UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

HỘI THI LÀM ĐD DẠY HỌC

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT KHÁCH TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Chức năng, nhiệm vụ phòng Quản trị - Thiết bị

I. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, sửa chữa, quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, trang thiết bị…) của Trường. Thực hiện mua sắm, thanh lý và theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị của trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu, làm việc và học tập.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Trường với các các tổ chức, đơn vị liên quan lĩnh vực thuộc phòng quản lý. Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng.

2. Tham mưu lập và thực hiện kế hoạch: xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Trường.

3. Chủ trì quản lý, kiểm tra và cùng với các đơn vị tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng từ mọi nguồn vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa trong Trường theo qui định hiện hành.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập.

5. Tham mưu công tác mua sắm trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ làm việc, giảng dạy, học tập theo quy định hiện hành của Trường.

6. Chủ trì quản lý, sửa chữa, bảo trì nhà cửa, hệ thống điện, điện lạnh, điện thoại, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, trang thiết bị tại các cơ sở thuộc trường.

7. Trồng mới, quản lý và chăm sóc hệ thống xây xanh trong khuôn viên trường.

8. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo an ninh trật tự trong Trường.

9. Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch bố trí giảng đường, phòng học, thiết bị phục vụ dạy học phù hợp với kế hoạch đào tạo.

10. Chủ trì quản lý, điều hành việc sử dụng có hiệu quả hệ thống giảng đường. Tổ chức thực hiện tốt các dịch vụ phục vụ giảng đường: nước, ánh sáng, âm thanh, vệ sinh. Xây dựng kế hoạch sử dụng giảng đường, phòng học phục vụ cho giảng dạy và học tập của các hệ đào tạo.

11. Thực hiện vệ sinh công cộng, quản lý và bảo đảm điện, nước cho làm việc và sinh hoạt trong phạm vi Trường được phân công.

12. Thường trực các Hội đồng: tư vấn về quản lý nhà đất, mua sắm và thanh lý trang thiết bị, đấu thầu xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật của Trường. Thường trực các Ban: Phòng cháy chữa cháy, Phòng chống bão lụt của Trường, an toàn - vệ sinh lao động.

13. Hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý giữ gìn tài sản; quản lý sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy, an toàn - vệ sinh lao động cho các đơn vị và cá nhân trong Trường.

14. Quản lý viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định hiện hành.

15. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

16. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN

Thứ 2 (30/3/2020):
-14h00: Họp Lãnh đạo trường. Địa điểm: phòng họp số 1.
Thứ 3 (31/3/2020):
Thứ 4 (01/4/2020):
Thứ 5 (02/4/2020):
- Viên chức, lao động hợp đồng nghỉ Lễ Giỗ tổ (cả ngày)
Thứ 6 (03/4/2020):
- 14h00: Sinh hoạt chi bộ tháng 4.
Thứ 7 (04/4/2020):
- Đ/c Nụ PHT, đ/c Ngọc - Trưởng phòng Công tác HSSV, đ/c Hậu (lái xe): trực cơ quan (cả ngày)
Chủ Nhật (05/4/2020):
- Đ/c Yến QHT, đ/c Năm - Trưởng phòng Thanh tra, đ/c Luyến (lái xe) trực cơ quan (cả ngày)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết đến website trường CĐSP Thái Bình qua phương tiện nào
 
You are here: Home Phòng Quản trị - Thiết bị Chức năng, nhiệm vụ phòng Quản trị - Thiết bị