Thông báo

14h00: Họp Giao ban. TP: Lãnh đạo trường; Trưởng, phụ trách đơn vị thuộc trường; CT Công đoàn trường; BT Đoàn trường; Trưởng ban TTND; Phó Trưởng phòng TC - HC. Địa điểm: phòng họp số 1.
- 14h00: Sinh hoạt chi bộ tháng 6/2020.

BÀI VIẾT NỔI BẬT