Lịch công tác tuần

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hoàng Văn Thiệp.
- 8h00: Kiểm tra TTSP2 tại Trường MN Hoa Hồng. Thành phần: ĐD Lãnh đạo trường; ĐD các đơn vị: Phòng QLĐT&NCKH, Khoa GD Mầm Non.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Thị Yến.
- Các tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra nền nếp dạy học và phục vụ dạy học (đợt 3) theo lịch.
- 7h00: Tham gia “Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với đoàn viên, thanh niên tỉnh Thái Bình”. Thành phần: Đ/c Nguyễn Hữu Tâm PHT; Đoàn TN trường. Địa điểm: Nhà Văn hóa lao động tỉnh.
- 8h00: Họp Ban soạn thảo Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghề Công tác xã hội. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1. .
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Hữu Tâm.
- Các tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra nền nếp dạy học và phục vụ dạy học (đợt 3) theo lịch.
- 7h00: Lễ dâng hương, báo công và Lễ kết nạp đoàn viên mới năm học 2022-2023. Thành phần: Đảng ủy; Lãnh đạo trường; Đoàn TN trường. Địa điểm: Đền thờ Bác Hồ (Phường Hoàng Diệu).
- Lãnh đạo trực: Đ/c Trần Thị Nụ.
- Dự Tọa đàm, hội thảo “Mục tiêu, sứ mạng của các trường cao đẳng sư phạm” do Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức. Thời gian: 02 ngày (23, 24/3/2023). Thành phần: Lãnh đạo trường; Trưởng, Phụ trách các đơn vị: TC -HC, KH-TC, QLĐT&NCKH. Địa điểm: Trường CĐSP Lạng Sơn.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Hoàng Văn Thiệp.
- 9h00: Lãnh đạo trường đi chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- 14h00: Họp Ban xây dựng Chương trình chất lượng cao cấp Mầm non. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Thị Yến.
- 13h00: Chương trình thi đấu thể thao Chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Địa điểm: Sân Nhà Hiệu bộ.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Thị Yến.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Khái quát về hoạt động của Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

  • Published: Tuesday, 12 May 2020 09:53
  • Written by Super User

1. Tóm tắt lịch sử phát triển và chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Trường

Lịch sử phát triển:

Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình là đơn vị công đoàn cơ sở hoạt động dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Bình và Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Tiền thân của Công đoàn Trường hiện nay là sự hợp nhất từ 04 tổ chức công đoàn: Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Trường Trung cấp Sư phạm 12+2, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Giáo dục và Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non.

Hơn 60 năm xây dựng và phát triển, dưới sự chỉ đạo của Công đoàn các cấp, sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng, Công đoàn Trường đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, hội tụ lại điểm chung của nhiều lớp thế hệ công đoàn viên của Trường là sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, vượt lên mọi thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là tổ chức rộng lớn của người lao động toàn trường.

Chức năng:

- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động trong Nhà trường.

- Đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị trong phạm vị chức năng của mình; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị phòng, khoa, bộ môn và các tổ chức khác.

- Tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, viên chức phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, viên chức. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của công đoàn viên theo quy định của pháp luật.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn Trường phối hợp với trưởng các đơn vị trực thuộc Trường thực hiện quy chế dân chủ, tham gia tổ chức hội nghị viên chức; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của công đoàn viên, cải thiện điều kiện làm việc; chăm lo đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động; tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện.

- Tổ chức vận động cán bộ, viên chức trong toàn trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của mình, tham gia quản lý Nhà trường, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn Trường vững mạnh.

2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công đoàn Trường

Hiện nay, Công đoàn Trường có 236 đoàn viên, sinh hoạt tại các công đoàn bộ phận. Ngoài chức năng, nhiệm vụ chính, Công đoàn Trường còn trực tiếp tham gia chỉ đạo hoạt động của Ban Nữ công, Ban Thanh tra nhân dân và thực hiện các hoạt động khuyến học của Nhà trường.

Công đoàn Trường được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ với các nội dung cơ bản như sau:

- Ban Chấp hành Công đoàn Trường và Công đoàn bộ phận đều do Đại hội bầu ra.

- Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp Công đoàn thuộc về đại hội Công đoàn cấp đó. Cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội là Ban Chấp hành, hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình nhiệm kỳ 2017-2022 bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường gồm 15 đồng chí.

 

BCH Công đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình nhiệm kỳ 2017-2022

Công đoàn Trường luôn xác định việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho viên chức, người lao động là nhiệm vụ quan tâm hàng đầu, nhằm đảm bảo chức năng của tổ chức Công đoàn, đồng thời tạo sức mạnh đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống hoạt động hơn 60 năm qua, Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi các chương trình công tác công đoàn.

3. Công tác phối hợp và kết quả đạt được  

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của ngành và Đảng ủy Nhà trường, trong những năm qua, Công đoàn Trường đã và đang có sự phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”... Các cuộc vận động trên đã tạo được không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong Nhà trường, trên mọi lĩnh vực công tác.

Nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, Công đoàn Trường luôn xác định: cần tập trung tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với người lao động; gắn lợi ích của người lao động với lợi ích của Nhà trường. Hằng năm, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã chủ động tham mưu, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị viên chức. Căn cứ vào hướng dẫn chung, Công đoàn Trường đã có những cách làm cụ thể như: tổ chức đối thoại, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong giám sát các hoạt động của Nhà trường; xây dựng quy chế phối hợp giữa lãnh đạo Nhà trường và BCH Công đoàn Trường… Nhờ vậy, tạo sự thống nhất giữa Công đoàn và Lãnh đạo Trường về công tác quản lý, tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, thanh tra kiểm tra… Công đoàn đã động viên cán bộ, giáo viên thi đua dạy tốt, lao động giỏi, tích cực tham gia các cuộc vận động, các cuộc thi do Công đoàn Viên chức Tỉnh và Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng tổ chức.

          Ghi nhận những đóng góp của tập thể Công đoàn Trường, nhiều năm qua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Liên đoàn Lao động Tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Bình đã liên tục công nhận Công đoàn Trường là “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”, nhiều đồng chí được tặng Bằng khen, Giấy khen của các cấp Công đoàn. Năm 2008, Công đoàn Trường được Liên đoàn Lao động Tỉnh tặng cờ thi đua “Đơn vị có thành tích xuất sắc”; năm 2013 được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng cờ thi đua “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh”; 6 năm liên tục từ năm 2013 đến năm 2019 được Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen do đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác của Hội… Đặc biệt, năm 2018, Công đoàn Trường có 04 đoàn viên công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng “Bằng Lao động sáng tạo” vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật; 01 đoàn viên công đoàn được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”.

 

Đoàn Vận động viên Trường CĐSPTB tham gia Hội thao các trường ĐHCĐ

khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ năm 2019

4. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Do tác động của nhiều yếu tố trong đời sống xã hội những năm gần đây, đặc biệt là sự tác động của Luật Giáo dục 2019 và việc quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, Nhà trường đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng đang tạo ra những thời cơ và vận hội mới. Xuất phát từ đặc điểm lao động đặc thù của đội ngũ giảng viên Nhà trường là giảng dạy và nghiên cứu, chất lượng chuyên môn của tập thể được kiến tạo từ chất lượng chuyên môn của mỗi cá nhân, trong thời gian tới, BCH Công đoàn Trường tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng trong mỗi đoàn viên để phát huy tính tích cực trong lao động, học tập, nghiên cứu; chỉ đạo Công đoàn bộ phận xây dựng đội ngũ đoàn viên và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường với những nhiệm vụ chủ yêu sau đây:

       Một là, Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc cho đoàn viên, với hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng đoàn viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

         Hai là. Chủ động tổ chức phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của nhà trường với các hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp. Mỗi phong trào thi đua phát động xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, nội dung, biện pháp, phạm vi tổ chức.

      Ba là, Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan. Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, đề xuất với lãnh đạo nhà trường, đơn vị giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đoàn viên. Vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

         Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp phát triển của Nhà trường.

        Năm là, thực hiện chất lượng công tác nữ công công đoàn, chăm lo tốt hơn nữa cho con đoàn viên. Thực hiện tốt việc thu, chi, quản lý và sử dụng tài chính công đoàn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 Nguyễn Thế Phương

Chủ tịch Công đoàn Trường

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn