Lịch công tác tuần

- 14h00: Họp về việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2022-2023. Thành phần Lãnh đạo trường; Trưởng/phụ trách các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức – Hành chính; Trưởng khoa GDPT và BDGV; Hiệu trưởng Trường TH,THCS và THPT Quách Đình Bảo; Kế toán trưởng; Đ/c Nghị (Phó trưởng phòng TC-HC); Đ/c Khoa (phòng KH-TC).
Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 7h30: Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại điểm cầu Thái Bình. Thành phần: Theo giấy mời (Dự kiến).
14h00: Họp Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Họp Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Giới thiệu Bộ môn Tâm lí - Giáo dục và Công tác xã hội

  • Published: Tuesday, 12 May 2020 09:09
  • Written by Super User

1. Khái quát lịch sử phát triển

          Theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình đã ban hành quyết định thành lập Bộ môn Tâm lí - Giáo dục là đơn vị trực thuộc Trường.

          Năm 2013, Bộ môn có quyết định đổi tên là Bộ môn Tâm lí Giáo dục và Công tác xã hội. Trong mỗi giai đoạn, Bộ môn luôn hoàn thành tốt nhiệm được giao, chủ động tích cực tham gia các phong trào hoạt động chung của nhà trường, các giảng viên luôn nỗ lực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

          Hiện nay, Bộ môn có 12 giảng viên, các giảng viên ở độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi chiếm khoảng 70%, trong đó có 01 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 09 thạc sĩ và 01 cử nhân đại học.

2. Chức năng, nhiệm vụ

          2.1. Chức năng

          - Xây dựng kế hoạch dạy học các học phần Tâm lí - Giáo dục học và Công tác xã hội; Giảng dạy các học phần Tâm lí - Giáo dục cho các ngành đào tạo; hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hành, thực tập nghề nghiệp; tham gia bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên.  

          - Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của Bộ môn, cũng như chất lượng đào tạo của Trường.

          2.2. Nhiệm vụ

          - Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy chế tổ chức hoạt động của Trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành;

          - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được Trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần; biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học đáp ứng yêu cầu của xã hội;

          - Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo;

          - Tổ chức xây dựng và thực hiện các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên;

          - Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên;

          - Tổ chức đánh giá cán bộ quản lí, giảng viên trong Bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lí trong Trường theo quy định của nhà trường; quản lí giảng viên và học sinh, sinh viên theo phân cấp của Hiệu trưởng;

          - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ làm việc của giảng viên; chấp hành quy chế đào tạo của học sinh, sinh viên và học viên thuộc Bộ môn quản lí;

          - Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Bộ môn theo quy định hiện hành;

          - Quản lí và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường;

          -Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

          Hiện nay, Bộ môn có 12 giảng viên. Trong đó có 09 đảng viên; 03 đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh; 12 công đoàn viên.

Giảng viên Bộ môn Tâm lí giáo dục và Công tác xã hội năm 2017

Danh sách giảng viên đang công tác tại Bộ môn Tâm lí giáo dục và Công tác xã hội

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thanh Huyền

1968

Thạc sĩ Tâm lí học

Bí Thư chi bộ

Phụ trách bộ môn

2

Phạm Thị Hồng Phương

1981

Tiến sĩ Tâm lí  học

Phó bí thư chi bộ

3

Đặng Thị Nga

1981

Thạc sĩ Tâm lí học

Chủ tịch công đoàn bộ môn

4

Nguyễn Thanh Tùng

1977

Thạc sĩ Tâm lí học

Giảng viên

5

Phạm Thị Thảo

1978

Thạc sĩ Tâm lí học

Giảng viên

6

Nguyễn Thị Vân Anh

1979

Cử nhân Tâm lí Giáo dục

Giảng viên

7

Đỗ Cao Dũng

1981

Thạc sĩ Giáo dục học

Giảng viên

8

Nguyễn Thị Trang Xuân

1981

Thạc sĩ Giáo dục học

Giảng viên

9

Vũ Thị Như Quỳnh

1982

Thạc sĩ Tâm lí học

Giảng viên

10

Trần Thị Hoa

1986

Thạc sĩ Công tác xã hội

Uỷ viên BCH Đoàn trường;

Bí thư chi đoàn giáo viên bộ môn

11

Phan Thị Mai

1987

Thạc sĩ Tâm lí học

Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận

12

Nguyễn Thị Thương

1991

Thạc sĩ Giáo dục học

Phó bí thư chi đoàn giáo viên bộ môn

4. Thành tích đạt được trong những năm qua

4.1. Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học

          Giảng viên của đơn vị tham gia giảng dạy nhiều ngành đào tạo hệ chính quy, giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên. Hầu hết các giảng viên đều tham gia bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, tiểu học, THCS với tinh thần trách nhiệm cao, được đồng nghiệp, sinh viên, học viên tín nhiệm và đánh giá cao.

