Lịch công tác tuần

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hoàng Văn Thiệp.
- 8h00: Kiểm tra TTSP2 tại Trường MN Hoa Hồng. Thành phần: ĐD Lãnh đạo trường; ĐD các đơn vị: Phòng QLĐT&NCKH, Khoa GD Mầm Non.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Thị Yến.
- Các tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra nền nếp dạy học và phục vụ dạy học (đợt 3) theo lịch.
- 7h00: Tham gia “Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với đoàn viên, thanh niên tỉnh Thái Bình”. Thành phần: Đ/c Nguyễn Hữu Tâm PHT; Đoàn TN trường. Địa điểm: Nhà Văn hóa lao động tỉnh.
- 8h00: Họp Ban soạn thảo Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghề Công tác xã hội. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1. .
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Hữu Tâm.
- Các tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra nền nếp dạy học và phục vụ dạy học (đợt 3) theo lịch.
- 7h00: Lễ dâng hương, báo công và Lễ kết nạp đoàn viên mới năm học 2022-2023. Thành phần: Đảng ủy; Lãnh đạo trường; Đoàn TN trường. Địa điểm: Đền thờ Bác Hồ (Phường Hoàng Diệu).
- Lãnh đạo trực: Đ/c Trần Thị Nụ.
- Dự Tọa đàm, hội thảo “Mục tiêu, sứ mạng của các trường cao đẳng sư phạm” do Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức. Thời gian: 02 ngày (23, 24/3/2023). Thành phần: Lãnh đạo trường; Trưởng, Phụ trách các đơn vị: TC -HC, KH-TC, QLĐT&NCKH. Địa điểm: Trường CĐSP Lạng Sơn.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Hoàng Văn Thiệp.
- 9h00: Lãnh đạo trường đi chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- 14h00: Họp Ban xây dựng Chương trình chất lượng cao cấp Mầm non. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Thị Yến.
- 13h00: Chương trình thi đấu thể thao Chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Địa điểm: Sân Nhà Hiệu bộ.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Thị Yến.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Giới thiệu phòng Công tác Học sinh, sinh viên

  • Published: Monday, 26 October 2020 08:13
  • Written by Nguyễn Thùy Sông

     1. Khái quát lịch sử phát triển

     Phòng công tác học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình được thành lập từ năm 2013. Phòng được hình thành trên cơ sở sáp nhập bộ phận Công tác học sinh, sinh viên, bộ phận Y tế thuộc phòng Tổ chức chính trị & Công tác sinh viên (cũ) và Ban Nội trú thuộc phòng Quản trị đời sống (cũ).

     Kể từ khi được thành lập, Phòng luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đối với học sinh, sinh viên và học viên; Công tác an toàn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; Công tác theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu và điều trị bệnh cho học sinh, sinh viên, học viên và viên chức, lao động hợp đồng của Trường. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Phòng Công tác học sinh, sinh viên đã có nhiều đóng góp vào những thành tích chung của Nhà trường.

     2. Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công tác học sinh, sinh viên

     2.1. Chức năng

     Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong học sinh, sinh viên và học viên. Quản lí học sinh, sinh viên, học viên về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức. Thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng kỉ luật, đánh giá kết quả rèn luyện và tư cách học sinh, sinh viên, học viên.

     2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

     1) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Trường với các tổ chức, đơn vị liên quan đến lĩnh vực thuộc Phòng quản lí. Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng.

     2) Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên; công tác quản lí học sinh, sinh viên, học viên.

     3) Tham mưu xây dựng quy định cụ thể hoá quy chế quản lí học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng trong Trường.

     4) Nắm tình hình và tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên. Xây dựng môi trường văn hoá văn minh, lịch sự trong Trường. Tuyên truyền hướng dẫn học sinh, sinh viên và học viên chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, quy chế, nội quy hiện hành.

     5) Chủ trì và phối hợp tổ chức các lớp học tập nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chính trị ngoại khoá cho học sinh, sinh viên toàn trường.

     6) Tổ chức quản lí, sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thông nội bộ: phát thanh, panô, áp phích, tin ảnh. Tổ chức biên tập và phát hành bản tin nội bộ của Trường theo định kì và các ấn phẩm giới thiệu về trường với học sinh, sinh viên. Quản lí các ấn phẩm liên quan đến học sinh, sinh viên.

     7) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cấp phát và quản lí thẻ học sinh, sinh viên các hệ đào tạo, quản lí cung cấp dịch vụ bảo hiểm thân thể tự nguyện, các dịch vụ làm thẻ và cấp phát thẻ ngân hàng, các thẻ khác liên quan đến học sinh, sinh viên các hệ đào tạo do trường cấp bằng.

     8) Quản lí các loại hình câu lạc bộ, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của học sinh, sinh viên và học viên. Thường trực ban văn thể trường.

     9) Quản lí bộ phận Y tế và đảm nhận công tác an toàn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; Tổ chức khám sức khỏe, thực hiện theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu và điều trị bệnh cho học sinh, sinh viên, học viên và viên chức, lao động hợp đồng trong Trường.

     10) Là đầu mối quản lí và tư vấn cho người học về các vấn đề liên quan đến quy định, quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về đào tạo của Trường; tư vấn, hỗ trợ thông tin và định hướng về quá trình học tập, rèn luyện, thực hiện quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên.

     11) Phối hợp với các Khoa, Bộ môn và các phòng chức năng trong Trường trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến học tập và rèn luyện theo nguyện vọng của học sinh, sinh viên; theo dõi, đánh giá toàn diện về rèn luyện của học sinh, sinh viên trong Trường.

     12) Tham mưu cho lãnh đạo Trường các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên và đào tạo theo nhu cầu xã hội. Đề xuất phương án xử lí đối với các tình huống phát sinh trong quá trình đào tạo.

     13) Là đầu mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng, với cơ quan an ninh giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh, sinh viên.

     14) Thường trực: Hội đồng Khen thưởng, Kỉ luật đối với học sinh, sinh viên và học viên; Hội đồng Đánh giá rèn luyện của học sinh, sinh viên và học viên. Uỷ viên Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp các hệ đào tạo do trường cấp bằng.

     15) Phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận học sinh, sinh viên và học viên trúng tuyển, tham mưu tổ chức khai giảng, bế giảng cho các hệ đào tạo do trường cấp bằng.

     16) Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên.

     17) Phối hợp với Phòng Thanh tra, phòng Đào tạo tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện quy chế đào tạo của học sinh, sinh viên và học viên.

     18) Xác nhận các giấy tờ liên quan đến học sinh, sinh viên và học viên.

     19) Chủ trì tham mưu xét cấp học bổng; tiếp nhận xét trợ cấp chính sách xã hội cho học sinh, sinh viên.

     20) Thường trực quỹ học bổng sinh viên trường. Đầu mối tiếp nhận và phân phối tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên của các tổ chức trong và ngoài nước. Hướng dẫn học sinh, sinh viên làm thủ tục vay vốn ngân hàng.

     21) Là đầu mối tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức, chính trị, tư tưởng theo học kì, năm học và cuối khoá làm căn cứ thực hiện chế độ học bổng, xét tư cách thi tốt nghiệp, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

     22) Xem xét, đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể sinh viên, học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; kỉ luật học sinh, sinh viên và học viên vi phạm quy chế, nội quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

     23) Quản lí kí túc xá, địa chỉ nơi cư trú, tạm trú của học sinh, sinh viên ngoại trú. Nắm tình hình sinh hoạt của học sinh, sinh viên thông qua chế độ báo cáo định kì của các đơn vị có quản lí học sinh, sinh viên ngoại trú và nội trú. Phối hợp với các đơn vị có liên quan định kì kiểm tra việc chấp hành nội quy khu nội trú của học sinh, sinh viên và học viên.

     24) Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, về văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, về quản lí, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên trong toàn Trường. Chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ đối với trợ lí các khoa có quản lí học sinh, sinh viên và học viên về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

     25) Chủ trì tổ chức thi Olimpic của sinh viên, các cuộc thi khác có liên quan đến chính trị và văn hoá.

     26) Tổ chức đối thoại với học sinh, sinh viên và học viên; giải quyết hoặc kiến nghị Nhà trường giải quyết những thắc mắc, khiếu nại về rèn luyện và chế độ chính sách của học sinh, sinh viên.

     27) Lưu trữ các tài liệu, văn bản phục vụ cho công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị trong Trường. Quản lí, lưu trữ kết quả đánh giá rèn luyện và khen thưởng, kỷ luật của học sinh, sinh viên.

     28) Là đầu mối giúp Hiệu trưởng giải quyết thủ tục và nội dung quảng cáo hình ảnh và các hoạt động của Trường.

     29) Quản lí viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định hiện hành.

     30) Quản lí và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

     31) Thực hiện chế độ báo cáo định kì theo quy định.

     32) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

     3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

     Phòng Công tác học sinh, sinh viên gồm 14 viên chức, làm việc tại 3 bộ phận: Quản lí học sinh, sinh viên;  Y tế; Quản lí kí túc xá.

     - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 02;  Đại học: 10: Cao đẳng: 02.

     - Trình độ lí luận chính trị:  Trung cấp: 05.

     Lãnh đạo Phòng gồm 03 đồng chí, trong đó, 01 đồng chí Trưởng phòng, 02 đồng chí Phó trưởng phòng.

     Danh sách viên chức đương nhiệm Phòng Công tác học sinh, sinh viên:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Nguyễn Ngọc

1961

Trưởng phòng

2

Trần Thị Thu Hương

1966

Phó Trưởng phòng

3

Vũ Thị Bảo Tâm

1966

Phó Trưởng phòng

4

Ngô Thị Vân Duyên

1972

Trưởng BP Công tác HSSV

5

Đỗ Thị Bích Lụa

1984

Giảng viên

6

Vũ Quốc Hải

1971

Trưởng Ban Nội trú

7

Nguyễn Thị Giang

1982

Viên chức hành chính

8

Phạm Thị Lan

1987

Viên chức hành chính

9

Trần Thị Lành

1972

Viên chức hành chính

10

Nguyễn Hải Yến

1986

Viên chức hành chính

11

Nguyễn Thị Hằng

1988

Nhân viên Y tế

12

Đỗ Thị Sang

1987

Nhân viên Y tế

13

Bùi Văn Vinh

1985

Nhân viên Y tế

14

Nguyễn Thanh Kỳ

1975

Viên chức hành chính

Đồng chí Trần Thị Nụ - Phó hiệu trưởng cùng viên chức Phòng Công tác học sinh – sinh viên

     4. Thành tích đạt được trong những năm qua

     Trong những năm qua, tập thể Phòng luôn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, năm 2018 được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”, 100% viên chức trong đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, nhiều viên chức đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; “Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh”, Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh, giấy khen của Hiệu trưởng. 01 viên chức được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

     5. Mục tiêu trong những năm tới

     Hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công; Hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động thương binh và xã hội, các quy chế, nội quy, quy định của Nhà trường cho học sinh, sinh viên. Xây dựng các hướng dẫn thực hiện các quy định cụ thể trong Quy chế học sinh, sinh viên và các văn bản khác có liên quan trình Hiệu trưởng phê duyệt và  ban hành.

     Chủ động khai thác các hình thức thông tin tuyên truyền đa dạng, thích hợp để quảng bá hình ảnh của Nhà trường.

     Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cũng như quản lí và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho học sinh, sinh viên.

     Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về văn hóa học đường, quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh, sinh viên. Phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động  rèn luyện thân thể, văn nghệ Thể dục thể thao nhằm thu hút nhiều học sinh, sinh viên tham gia.

     Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới tính, sức khỏe sinh sản, giáo dục kĩ năng sống lành mạnh trong học sinh, sinh viên.

     Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lí học sinh, sinh viên nội trú, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá về công tác học sinh, sinh viên nội trú, đồng thời  tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên nội trú học tập và rèn luyện cho phù hợp với điều kiện hiện nay. Tăng cường các điều kiện phục vụ sinh viên như phòng sinh hoạt chung, hệ thống điện, nước bảo đảm. Tham mưu với lãnh đạo trường đề xuất nâng cấp cải tạo nơi ở nội trú khép kín, đủ ánh sáng, đủ nước uống và nước sinh hoạt hằng ngày. Xây dựng KTX kỷ cương, an toàn, sạch đẹp, tạo ra môi trường lành mạnh cho HSSV học tập và rèn luyện,  tham mưu tổ chức các dịch vụ phục vụ HSSV thuận tiện, phù hợp. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ đời sống, học tập và việc làm cho sinh viên nội trú hiệu quả.

                                    Nguyễn Ngọc

Phòng Công tác học sinh, sinh viên

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn