Điều kiện đảm bảo

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

  1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2021 (Người học)

STT

Trình độ/ ngành đào tạo

Mã lĩnh vực/ngành

Quy mô đào tạo

 

CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

 

 

1

Cao đẳng chínhquy

51140201

213

1.1

Chínhquy

 

213

1.2

Đối tượng từ trung cấp lên cao đẳng

 

0

1.3

Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng

 

0

2

Cao đẳng vừa làm vừa học

 

0

  1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:

 2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:

  - Tổng diện tích đất của trường (ha):

  - Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có):

  + KTX 4 tầng: 36 phòng, diện tích 881 m2;

  + KTX 5 tầng A: 28 phòng, diện tích 429 m2;

  + KTX 5 tầng B: 43 phòng, diện tích 520 m2;

  + KTX 2 tầng, nhà công vụ: 26 phòng, diện tích 512 m2

  - Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên chính quy:

 

TT

Loại phòng

Số lượng

Diện tích sàn xây dựng (m2)

  1

Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo

131

5278

1.1.

Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

1

393

1.2.

Phòng học từ 100 - 200 chỗ

1

140

1.3.

Phòng học từ 50 - 100 chỗ

5

550

1.4.

Số phòng học dưới 50 chỗ

37

2960

1.5

Số phòng học đa phương tiện

19

1235

1.6

Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo

68

 

2.

Thư viện, trung tâm học liệu

1

920

3.

Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập

3

 

 

Tổng

135

6198

2.2 Các thông tin khác

  1. Danh sách giảng viên

 

   3.1. Danh sách giảng viên toàn thời gian

Stt

Họ và tên

Chức danh khoa học

Trìnhđộ chuyên môn

Chuyên môn đào tạo

Ngành tham gia giảng dạy

Tên ngành cao đẳng

Tên ngànhđại học

 

Nguyễn Văn Hào

 

Thạc sĩ

Khoa học máy tính

Giáo dục Mầm non

 

 

Phạm Thị Thu Hương

 

Thạc sĩ

Quản lý giáo dục

Giáo dục Mầm non

 

 

Trần Thị Hiền

 

Thạc sĩ

LL&PPDH Tiếng Anh

Giáo dục Mầm non

 

 

Đinh Thị Hạnh

 

Thạc sĩ

LL&PPDH Tiếng Anh

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

Thạc sĩ

Hệ thống thông tin

Giáo dục Mầm non

 

 

Phạm Thị Hồng Phương

 

Tiến sĩ khoa học

Tâm lý học

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn Thị Hồng Yến

 

Thạc sĩ

Ngôn ngữ Anh

Giáo dục Mầm non

 

 

Trần Thị Lý

 

Thạc sĩ

Ngôn ngữ Anh

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn Thị Thúy

 

Thạc sĩ

LL&PPHD Âm nhạc

Giáo dục Mầm non

 

 

Đào Trọng Biên

 

Thạc sĩ

Mạng máy tính & TTDL

Giáo dục Mầm non

 

 

Hoàng Thị Lê Dung

 

Đại học

Công nghệ thông tin

Giáo dục Mầm non

 

 

Trần Thị Phương Thảo

 

Thạc sĩ

Hệ thống thông tin

Giáo dục Mầm non

 

 

Đặng Hữu Tình

 

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn Thị Hiền

 

Thạc sĩ

QLHC công

Giáo dục Mầm non

 

 

Bùi Thị Thúy

 

Thạc sĩ

Văn hóa học

Giáo dục Mầm non

 

 

Vũ Thị Lan

 

Thạc sĩ

Hệ thống thông tin

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

Thạc sĩ

Hệ thống thông tin

Giáo dục Mầm non

 

 

Ngô Lan Hương

 

Thạc sĩ

Lịch sử ĐCS VN

Giáo dục Mầm non

 

 

Đặng Thu Hiền

 

Đại học

Tiếng Anh

Giáo dục Mầm non

 

 

Phạm Thị Thu Hường

 

Đại học

Âm nhạc

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn T. Thanh Huyền

 

Thạc sĩ

Tâm lý học

Giáo dục Mầm non

 

 

Đào Thị Minh

 

Thạc sĩ

Khoa học máy tính

Giáo dục Mầm non

 

 

Phan Thị Hồng Lan

 

Thạc sĩ

Quản lý giáo dục

Giáo dục Mầm non

 

 

Trương Thị Quỳnh Tâm

 

Thạc sĩ

Khoa học giáo dục

Giáo dục Mầm non

 

 

Bùi Nữ Hồng Minh

 

