Lịch công tác tuần

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hoàng Văn Thiệp.
- 8h00: Kiểm tra TTSP2 tại Trường MN Hoa Hồng. Thành phần: ĐD Lãnh đạo trường; ĐD các đơn vị: Phòng QLĐT&NCKH, Khoa GD Mầm Non.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Thị Yến.
- Các tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra nền nếp dạy học và phục vụ dạy học (đợt 3) theo lịch.
- 7h00: Tham gia “Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với đoàn viên, thanh niên tỉnh Thái Bình”. Thành phần: Đ/c Nguyễn Hữu Tâm PHT; Đoàn TN trường. Địa điểm: Nhà Văn hóa lao động tỉnh.
- 8h00: Họp Ban soạn thảo Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghề Công tác xã hội. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1. .
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Hữu Tâm.
- Các tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra nền nếp dạy học và phục vụ dạy học (đợt 3) theo lịch.
- 7h00: Lễ dâng hương, báo công và Lễ kết nạp đoàn viên mới năm học 2022-2023. Thành phần: Đảng ủy; Lãnh đạo trường; Đoàn TN trường. Địa điểm: Đền thờ Bác Hồ (Phường Hoàng Diệu).
- Lãnh đạo trực: Đ/c Trần Thị Nụ.
- Dự Tọa đàm, hội thảo “Mục tiêu, sứ mạng của các trường cao đẳng sư phạm” do Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức. Thời gian: 02 ngày (23, 24/3/2023). Thành phần: Lãnh đạo trường; Trưởng, Phụ trách các đơn vị: TC -HC, KH-TC, QLĐT&NCKH. Địa điểm: Trường CĐSP Lạng Sơn.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Hoàng Văn Thiệp.
- 9h00: Lãnh đạo trường đi chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- 14h00: Họp Ban xây dựng Chương trình chất lượng cao cấp Mầm non. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Thị Yến.
- 13h00: Chương trình thi đấu thể thao Chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Địa điểm: Sân Nhà Hiệu bộ.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Thị Yến.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Khái quát về Hội Cựu chiến binh Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

  • Published: Tuesday, 12 May 2020 09:55
  • Written by Super User
  1. Lịch sử thành lập Hội Cựu chiến binh Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

    Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình được thành lập vào tháng 12/2004 theo Quyết định số 04/QĐ/CCB ngày 22/12/2004 của Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình.

    Hội CCB Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình là một trong các tổ chức chính trị - xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ và sự phối hợp chặt chẽ của Lãnh đạo trường.

    Khi mới thành lập, Hội CCB Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình có 50 hội viên. Năm 2013, tiếp nhận 02 hội viên từ chi hội CCB Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non do sáp nhập Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non vào Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Ban Chấp hành Hội cùng một số đồng chí đã trải qua chiến đấu tại các chiến trường

   Trong quá trình công tác và sinh hoạt Hội, một số hội viên đã từng được giao các trọng trách, giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường; nhiều hội viên là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ; trưởng, phó các đơn vị thuộc trường; một số hội viên của Hội tham gia cấp ủy các chi bộ thuộc Đảng bộ và tham gia trong BCH các tổ chức đoàn thể khác của nhà trường.

Đến nay, nhiều hội viên đã nghỉ hưu, còn lại 12 hội viên, trong đó có 11 đảng viên; 01 thương binh. Có 04 hội viên đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở chiến trường.

  1. Chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

Hội Cựu chiến binh Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh và cựu quân nhân trong Trường. Hội tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động cựu chiến binh, cựu quân nhân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội; chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia giám sát hoạt động của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong trường.

Hội Cựu chiến binh Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình có nhiệm vụ:

1) Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong trường theo quy định của pháp luật, của địa phương, của ngành, của nhà trường.

2) Tham gia công tác quản lý, giảng dạy, phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, giữ gìn an ninh, trật tự trong cơ quan, đơn vị; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh của nhà trường.

3) Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

4) Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cơ quan, đơn vị.

5) Tổ chức chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh trong nhà trường nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh của nhà trường tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

6) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh của nhà trường.

7) Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ trong học sinh, sinh viên.

8) Tiến hành hoạt động giao lưu với các Hội CCB đơn vị bạn, với các tầng lớp nhân dân nơi cư trú góp phần thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương.

  1. Một số kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

Từ ngày thành lập Hội đến nay, tuy số lượng hội viên có biến động giảm và cuộc sống của nhiều hội viên còn bộn bề khó khăn, song với bản chất của người lính cách mạng, các hội viên luôn đoàn kết, đùm bọc, phấn dấu theo tôn chỉ, mục đích của Hội, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình đối với Hội, đối với cơ quan, đơn vị công tác, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Biểu hiện cụ thể là:

- Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

- Chủ động, có trách nhiệm trong việc tham mưu với cấp ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cơ quan, đơn vị và Hội CCB phát động.

- Thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nhất là với đoàn thanh niên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào, các cuộc vận động; trong giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, truyền thống quê hương, đất nước; bồi dưỡng hội viên phấn đấu vào Đảng…

- Ban Chấp hành Hội luôn chú trọng công tác xây dựng Hội và quản lý tốt hội viên.

Kết quả hoạt động của Hội CCB nhà trường trong những năm gần đây luôn được lãnh đạo Đảng, chính quyền, Hội cấp trên đánh giá tốt và được ghi nhận bằng các danh hiệu thi đua và khen thưởng, nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị “ Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2016 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; năm 2019 được tặng Bằng khen của Hội CCB tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Đắc Toàn - Chủ tịch Hội CCB trường trao Kỷ niệm chương Cựu Chiến binh Việt Nam cho hội viên nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (22/12/1989 – 22/12/2019)

Lãnh đạo Trường và lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể gặp mặt Hội CCB nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (22/12/1989 – 22/12/2019)

  1. Phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới

Nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo của Đảng ủy; tăng cường sự phối hợp, ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo trường, của các đơn vị và tổ chức đoàn thể trong trường để làm tốt nhiệm vụ của Hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường. Cụ thể:

- Ban Chấp hành hội nhiệt tình, sáng tạo, có trách nhiệm với Hội để từ đó cuốn hút các hội viên khác cùng hưởng ứng, tham gia. Chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội một cách khoa học và quyết tâm thực hiện được Kế hoạch đã xây dựng. Sắp xếp thời gian cho hoạt động của Hội một cách thỏa đáng.

- Duy trì nền nếp sinh hoạt Hội. Trước các buổi sinh hoạt đó BCH Hội phải chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các nội dung sinh hoạt; trong các buổi sinh hoạt BCH phải nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên; tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe nguyện vọng, ý kiến của các hội viên; sau các buổi sinh hoạt sẽ báo cáo, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của hội viên đến đúng địa chỉ cần đến để giải quyết. Ngoài các buổi sinh hoạt Hội, lãnh đạo hội thường xuyên đi sâu, sát hội viên để kịp thời nắm tình hình, giải thích, giải quyết thắc mắc không để xẩy ra bức xúc, khiếu nại, khiếu kiện của hội viên trong Hội, trong cơ quan, đơn vị.

- Thường xuyên tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, của ngành, nội quy của nhà trường đến hội viên của Hội. Trên cơ sở đó động viên các hội viên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo với Hội cấp trên, với Đảng ủy nhà trường; xin chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền theo quy định; thực hiện nghiêm túc sơ kết, tổng kết công tác của Hội theo quý, năm để kịp thời đúc kết, rút kinh nghiệm làm tốt hơn nhiệm vụ của Hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

        Nguyễn Đắc Toàn

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn