Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0169 856 1403    *     Email: bants.c26@moet.edu.vn

TRANG CHỦ

CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ
Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn bản số 48/-NGCBQLGD ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn bản số 160/UBND-NC ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Văn bản số 1277/UBND-NC ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III

 

ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN

 Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non,

giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở

 

 

 

Họ và tên:

 

Ngày, tháng, năm sinh:

 

Trình độ chuyên môn:

 

Chuyên ngành đào tạo:

 

Mã số ngạch/Vị trí việc làm hiện giữ:

 

Đơn vị công tác:

 

Đăng ký lớp BD tiêu chuẩn CDNN:

 

(Ghi hạng I, hạng II, hạng III hoặc hạng IV)

 

Tham gia lớp học đặt tại:

 

(Ghi học tại Trường CĐSP Thái Bình hoặc học tại địa phương)

 

Địa chỉ liên hệ:

 

Điện thoại:

 

Email:

 

 

      * Mẫu đơn đăng ký

 

Chi chú:

* Trường CĐSP Thái Bình liên tục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

- Thời gian học: Tập trung liên tục vào hè hoặc vào các ngày thứ Bẩy, Chủ Nhật hàng tuần.

- Địa điểm học: Tại Trường CĐSP Thái Bình hoặc tại địa phương.

 

* Học viên đăng ký trực tuyến, sau khi đăng ký thành công nhà trường sẽ gửi thông tin cụ thể về khóa học đến học viên theo địa chỉ Email.

 

* Kính phí:  1.950.000 đồng/học viên.

 

Trường CĐSP Thái Bình  - Phố Chu Văn An, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình
Điện thoại tư vấn tuyển sinh:
0169 856 1403  *    Email: bants.c26@moet.edu.vn