Thạc sĩ

Sư phạm Mầm non

Giáo dục Mầm non

 

 

Đỗ Cao Dũng

 

Thạc sĩ

Tâm lý giáo dục; Giáo dục học

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn Thị Huệ

 

Thạc sĩ

Ngôn ngữ Việt Nam

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn Minh Long

 

Đại học

Huấn luyện thể thao

Giáo dục Mầm non

 

 

Vũ Thị Cẩm Thúy

 

Thạc sĩ

Toán học

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn T. Trang Xuân

 

Thạc sĩ

Tâm lý giáo dục; Giáo dục học

Giáo dục Mầm non

 

 

Phí Đức Thắng

 

Đại học

GD Chính trị - Triết

Giáo dục Mầm non

 

 

Đặng Tiến Thủy

 

Thạc sĩ

Khoa học giáo dục

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn Văn Lợi

 

Thạc sĩ

Quản lý giáo dục

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn Thị Lan Anh

 

Thạc sĩ

Triết học

Giáo dục Mầm non

 

 

Hoàng Thị Miền

 

Thạc sĩ

Lịch sử

Giáo dục Mầm non

 

 

Lê Thị Bạch Dương

 

Đại học

Âm nhạc

Giáo dục Mầm non

 

 

Đỗ Thị Nguyệt

 

Thạc sĩ

Sư phạm mầm non

Giáo dục Mầm non

 

 

Phạm Thị Hằng

 

Thạc sĩ

Tâm lý học

Giáo dục Mầm non

 

 

Phan Thị Mai

 

Thạc sĩ

Tâm lý học

Giáo dục Mầm non

 

 

NguyễnThị Minh Tâm

 

Đại học

Hội họa

Giáo dục Mầm non

 

 

Vũ Thị Như Quỳnh

 

Thạc sĩ

Tâm lý học

Giáo dục Mầm non

 

 

Vũ Thị Dung

 

Thạc sĩ

Điều dưỡng

Giáo dục Mầm non

 

 

Ngô Thị Xoan

 

Đại học

Giáo dục Mầm non

Giáo dục Mầm non

 

 

Đặng Ngọc Anh

 

Đại học

Thể dục thể t hao

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn Thị Huệ

 

Thạc sĩ

Triết học

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn Thị Thanh Loan

 

Thạc sĩ

LL&PPDH Âm nhạc

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn Thị Tố Lan

 

Đại học

Giáo dục Mầm non

Giáo dục Mầm non

 

 

Vũ Thị Nguyệt

 

Thạc sĩ

Sư phạm mầm non

Giáo dục Mầm non

 

 

Đặng Thị Nga

 

Thạc sĩ

Tâm lý học

Giáo dục Mầm non

 

 

Phạm Hồng Minh

 

Thạc sĩ

Ngôn ngữ học

Giáo dục Mầm non

 

 

Lại Thị Hương Giang

 

Thạc sĩ

Lí luận văn học

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn Thị Kim Hồng

 

Thạc sĩ

Triết học

Giáo dục Mầm non

 

 

Phạm Đăng Quân

 

Thạc sĩ

Quản lý giáo dục

Giáo dục Mầm non

 

 

Phí Thị Nga

 

Thạc sĩ

Triết học

Giáo dục Mầm non

 

 

Khiếu Thị Loan

 

Thạc sĩ

Sư phạm mầm non

Giáo dục Mầm non

 

 

Bùi Văn Chung

 

Thạc sĩ

LL và PPDH Thể dục

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn Thị Hải

 

Thạc sĩ

Giáo dục thể chất

Giáo dục Mầm non

 

 

Trần Thị Hoa

 

Thạc sĩ

Công tác xã hội

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn Văn Mạnh

 

Đại học

TDTT - GDQP

Giáo dục Mầm non

 

 

Phạm Thị Thảo

 

Thạc sĩ

Tâm lý học

Giáo dục Mầm non

 

 

Nguyễn Thanh Tùng

 

Thạc sĩ

Tâm lý học

Giáo dục Mầm non

 

Tổng số giảng viên

Toàn trường

 

 

 

61

 

            3.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

 

Stt

Họ và tên

Cơ quan công tác

Chức danh khoa học

Trìnhđộ chuyên môn

Chuyên môn đào tạo

Ngành tham gia giảng dạy

Tên ngành cao đẳng

Tên ngànhđại học

1.

 

 

   

 

 

 

2.

 

 

   

 

 

 

3.

 

 

   

 

 

 

 

Tổng số giảng viên

toàn trường