Lịch công tác tuần

- 14h00: Họp về việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2022-2023. Thành phần Lãnh đạo trường; Trưởng/phụ trách các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức – Hành chính; Trưởng khoa GDPT và BDGV; Hiệu trưởng Trường TH,THCS và THPT Quách Đình Bảo; Kế toán trưởng; Đ/c Nghị (Phó trưởng phòng TC-HC); Đ/c Khoa (phòng KH-TC).
Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 7h30: Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại điểm cầu Thái Bình. Thành phần: Theo giấy mời (Dự kiến).
14h00: Họp Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Họp Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Giới thiệu khoa Giáo dục Tiểu học

  • Published: Tuesday, 12 May 2020 09:01
  • Written by Super User

     1. Khái quát lịch sử phát triển Khoa Giáo dục Tiểu học

     Tiền thân của Khoa Giáo dục Tiểu học là Trường Sư phạm Cấp I Thái Bình, được thành lập năm 1959, có nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp 1 (tiểu học) cho tỉnh nhà. Sau này Trường được nâng cấp và đổi tên thành Trường Trung cấp Sư phạm Thái Bình. Năm 1997, Trường Trung cấp Sư phạm Thái Bình sáp nhập vào Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình và thành lập Ban Giáo dục Tiểu học thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên tiểu học. Đến năm 2002, Nhà trường thành lập Khoa Tiểu học gồm hai tổ bộ môn Toán tiểu học và Ngữ văn tiểu học, thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên tiểu học. Năm 2004, Khoa Tiểu học kiêm thêm nhiệm vụ đào tạo giáo viên mầm non, đổi tên thành Khoa Tiểu học – Mầm non gồm ba tổ bộ môn: Toán tiểu học, Ngữ văn tiểu học và Mầm non. Cùng với sự thay đổi cơ cấu tổ chức của Trường, từ năm 2013 đến nay, bộ phận đào tạo giáo viên mầm non chuyển về Khoa Giáo dục Mầm non, Khoa đổi tên là Khoa Giáo dục Tiểu học, thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên tiểu học.

     2. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Giáo dục Tiểu học

     2.1. Chức năng

    Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

     2.2. Nhiệm vụ

    1) Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức hoạt động của Trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành;

    2) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Trường với các tổ chức, đơn vị liên quan đến Khoa;

    3) Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo theo kế hoạch chung của Nhà trường, bao gồm: xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học / học phần; biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động;

    4) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học;

    5) Tổ chức phát triển các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên và đào tạo lại đội ngũ giáo viên theo quy định;

    6) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo;

    7) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động và người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc Khoa;

    8) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý theo quy định của Trường;

    9) Quản lý giảng viên, người lao động và sinh viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

    10) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ làm việc của giảng viên; thực hiện quy chế đào tạo của học sinh, sinh viên và học viên thuộc Khoa quản lý;

    11) Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của các hệ đào tạo do Khoa quản lý;

    12) Đề xuất nhu cầu và phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Khoa theo quy định của pháp luật;

    13) Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường;

    14) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

     3. Tổ chức nhân sự

    Hiện nay, Khoa Giáo dục Tiểu học có 2 bộ môn thuộc khoa với 8 giảng viên:

    - Bộ môn Toán: 04 giảng viên;

    - Bộ môn Tiếng Việt: 04 giảng viên.

    Danh sách cán bộ giảng viên của Khoa Giáo dục Tiểu học hiện nay:

Stt

Họ tên

Chức vụ

Bộ môn Toán

1.            

Vũ Thị Cẩm Thúy

Giảng viên chính, Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa, Trưởng bộ môn Toán

2.            

Phạm Thị Ngân Hà

Giảng viên, Phó trưởng bộ môn Toán, Phó bí thư -Phụ trách chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Khoa.

3.            

Đặng Thành Trung

Giảng viên

4.            

Đỗ Thị Thanh Bình

Giảng viên, trợ lý khoa

Bộ môn Tiếng Việt 

1.            

Nguyễn Thị Hương Giang

Giảng viên chính,Trưởng bộ môn Tiếng Việt, Phó Chủ tịch Công đoàn khoa

2.            

Phạm Thị Hồng Minh

Giảng viên, Bí thư liên chi đoàn khoa

3.            

Trần Thanh Tâm

Giảng viên, Ủy viên BCH Công đoàn khoa

4.            

Đỗ Thị Loan

Giảng viên, Phó bí thư liên chi đoàn khoa

 Giảng viên khoa GDTH nhân kỷ niệm 66 năm thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

     4. Thành tích đạt được trong những năm qua

    Phát huy truyền thống hơn 60 năm đào tạo đội ngũ giáo viên tiểu học, các thành viên của đơn vị đều là những giảng viên gương mẫu, nhiệt tình, tích cực trong công việc, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều giảng viên đạt chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh, được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Chủ tịch UBND Tỉnh. Khoa GDTH được trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2013 – 2014 và năm học 2019 - 2020; được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 – 2019 vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Từ Trường Sư phạm cấp I Thái Bình khi thành lập đến Khoa Giáo dục Tiểu học hiện nay, hàng vạn giáo viên tiểu học đã được đào tạo, đáp ứng nhu cầu giáo dục trong và ngoài tỉnh. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, được các đơn vị sử dụng đánh giá cao. Nhiều người đã trở thành giáo viên dạy giỏi các cấp, nhiều người phấn đấu làm cán bộ quản lý trong nhà trường, trong Ngành Giáo dục và một số cơ quan hành chính sự nghiệp trong và ngoài tỉnh.

     5. Mục tiêu trong những năm tới

    Tập thể giảng viên khoa GDTH quyết tâm giữ vững đạo đức, phong cách nhà giáo; xây dựng tập thể đoàn kết và trách nhiệm; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học và các hoạt động của Trường. Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ mới khi Trường kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Trường, đáp ứng yêu cầu của Luật Giáo dục 2019 và thực tiễn địa phương.

Thạc sĩ Vũ Thị Cẩm Thúy

Phụ trách khoa GDTH

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn