UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

HỘI THI LÀM ĐD DẠY HỌC

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT KHÁCH TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo

I. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý về công tác đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hình thức chính quy, vừa làm vừa học do nhà trường cấp bằng. Đầu mối xây dựng, quản lý kế hoạch, chương trình đào tạo và phát triển các chương trình đào tạo mới trong Trường.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Trường với các các tổ chức, đơn vị liên quan. Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng.

2. Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đồng bộ hệ đào tạo cao đẳng. trung cấp chuyên nghiệp (chính quy, vừa làm vừa học do nhà trường cấp bằng).

3. Tổ chức nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu, chương trình, cơ cấu kiến thức đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngành nghề đào tạo và theo hướng liên thông, hội nhập quốc tế. Tổ chức nghiên cứu, phát triển các ngành học mới, xây dựng chương trình đào tạo mới.

4. Chủ trì hướng dẫn các Khoa, Bộ môn xây dựng và phát triển các ngành đào tạo mới, các chương trình đào tạo mới.

5. Đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ở các bậc học, bồi dưỡng thay sách giáo khoa phổ thông và đào tạo lại đội ngũ giáo viên.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý đào tạo.

7. Đầu mối quản lý công tác xây dựng và phát triển học liệu; trực tiếp quản lý Thư viện Trường.

8. Chủ trì công tác thẩm định giáo trình và các học liệu phục vụ công tác đào tạo của Trường.

9. Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo. Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án thí điểm mới, đề án nâng cao chất lượng đào tạo của các hệ đào tạo do Trường cấp bằng.

10. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá tính phù hợp của kết quả đào tạo với yêu cầu của người sử dụng lao động làm cơ sở cho đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo.

11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Hiệu trưởng về quy mô, cơ cấu đào tạo các cấp học và trình độ đào tạo; xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh đối với các hệ đào tạo do Trường cấp bằng.

12. Tham gia ủy viên Hội đồng và các Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh. Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường.

13. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện đồng bộ kế hoạch giảng dạy, học tập theo học kỳ và năm học, lập thời khóa biểu giảng dạy, học tập và lịch thi học phần. Thông báo nhiệm vụ giảng dạy của các hệ đào tạo đến các Bộ môn thông qua Khoa (nếu có).

14. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ công tác của giáo viên; chấp hành quy chế đào tạo của sinh viên, học viên.

15. Đề xuất và tổ chức công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm, thực tế phổ thông, tham quan, ngoại khóa theo chương trình đào tạo cho học sinh, sinh viên, học viên.

16. Quản lý phôi bằng và chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh các thủ tục cấp chứng chỉ, cấp bằng tốt nghiệp đối với hệ bồi dưỡng, đào tạo của Trường. Xác minh tính hợp pháp về văn bằng của sinh viên, học viên thuộc Phòng quản lý khi có yêu cầu.

17. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác đào tạo, tuyển sinh, thực tập.

18. Quản lý, lưu trữ bài và điểm thi tuyển sinh, tốt nghiệp, lưu trữ điểm thi học phần của các hệ đào tạothuộc Phòng quản lý. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và thống kê phục vụ công tác quản lý của Phòng và của Trường.

19. Đầu mối phát động phong trào giáo viên dạy giỏi, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi làm cơ sở cho bình xét các danh hiệu thi đua nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên trong Trường.

20. Kiểm tra, phối hợp thẩm định và xác nhận số giờ giảng vượt định mức của giáo viên trong Trường.

21. Đầu mối quản lí việc tư vấn, hướng dẫn học sinh, sinh viên xây dựng kế hoạch học tập riêng trên cơ sở lựa chọn các học phần được nhà trường tổ chức giảng dạy từng học kì, theo chuyên ngành đào tạo và hướng dẫn cho sinh viên phấn đấu để hoàn thành khối lượng học tập đã đăng kí.

22. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện quy chế đào tạo của sinh viên. Tổ chức học lại, học bù cho sinh viên.

23. Đầu mối đề xuất trình Hiệu trưởng xét: chuyển đi, chuyển đến, xét lên lớp, dừng học, tiếp tục học, thôi học cho sinh viên hệ chính quy và các hệ đào tạo khác của Trường.

24. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của các hệ đào tạo do phòng quản lý;

25. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan soạn thảo các hợp đồng liên kết đào tạo (các hệ do Trường cấp bằng).

27. Quản lí và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

28. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN

Thứ 2 (13/01/2020):
- 16h00: Họp Lãnh đạo trường. Mời dự: đ/c Toàn - Trưởng phòng TCHC. Địa điểm: phòng họp số 1.
Thứ 3 (14/01/2020):
- 8h00: Lãnh đạo trường, Lãnh đạo Công đoàn trường thăm hỏi, tặng quà các cháu là con CBGV có hoàn cảnh khó khăn.
- 14h00: Họp BCH Đảng ủy. Địa điểm: phòng họp số 2
- 14h00: Họp BCH Đoàn trường. Địa điểm: phòng Hội thảo, tầng 3, nhà A6.
- 14h00-15h00: Họp Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kì 2020-2022. Địa điểm: phòng họp số 1.
- 15h00: Họp BCH Công đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Địa điểm: phòng họp số 1.
Thứ 4 (15/01/2020):
- 8h00: Họp Hội Cựu giáo chức. Mời dự: Lãnh đạo trường. Địa điểm: phòng họp số 1.
- 14h00-15h00: Họp cán bộ, giảng viên dẫn đoàn thực tập sư phạm 1 và 2. TP: Lãnh đạo trường, Lãnh đạo phòng Đào tạo, giảng viên dẫn đoàn thực tập. Địa điểm: phòng họp số 1.
- 15h15-16h00: Họp Hội đồng xét hoàn thành chương trình và cấp chứng chỉ Lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lí đợt 1 năm học 2019 - 2020. TP: theo Quyết định. Địa điểm: phòng họp số 1.
- 16h15:Họp Hội đồng xét hoàn thành chương trình và cấp chứng chỉ Lớp Bồi dưỡng CDNN (đợt tiếp theo). TP: theo Quyết định. Địa điểm: phòng họp số 1.
Thứ 5 (16/01/2020):
- 7h00: đ/c Tâm PHT dự Hội thảo 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Địa điểm: Trụ sở Tỉnh ủy.
- 8h00: Họp BCH Đoàn trường. Địa điểm: phòng họp số 1.
- 14h00: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019. TP: toàn thể Đảng viên của trường. Địa điểm: Giảng đường 1.
Thứ 6 (17/01/2020):
Thứ 7 (18/01/2020):
Chủ Nhật (19/01/2020):

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết đến website trường CĐSP Thái Bình qua phương tiện nào
 
You are here: Home Phòng Đào tạo Chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo