Lịch công tác tuần

- 14h00: Họp về việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2022-2023. Thành phần Lãnh đạo trường; Trưởng/phụ trách các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức – Hành chính; Trưởng khoa GDPT và BDGV; Hiệu trưởng Trường TH,THCS và THPT Quách Đình Bảo; Kế toán trưởng; Đ/c Nghị (Phó trưởng phòng TC-HC); Đ/c Khoa (phòng KH-TC).
Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 7h30: Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại điểm cầu Thái Bình. Thành phần: Theo giấy mời (Dự kiến).
14h00: Họp Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Họp Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Giới thiệu Phòng Quản trị - Thiết bị

  • Published: Tuesday, 12 May 2020 09:14
  • Written by Super User

     1. Khái quát lịch sử phát triển

     Năm 1959, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình được thành lập. Cùng với sự ra đời của nhà trường, Phòng Quản trị - Thiết bị tiền thân là một số bộ phận thuộc các phòng Tổ chức – Hành chính, Quản trị - Đời sống. Sau nhiều lần sáp nhập các đơn vị thuộc các trường (Trường Trung học Sư phạm 12+2, Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, Trường Trung học Sư phạm Mầm non), năm 2013, Phòng có tên là Phòng Quản trị - Thiết bị trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

     Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển cùng lịch sử nhà trường, Phòng Quản trị - Thiết bị luôn có sự đoàn kết gắn bó của tập thể viên chức dưới sự lãnh đạo của Ban chi ủy và Lãnh đạo phòng qua các thời kì… khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự lớn mạnh của nhà trường.

     2. Chức năng, nhiệm vụ

     2.1. Chức năng

     Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, sửa chữa, quản lí tài sản cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, trang thiết bị…) của Trường; Thực hiện mua sắm, thanh lý và theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị của trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu, làm việc và học tập.

     2.2. Nhiệm vụ

     - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Trường với các tổ chức, đơn vị liên quan đến lĩnh vực thuộc phòng quản lí; Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng;

     - Tham mưu lập và thực hiện kế hoạch: xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lí, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Trường;

     - Chủ trì quản lí, kiểm tra và cùng các đơn vị tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng từ mọi nguồn vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa trong trường theo quy định hiện hành;

     - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lí tài sản và quản lí cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập;

     - Tham mưu công tác mua sắm trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ làm việc, giảng dạy, học tập theo quy định hiện hành của trường;

     - Chủ trì quản lí, sửa chữa, bảo trì nhà cửa, hệ thống điện, điện lạnh, điện thoại, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, trang thiết bị tại các cơ sở thuộc trường;

     - Trồng mới, quản lí và chăm sóc hệ thống cây xanh trong khuôn viên trường;

     - Phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo an ninh trật tự trong trường;

    - Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch bố trí giảng đường, phòng học, thiết bị phục vụ dạy và học phù hợp với kế hoạch đào tạo;

    - Chủ trì quản lí, điều hành việc sử dụng có hiệu quả hệ thống giảng đường; Tổ chức tốt các dịch vụ phục vụ giảng đường: nước, ánh sáng, âm thanh, vệ sinh; Xây dựng kế hoạch sử dụng giảng đường, phòng học phục vụ cho giảng dạy và học tập của các hệ đào tạo;

     - Thực hiện vệ sinh công cộng, quản lí và đảm bảo điện, nước cho làm việc và sinh hoạt trong phạm vi trường được phân công;

     - Thường trực Hội đồng: tư vấn về quản lí nhà đất, mua sắm và thanh lý trang thiết bị, đấu thầu xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất kĩ thuật của trường; Thường trực các ban: Phòng cháy chữa cháy, Phòng chống lụt bão, An toàn - vệ sinh lao động;

     - Hướng dẫn nghiệp vụ quản lí giữ gìn tài sản; quản lí sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy, an toàn – vệ sinh lao động cho các đơn vị và cá nhân trong trường;

     - Quản lí viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; Đề xuất nhu cầu và phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định hiện hành;

     - Quản lí và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của trường;

     - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định;

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

     3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

     3.1. Cơ cấu tổ chức

     + Tổ chức bộ máy: Phòng Quản trị - Thiết bị gồm có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, bộ phận Lao động, bộ phận Điện, nước và bộ phận Thiết bị dạy học.

     + Chi bộ Quản trị - Thiết bị trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, nhiều năm liền được Đảng bộ công nhận là đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiện tại chi bộ có13 đảng viên trong đó có đồng chí Nguyễn Hữu Tâm, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, sinh hoạt và lãnh đạo trực tiếp đơn vị; Ban chi ủy có 03 đồng chí; Người có tuổi Đảng cao nhất, đồng chí Phạm Ngọc Hướng, "Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng" phong tặng năm 2017.

     + Công đoàn bộ Quản trị - Thiết bị thuộc Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, nhiều năm liền được công đoàn cấp trên công nhận là đơn vị vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ; Ban chấp hành có 03 đồng chí.

     + Có 03 hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

     3.2. Cơ cấu nhân sự

     Hiện nay, Phòng Quản trị - Thiết bị có 16 viên chức, trong đó 02 viên chức trình độ thạc sĩ, 07 viên chức trình độ đại học, 05 viên chức trình độ cao đẳng và 02 viên chức trình độ trung cấp.

Danh sách viên chức Phòng Quản trị - Thiết bị:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Trịnh Hữu Quảng

1977

Trưởng phòng

Thạc sĩ Mỹ thuật

2

Trần Hữu Nghị

1965

Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng

Đại học Sư phạm kĩ thuật

3

Nguyễn Quang Đoàn

1968

Phó bí thư Chi bộ, Tổ trưởng chuyên môn

Cao đẳng điện

4

Nguyễn Văn Đáng

1975

Tổ phó chuyên môn

Cao đẳng điện

5

Vũ Quý Châu

1971

Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Cao đẳng Sư phạm kĩ thuật

6

Đoàn Văn Hải

1968

Tổ phó chuyên môn

Trung cấp điện

7

Nghiêm Xuân Hoàng

1980

Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận

Đại học - Kỹ sư điện

8

Phạm Mạnh Tưởng

1980

Chi ủy viên

Đại học - Kỹ sư điện

 

9

Trương Thị Hồng

1976

Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn

Cao đẳng may công nghiệp

10

Nguyễn Thị Hòa

1972

Viên chức

Đại học Sư phạm tin

11

Phạm Ngọc Hướng

1961

Viên chức

Đại học Sư phạm tin

12

Lê Minh Thành

1983

Viên chức

Đại học GDQPAN

13

Nguyễn Văn Hiếu

1988

Viên chức

Cao đẳng Sư phạm Tiểu học

14

Phạm Thị Hoa

1976

Viên chức

Đại học Công tác xã hội

15

Đinh Văn Đạt

1987

Viên chức

Thạc sĩ - Điện tự động hóa

16

Lương Thị Lan

1966

Viên chức

Trung cấp - Cấp dưỡng

Viên chức Phòng Quản trị - Thiết bị trong ngày kỉ niệm 60 năm thành lập Trường

     4. Thành tích đạt được trong những năm gần đây

     4.1. Công tác chuyên môn

     Trong những năm qua, Phòng luôn luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, cơ bản đã đáp ứng kịp thời các nhu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho các hoạt động của các đơn vị, góp phần làm nên thành tích chung của Nhà trường. Một số lĩnh vực công tác tiêu biểu đã đạt được:

     - Tham mưu quy hoạch, vận hành sử dụng nhà học đặc thù số 2 gồm có: 02 phòng học Mỹ thuật; 02 phòng học Âm nhạc; 4 phòng học tin, 01 phòng học tiếng Anh, 01 phòng hội thảo trực tuyến với đầy đủ các thiết bị thu, phát, nghe, nhìn, mạng intenet với tốc độ cao.

     - Lắp đặt, vận hành 06 phòng học công nghệ thông tin; Hệ thống thư viện điện tử; thuê bao Intenet, phủ sóng wifi các khu vực làm việc và kí túc xá sinh viên.

     - Hệ thống điện, nước, ánh sáng phòng học, phòng làm việc, kí túc xá luôn được cung cấp đầy đủ.

     - Quản lí 02 sân bóng đá mini, 01 sân bóng chuyền; Cải tạo nâng cấp nhà ăn câu lạc bộ, nhà học A5, Giảng đường I và nhà Hiệu bộ.

     4.2. Công tác nghiên cứu khoa học, kĩ thuật

     Trong những năm qua (từ 2015 đến 2020), phòng đã thực hiện 07 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến đã được công nhận và áp dụng có hiệu quả. Trong đó có: 03 đề tài nghiên cứu khoa học (01 cấp trường và 02 cấp đơn vị); 04 sáng kiến (01 cấp tỉnh, 01 cấp trường và 02 cấp đơn vị).

     4.3. Thành tích đã được công nhận

     - Tập thể:

     + Tập thể Lao động tiên tiến các năm học: 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 và năm học 2019-2020.

     + Giấy khen của Hiệu trưởng: 2017-2018; 2018-2019.

     + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 2016-2017 và 2019-2020.

     - Cá nhân:

     + Giấy khen của Hiệu trưởng: 09 viên chức.

     + Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở: 14 viên chức.

     + Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: 01 viên chức năm 2015 và năm 2018.

     + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình: 05 viên chức.

     + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01 viên chức.

     - Giải thưởng: 01 Giải khuyến khích Hội thi Khoa học - Công nghệ và kĩ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VIII, năm 2018-2019.

     5. Mục tiêu trong những năm tới

     Bám sát kế hoạch nhiệm vụ năm học, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, kĩ thuật phục vụ các hoạt động của Nhà trường. Một số mục tiêu cụ thể:

     - Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn nội bộ, nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên.

     - Tiếp tục duy tu cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình xây dựng bị xuống cấp.

     - Vận hành đảm bảo an toàn, liên tục hệ thống điện, nước, các thiết bị nghe, nhìn, hệ thống mạng Intenet. Từng bước cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, nước, thay thế thiết bị chiếu sáng, giảm tốn thất điện năng, nâng cao hiệu suất của hệ thống cung cấp điện.

     - Nghiên cứu tham mưu trang bị cơ sở vật chất, kĩ thuật, đồ dùng phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và làm việc phù hợp với nội dung, phương pháp, chương trình đào tạo trong tình hình mới.

     - Tiếp tục nghiên cứu đề tài, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc phục vụ các hoạt động của Nhà trường.

     - Phấn đấu để được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Trần Hữu Nghị

Phó Trưởng phòng

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn