UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

HỘI THI LÀM ĐD DẠY HỌC

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT KHÁCH TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Chức năng, nhiệm vụ phòng Kế hoạch - Tài chính

I. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác kế hoạch, tài chính, hạch toán, kế toán, quản lý tập trung các nguồn vốn, quỹ, nguồn kinh phí của Trường theo quy định của Nhà nước trong lĩnh vực GD & ĐT .

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khác chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Trường với các các tổ chức, đơn vị liên quan đến công tác kế hoạch - tài chính thuộc phòng quản lý. Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng.

2. Tham mưu xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch trung hạn, dài hạn, kế hoạch dự toán tài chính ngắn hạn và dài hạn của Trường; kế hoạch và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của Trường.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

4. Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo Luật Ngân sách Nhà nước và các qui định hiện hành.

5. Thẩm định và giám sát các hợp đồng kinh tế có sử dụng tư cách pháp nhân của trường. Quản lý thu, chi và thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định.

6. Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, xây dựng; thẩm định, kiểm tra, giám sát về chi phí trong xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị của Trường và của các đơn vị có thu trong Trường;

7. Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng chế độ chính sách cho người lao động. Thực hiện chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho viên chức, lao động hợp đồng; chi trả học bổng và các khoản phụ cấp cho sinh viên.

8. Thực hiện thu, bảo quản và chi trả các khoản tiền từ các khoản thu khác của Trường và các đơn vị thuộc Trường. Quản lý và kiểm soát các nguồn thu, chi của các đơn vị có thu trong toàn trường theo quy định; chủ động đề xuất các phương án cân đối ngân sách và biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách.

9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, giáo viên chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập quản lý, theo dõi và đôn đốc việc thu nộp học phí.

10. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách.

11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Hiệu trưởng kế hoạch tổ chức kiểm tra tài chính, kiểm tra kế toán đơn vị có thu tài chính và sử dụng ngân sách trong nội bộ Trường.

12. Đề xuất các phương án phân phối các nguồn thu đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.

13. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả, tiết kiệm mọi nguồn lực tài chính và tài sản của Trường.

14. Tham gia kiểm kê tài sản và kiến nghị, đề xuất biện pháp giải quyết, xử lí đối với các tài sản đã quá thời hạn sử dụng và các trường hợp mất, hỏng không sửa chữa được.

15. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo qui định của Nhà nước.

16. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê theo quy định và công tác báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cấp quản lý.

17. Hướng dẫn, phổ biến các văn bản của nhà nước về chế độ tài chính, thuế, thực hiện các loại thuế có liên quan đến hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật.

18. Quản lý viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định hiện hành.

19. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN

Thứ 2 (20/01/2020):
- 9h30: Họp Thường vụ Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 15h00: Họp Đảng ủy. Địa điểm: phòng họp số 1.
Thứ 3 (21/01/2020):
Thứ 4 (22/01/2020):
- Các đơn vị hoàn tất niêm phong phòng làm việc và bàn giao cho Đội vệ sĩ.
Thứ 5 (23/01/2020):
Thứ 6 (24/01/2020):
- 21h00 - 22h00: Gặp mặt Tất niên, đón Giao thừa năm Canh Tý. Thành phần: Lãnh đạo trường, đại diện đơn vị, đoàn thể thuộc trường. Địa điểm: Phòng họp số 1.
Thứ 7 (25/01/2020):
Chủ Nhật (26/01/2020):

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết đến website trường CĐSP Thái Bình qua phương tiện nào
 
You are here: Home Phòng Kế hoạch - Tài chính Chức năng, nhiệm vụ phòng Kế hoạch - Tài chính