          Hằng năm, Bộ môn phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và tích cực khai thác, sử dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong các bài giảng. Các giảng viên có ý thức đổi mới nội dung, chương trình và sử dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Hầu hết các giảng viên trong đơn vị đều tham gia hội giảng cấp Bộ môn với tinh thần trách nhiệm cao.

          Các giảng viên đều nhận thức rõ vai trò rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của Bộ môn nên rất tích cực đầu tư nghiên cứu và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho học sinh, sinh viên. Các cuộc thi nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên được tổ chức với nhiều nội dung hấp dẫn, bằng nhiều hình thức, ở nhiều cấp độ theo đơn vị lớp – khoa, liên kết giữa các lớp, các khoa, tạo nên sự hợp tác, học hỏi lẫn nhau, hình thành tình yêu nghề cho các em. Bộ môn luôn có sự phối kết hợp thống nhất với một số trường tiểu học, trung học cơ sở để tổ chức thử nghiệm các hoạt động giáo dục theo hướng đổi mới nội dung, phương pháp, đáp ứng yêu cầu giáo dục. 

         Giảng viên trong đơn vị đều nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học, tích cực, chủ động tham gia nghiên cứu ở nhiều cấp, nhiều hình thức:

          - 100% giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp bộ môn, nội dung nghiên cứu gắn với yêu cầu của chuyên môn, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn và kết quả nghiệm thu đều được đánh giá loại giỏi, loại xuất sắc. Năm 2018, có 02 đề tài cấp trường được duyệt, 01 đề tài đã nghiệm thu đạt loại Giỏi. Năm 2019 có 01 đề tài cấp trường được duyệt và 08 đề tài cấp bộ môn đã được nghiệm thu.

          - Viết 07 tài liệu chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học và THCS: “Nâng cao kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh Tiểu học; Nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên tiểu học; Bồi dưỡng năng lực xử lí tính huống sư phạm cho giáo viên theo yêu cầu chuẩn đạo đức; Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên THCS; Bồi dưỡng năng lực cho tổ trưởng chuyên môn ở trường tiểu học”.

          - Hầu hết giảng viên tham gia biên soạn tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, tiểu học và THCS.

          Nhiều giảng viên tham gia hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp, một số đề tài nghiên cứu của sinh viên được xếp loại xuất sắc. Trong năm 2019, các giảng viên còn tích cực hướng dẫn sinh viên tham gia hội thi khoa học kĩ thuật cấp khoa, cấp trường (01 giải ba, 01 giải khuyến khích), cấp tỉnh (01 giải khuyến khích).  

          Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho giảng viên của Bộ môn rất được chú trọng. Các giảng viên đều có ý thức tự học, tự nghiên cứu và thường xuyên trao đổi chuyên môn với nhau. Lãnh đạo Bộ môn thường xuyên động viên và tạo mọi điều kiện để giảng viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn.

4.2. Danh hiệu thi đua, khen thưởng

         Chi bộ Tâm lí – Giáo dục 7 năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện việc  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", được Ban chấp hành Đảng bộ Trường tặng Giấy khen.

         100% viên chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm học 2018-2019 có 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 giảng viên được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, 04 giảng viên được Hiệu trưởng tặng Giấy khen, tập thể Bộ môn được công nhận là đơn vị lao động tiến tiến. Công đoàn bộ phận TLGD&CTXH đạt danh hiệu "Tập thể công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc" theo Quyết định số 19/QĐ-CĐ của BCH Công đoàn Trường.

         Bộ môn đã được cấp trên khen thưởng về các thành tích của đơn vị:

         - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen (2009);

         - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen nhân kỉ niệm 60 năm thành lập Trường (2019).

Tập thể nữ giảng viên Bộ môn, kỉ niệm 60 năm thành lập Trường (2019)

5. Mục tiêu trong những năm tới   

         Nâng cao chất lượng giảng dạy đi đôi với nghiên cứu khoa học. Phát triển bộ môn lớn mạnh hơn nữa về chất lượng của giảng viên;

         Với định hướng phát triển bền vững dựa trên nền tảng 3 trụ cốt: Giảng dạy - nghiên cứu - thực hành nhằm đem lại tri thức, kĩ năng và khả năng nghiên cứu nền tảng cho sinh viên chuẩn bị tiếp tục vào học chuyên ngành.

 Ths Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ths Trần Thị Hoa

 Bộ môn Tâm lí giáo dục và Công tác xã hội 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn