Lịch công tác tuần

- 14h00: Họp về việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2022-2023. Thành phần Lãnh đạo trường; Trưởng/phụ trách các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức – Hành chính; Trưởng khoa GDPT và BDGV; Hiệu trưởng Trường TH,THCS và THPT Quách Đình Bảo; Kế toán trưởng; Đ/c Nghị (Phó trưởng phòng TC-HC); Đ/c Khoa (phòng KH-TC).
Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 7h30: Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại điểm cầu Thái Bình. Thành phần: Theo giấy mời (Dự kiến).
14h00: Họp Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Họp Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Giới thiệu khoa Tự nhiên

  • Published: Tuesday, 12 May 2020 08:54
  • Written by Super User

     1. Khái quát lịch sử phát triển

     Năm 1978, Trường Sư phạm 10+3 được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, theo quyết định số 168/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Khi đó các môn khoa học tự nhiên được biên chế thành hai khoa: Toán - Lí và Sinh - Hóa.       

     Năm 1985, hai khoa Toán - Lí và Sinh - Hóa được sáp nhập thành Khoa Tự nhiên.

     Năm 1989, Trường cơ cấu lại các đơn vị chuyên môn, Khoa Tự nhiên được tách ra thành 07 tổ là: Toán - Tin, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Kĩ thuật công nghiệp, Kĩ thuật nông nghiệp và Kinh tế gia đình. Các tổ chuyên môn hoạt động độc lập và trực thuộc sự lãnh đạo, quản lí của Trường.

     Đến năm 2004, khi tái thành lập khoa, 07 tổ chuyên môn hợp nhất thành Khoa Tự nhiên và duy trì đến nay.

     2. Chức năng, nhiệm vụ

     2.1. Chức năng

     Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập trong quá trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở các môn khoa học tự nhiên; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

     2.2. Nhiệm vụ

     Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức hoạt động của trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành.

     - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Trường với các các tổ chức, đơn vị liên quan. Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng.

     - Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

     - Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.

     - Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; học sinh, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

     - Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

     - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

     - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ công tác của giảng viên; chấp hành quy chế đào tạo của học sinh, sinh viên và học viên thuộc Khoa quản lý.

     - Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Khoa theo đúng quy định hiện hành.

     - Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Trường.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Giảng viên Khoa Tự nhiên Trường CĐSP Thái Bình năm 2019

     3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

     Hiện nay, khoa Tự nhiên có 34 cán bộ giảng viên trong đó có 02 tiến sĩ; 27 thạc sĩ; 05 cử nhân. Trực thuộc khoa gồm các bộ môn: Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Kĩ thuật công nghiệp - Kinh tế gia đình, Kĩ thuật nông nghiệp.  

     Danh sách cán bộ giảng viên của Khoa Tự nhiên

  TT

     HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

1.      

Dương Thị Minh Thu

Thạc sĩ

Trưởng khoa, kiêm Trưởng bộ môn KTCN-KTGĐ

2.      

Bùi Thị Kim Chi

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn Toán

3.      

Ngô Quý Đăng

Tiến sĩ

Phó trưởng bộ môn Toán

4.      

Nguyễn Thị Mai Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

5.      

Nguyễn Thị Hương

Thạc sĩ

Giảng viên

6.      

Nguyễn Thị Hường

Thạc sĩ

Giảng viên

7.      

Đinh Văn Thư

Thạc sĩ

Giảng viên

8.      

Hà Kim Tuyến

Thạc sĩ

Giảng viên

9.      

Phạm Cao Phong

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn Vật lí

10.                         

Nguyễn Thị Thu Hà

Tiến sĩ

Giảng viên

11.                         

Vũ Đăng Luật

Thạc sĩ

Giảng viên

12.                         

Vũ Thị Dịu

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn Hóa học

13.                         

Phạm Thị Mây

Thạc sĩ

Giảng viên

14.                         

Bùi Thị Hoàng Yến

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn Sinh học

15.                         

Nguyễn Thị Thuỳ Ninh

Thạc sĩ

Giảng viên

16.                         

Nguyễn Xuân Luấn

Thạc sĩ

Giảng viên

17.                         

Hoàng Thị Loan Thanh

Thạc sĩ

Giảng viên

18.                         

Đào Thị Thanh Vân

Thạc sĩ

Giảng viên

19.                         

Đào Thị Yến

Thạc sĩ

Giảng viên

20.                         

Nguyễn Thị Minh Hạnh

Thạc sĩ

Giảng viên

21.                         

Đỗ Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

22.                         

Hoảng Thị Nguyệt

Thạc sĩ

Giảng viên

23.                         

Đào Trọng Biên

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn Tin học

24.                         

Đào Thị Minh

Thạc sĩ

Phó trưởng bộ môn Tin học

25.                         

Nguyễn Văn Hào

Thạc sĩ

Giảng viên

26.                         

Trần Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

27.                         

Vũ Thị Lan

Thạc sĩ

Giảng viên

28.                         

Nguyễn Thị Thu Hương

Thạc sĩ

Giảng viên

29.                         

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

30.                         

Phạm Duy Đường

Cử nhân

Giảng viên

31.                         

Hoàng Thị Lê Dung

Cử nhân

Giảng viên

32.                         

Vũ Quang Hưng

Cử nhân

Trợ lí khoa

33.                         

Phạm Tố Hoa

Cử nhân

Trợ lí khoa

34.                         

Nguyễn Thị Gái

Cử nhân

Phụ trách phòng thí nghiệm

     4. Thành tích đạt được trong những năm qua
     Trong những năm qua Khoa Tự nhiên thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tới nay Khoa đã đào tạo được hàng ngàn giáo viên dạy các môn Khoa học tự nhiên trong các trường trung học cơ sở. Sinh viên của khoa sau khi ra trường có trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng được yêu cầu giáo dục và giảng dạy bậc trung học cơ sở ở Thái Bình và nhiều tỉnh khác trên cả nước; được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao và xã hội ghi nhận.

     Trong công tác đào tạo, các giảng viên Khoa Tự nhiên thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học, sử dụng thành thạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và giảng dạy. Nhiều năm giảng viên khoa Tự nhiên tham gia hội giảng cấp khoa, cấp trường đạt kết quả cao.

     Các giảng viên tích cực nghiên cứu và tham dự các hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học, sách giáo khoa, chương trình phổ thông mới, tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác rèn nghề, phát hiện và bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên được Khoa chú trọng. Hằng năm, khoa tổ chức thành công hội thi “Nghiệp vụ sư phạm”, hội thi “Sinh viên sáng tạo và nghiên cứu khoa học” cấp khoa, tham gia hội thi cấp trường đạt kết cao.

     Về công tác nghiên cứu khoa học, trong giai đoạn 2016 - 2020, giảng viên của Khoa đã tham gia 01 đề tài cấp nhà nước, hoàn thành 01 đề tài cấp tỉnh, 25 đề tài cấp trường, 102 đề tài cấp khoa, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học với 16 đề tài/giải pháp. Tích cực nghiên cứu, sáng tạo, giảng viên trong khoa đã có các sản phẩm đạt giải cao trong các hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kĩ thuật: 01 giải nhất, 01 giải ba cấp quốc gia và 01 giải ba cấp tỉnh. Các đề tài, giải pháp có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, quản lí nhà trường.

     Nhiều giảng viên tham gia biên soạn sách, giáo trình, tài liệu giảng dạy; viết bài đăng trên tập san thông tin khoa học của trường, trên các kỉ yếu hội thảo, tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín.

     Năm 2016, Khoa Tự nhiên vinh dự đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

     5. Mục tiêu trong những năm tới

     Tập thể giảng viên Khoa Tự nhiên phát huy sáng tạo, năng lực, sở trường, hăng hái thi đua, đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

     Giảng viên khoa Tự nhiên cập nhật kịp thời thông tin về giáo dục phổ thông, tích cực tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, rèn luyện kĩ năng nghề và các kĩ năng mềm cần thiết cho sinh viên.

    Tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên. Hoạt động nghiên cứu khoa học tập trung vào nghiên cứu chương trình phổ thông, sách giáo khoa mới, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ cho nhiệm vụ quản lí và giảng dạy trong các nhà trường.

                                                       Thạc sĩ Dương Thị Minh Thu

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn