UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

HỘI THI LÀM ĐD DẠY HỌC

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT KHÁCH TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Học bổng khuyến khích học tập cho HSSV

Học bổng khuyến khích học tập được cấp trên cơ sở kết quả học tập, rèn luyện của HSSV nhằm khuyến khích HSSV học tập, rèn luyện đạt kết quả tốt.

1. Đối tượng được xét cấp học bổng khuyến khích học tập là HSSV đang học trong trường hệ chính quy

HSSV thuộc diên hưởng học bổng chính sách, HSSV thuộc diện trợ cấp xã hội và HSSV diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đạt kết quả học tập, rèn luyện vào diện được xét, cấp học bổng tại Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập như những HSSV khác.

2. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

HSSV có kết quả học tập, rèn luyện từ khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường theo các mức sau:

a) Mức học bổng loại khá: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loai khá trở lên. Mức học bổng tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành nghề mà HSSV đó phải đóng tại trường do hiệu trưởng quy định. Đối với những ngành nghề đào tạo không thu học phí thì áp dụng theo mức trần học phí được Nhà nước cấp bù cho nhóm ngành đào tạo của trường.

b) Mức học bổng loại giỏi: Có điểm trung bình chung học tập từ giỏi trở lên, và điểm rèn luyện phải đạt loại tốt trở lên. Mức học bổng cao hơn loại khá và do Hiệu trưởng quy định.

c) Mức học bổng loại xuất sắc: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắc và điểm rèn luyện phải đạt loại xuất sắc. Mức học bổng cao hơn loại giỏi và do Hiệu trưởng qui định.

Nếu HSSV có điêm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện không cùng loại thì cách xét mức học bổng như sau:

- Điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại tốt hoặc khá: mưc học bổng loại giỏi; điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi, điểm rèn luyện đạt loai khá: mức học bổng loại khá.

- Điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc và điểm trung bình chung học tậo đạt loại giỏi hoặc khá: mức học bổng loại giỏi; điểm rèn luyện đạt loại tốt, điểm trung bình chung học tập đạt loại khá: mức học bổng loại khá.

- Trong một lớp số HSSV có kết quả học tập và rèn luyện như nhau nhiều hơn số suất học bổng, thì số suất học bổng được xét dựa trên giá trị tuyệt đối của điểm rèn luyện và điểm học tập theo thứ tự từ cao xuống thấp. Trong trường hợp tổng điểm vẫn bằng nhau thì do lớp bình chọn.

Điểm trung bình chung học tập được xác định theo qui định hiện hành của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (chỉ được lấy điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi dưới 5,0 hoặc kiểm tra hết môn học không đạt). Kết quả rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

d) Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.

3. Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 15% từ nguồn kinh phí do Nhà nước cấp bù.

4. Thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

a) Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập xác định số lượng suất học bổng khuyến khích học tập cho từng khoá học, ngành học. Trong từng trường hợp nếu số lượng sinh viên thuộc diện được xét cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng thì thủ tục xét, cấp học bổng do Hiệu trưởng qui định.

b) Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của HSSV tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định.

Phòng Tổ chức - Chính trị và Công tác sinh viên

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN

Thứ 2 (20/01/2020):
- 9h30: Họp Thường vụ Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 15h00: Họp Đảng ủy. Địa điểm: phòng họp số 1.
Thứ 3 (21/01/2020):
Thứ 4 (22/01/2020):
- Các đơn vị hoàn tất niêm phong phòng làm việc và bàn giao cho Đội vệ sĩ.
Thứ 5 (23/01/2020):
Thứ 6 (24/01/2020):
- 21h00 - 22h00: Gặp mặt Tất niên, đón Giao thừa năm Canh Tý. Thành phần: Lãnh đạo trường, đại diện đơn vị, đoàn thể thuộc trường. Địa điểm: Phòng họp số 1.
Thứ 7 (25/01/2020):
Chủ Nhật (26/01/2020):

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn biết đến website trường CĐSP Thái Bình qua phương tiện nào
 
You are here: Home Học bổng khuyến khích học tập cho HSSV