UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

HỘI THI LÀM ĐD DẠY HỌC

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT KHÁCH TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Chức năng, nhiệm vụ phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

I. Chức năng

1. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ quản lý, hoạt động xuất bản, tạp chí, thông tin khoa học.

2. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Hoạt động nghiên cứu khoa học

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Trường với các các tổ chức, đơn vị liên quan công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng.

2. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ. Đầu mối xúc tiến phát triển hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học của Trường.

3. Tham mưu, chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoạt động khoa học, quản lý khoa học và đào tạo nhằm phát triển Trường trở thành trường có chất lượng hàng đầu về nghiên cứu và đào tạo ở Việt Nam, từng bước đạt tiêu chuẩn quốc tế.

4. Chủ động tìm kiếm, xúc tiến, tiếp nhận, khai thác đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Tư vấn cho Hiệu trưởng xét duyệt, phân bổ các đề tài khoa học và các hợp đồng tư vấn cho các đơn vị, cá nhân trong Trường. Kiểm tra, đôn đốc tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được giao.

5. Quản lý hệ thống đề tài, các dự án khoa học, các hoạt động có liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học do trường quản lý và khai thác.

6. Đầu mối quản lý, phát triển các loại hình hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ của Trường. Đầu mối tổ chức và triển khai các hoạt động thông tin khoa học của Trường.

7. Chủ trì tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học. Tham mưu tổng kết, khen thưởng về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

8. Tổ chức chỉ đạo và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, học viên. Tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học trong sinh viên, học viên.

9. Thường trực Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học.

10. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy và học tập các hệ đào tạo trong Trường.

11. Quản lý hoạt động xuất bản sổ sách, tạp chí, thông tin khoa học trong toàn Trường.

12. Quản lý, lưu trữ thông tin, các sổ sách, tài liệu hồ sơ về kết quả nghiên cứu khoa học và tư vấn quản lý khoa học và đào tạo.

b) Hoạt động Hợp tác quốc tế

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước các chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị, cá nhân của Trường về hợp tác quốc tế theo chế độ tham gia điều hành, báo cáo, kiểm tra, giám sát tổng kết, đánh giá.

2. Chủ trì tham mưu, xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hợp tác quốc tế của Trường.

3. Đầu mối tham mưu, xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động phát triển thương hiệu của Trường ở ngoài nước.

4. Đầu mối theo dõi, giám sát, phát triển quản lý các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ của Trường. Đầu mối xúc tiến, tìm kiếm, thiết lập các quan hệ quốc tế mới nhằm nâng cao uy tín của Trường.

5. Xây dựng trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định và các văn bản quản lý về hợp tác quốc tế trong Trường; tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế, kế hoạch đã ban hành.

6. Là đầu mối tổ chức, thực hiện và phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác lễ tân khi trường đón tiếp và làm việc với khách nước ngoài.

7. Ghi chép biên bản các cuộc họp giữa lãnh đạo Nhà trường với khách nước ngoài. Soạn thảo nội dung hội đàm và các văn bản về quan hệ quốc tế được giao trình Hiệu trưởng ký. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư điện phục vụ cho hoạt động quan hệ quốc tế của Trường.

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường quản lý sinh viên quốc tế (nếu có).

9. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học, hội nghị về hợp tác quốc tế.

10. Chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng trong và ngoài Trường bảo đảm hoạt động của khách nước ngoài thuận lợi, an toàn, đúng qui định.

11. Chủ trì biên soạn và quản lý các ấn phẩm giới thiệu về Trường cho khách quốc tế. Tiếp nhận quà tặng của quốc tế và chuẩn bị quà tặng cho khách quốc tế.

12. Làm các thủ tục cần thiết cho cán bộ, viên chức của Trường đi công tác nước ngoài: liên hệ với đối tác, làm hộ chiếu, visa. Lập và quản lý chương trình, nội dung, thời gian làm việc của các đoàn nước ngoài đến trường làm việc; làm thủ tục xuất cảnh cho đoàn ra; tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, hướng dẫn tham quan du lịch cho khách nước ngoài theo quy định hiện hành.

13. Quản lý, lưu trữ thông tin, các sổ sách, tài liệu hồ sơ về hợp tác quốc tế; về nhân sự của khách nước ngoài đúng qui định hiện hành.

c) Các nhiệm vụ khác

1. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

2. Quản lý viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định hiện hành.

3. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN

Thứ 2 (21/10/2019):
- 13h30: Khoa Tự nhiên tổ chức Hội thảo khoa học. Địa điểm: phòng 2.4 nhà A1.
- 14h00: Làm việc với BTV Tỉnh đoàn. TP: Đại diện BTV Đảng ủy; BCH Đoàn trường. Địa điểm: Phòng họp số 1.
Thứ 3 (22/10/2019):
- 7h30: Bộ môn Tâm lí GD&CTXH, Khoa Xã hội và Nhân văn, Khoa Giáo dục Tiểu học tổ chức Hội thảo khoa học. Địa điểm: phòng Hội thảo A6.
- 8h00: Họp Hội đồng thẩm định Đề án nhận nhiệm vụ thi và cấp chứng chỉ CNTT. TP: theo Quyết định. Địa điểm: phòng họp số 1.
- 15h00: Họp Hội Cựu chiến binh: sơ kết quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV. Địa điểm: phòng họp số 1.
Thứ 4 (23/10/2019):
- 14h30: Họp Hội đồng xét, cấp học bổng cho SV học kì I, năm học 2019 – 2020. Tp: theo Quyết định, đ/c Tâm PHT chủ trì, Phòng Công tác HSSV chuẩn bị nội dung. Địa điểm: phòng họp số 1.
Thứ 5 (24/10/2019):
- 7h30: đ/c Tâm PHT dự Hội nghị tại Công an tỉnh
Thứ 6 (25/10/2019):
- 18h30: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Thái Bình (phiên thứ nhất). Địa điểm: Giảng đường 1.
Thứ 7 (26/10/2019):
- 07h00: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Thái Bình (phiên chính thức). Địa điểm: Giảng đường 1.
- Đ/c Tâm PHT, đ/c Năm – Trưởng phòng Thanh tra, đ/c Hậu - Lái xe: trực cơ quan (cả ngày).
Chủ Nhật (27/10/2019):
- Đ/c Yến QHT, đ/c Thanh – PTP Nghiên cứu KH&HTQT, đ/c Luyến - Lái xe: trực cơ quan

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết đến website trường CĐSP Thái Bình qua phương tiện nào
 
You are here: Home Phòng NCKH và HTQT Chức năng, nhiệm vụ phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế