Thông báo

- 14h00: Họp Giao ban tháng 8/2020. TP: Lãnh đạo trường; Trưởng, Phụ trách đơn vị thuộc trường; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn trường; Trưởng ban Thanh tra Nhân dân; Phó Trưởng phòng TCHC. Địa điểm: phòng họp số 1.
- 14h00: Họp đơn vị: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2020.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn