Thông báo

- 9h30: Họp Ban xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc và các quy chế, quy định.
- 14h00: Họp Ban chuẩn bị cơ sở vật chất thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy.
* Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Họp Ban xây dựng Đề án đăng kí tham gia hoạt động giáo dục của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quách Đình Bảo. Đ/c Yến Q.HT chủ trì. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021

  • Published: Wednesday, 18 August 2021 07:19
  • Written by Vũ Đình Thuấn

 

1. Tập thể được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT

 

STT

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1.

Bộ môn Lí luận Chính trị

 

2.

Phòng Đào tạo

 

 

 2. Cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Ghi chú

  1.  

Nguyễn Thế Phương

Phó trưởng phòng Thanh tra

 

  2.  

Nguyễn Thị Thu Hà

PTK, Phụ trách khoa Xã hội và Nhân văn

 

 3.

Nguyễn Thắng Đường

Trưởng BP KH-CTĐT, Phòng Đào tạo

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn