Lịch công tác tuần

- 14h00: Họp về việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2022-2023. Thành phần Lãnh đạo trường; Trưởng/phụ trách các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức – Hành chính; Trưởng khoa GDPT và BDGV; Hiệu trưởng Trường TH,THCS và THPT Quách Đình Bảo; Kế toán trưởng; Đ/c Nghị (Phó trưởng phòng TC-HC); Đ/c Khoa (phòng KH-TC).
Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 7h30: Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại điểm cầu Thái Bình. Thành phần: Theo giấy mời (Dự kiến).
14h00: Họp Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Họp Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Giới thiệu Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

  • Published: Tuesday, 12 May 2020 09:16
  • Written by Super User

      1. Khái quát lịch sử phát triển

      Trước năm 2013, bộ phận Nghiên cứu khoa học trực thuộc Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Năm 2013, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế (NCKH&HTQT) được thành lập theo Quyết định số 67/QĐ-CĐSP ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Từ khi thành lập đến nay, phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được nhiều  thành tích trong các phong trào thi đua. Với sự cố gắng không ngừng của tập thể cán bộ, viên chức phòng NCKH&HTQT, việc quản lí hoạt động NCKH của trường ngày càng mang tính chuyên nghiệp, chất lượng NCKH được nâng cao, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn đào tạo và quản lí của nhà trường.

      2. Chức năng, nhiệm vụ

      2.1. Chức năng

     Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lí về hoạt động NCKH, ứng dụng các kết quả NCKH và chuyển giao công nghệ, quản lí hoạt động xuất bản tạp chí, thông tin khoa học, thẩm định giáo trình của trường, quản lí các hoạt động hợp tác quốc tế của trường.

      2.2. Nhiệm vụ

      Chủ động tìm kiếm, tiếp nhận, khai thác các đề tài NCKH các cấp, tư vấn cho Hiệu trưởng xét duyệt, phân bổ các đề tài khoa học do phòng quản lí cho các tập thể, cá nhân trong trường.

     Quản lí, phát triển các loại hình hợp tác quốc tế về NCKH, tư vấn chuyển giao công nghệ của trường, triển khai các hoạt động thông tin khoa học của trường.

      Chủ trì tổ chức và tham gia các hội thảo, hội nghị khoa học, tổng kết, khen thưởng công tác NCKH của trường.

      Chủ trì công tác thẩm định chuyên đề/giáo trình và các học liệu phục vụ công tác đào tạo của trường.

      Quản lí hoạt động xuất bản tạp chí, thông tin khoa học trong trường.

      Quản lí, lưu trữ thông tin, sổ sách, tài liệu về kết quả NCKH.

      Đầu mối theo dõi, giám sát, phát triển và quản lí các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao công nghệ. Xúc tiến, tìm kiếm, thiết lập các quan hệ quốc tế mới nhằm nâng cao uy tín của trường.

      3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

      - Cơ cấu tổ chức: Phòng có 02 bộ phận: Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế.

      - Nhân sự: Phòng có 03 cán bộ, viên chức.

Cán bộ, viên chức

Trình độ

Chức vụ

Bùi Thị Thanh

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng, phụ trách phòng

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

Viên chức

Hà Văn Đạt

Thạc sĩ

Viên chức

 - Trụ sở làm việc: Tầng 2, nhà A4, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      4. Thành tích đạt được trong những năm qua

      Trong những năm qua, phòng NCKH&HTQT thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ của cán bộ, viên chức, giữ vững kỉ cương và hoạt động theo đúng kế hoạch. Các thành viên của phòng luôn có tinh thần phấn đấu, nhiệt tình, năng động và sáng tạo, hoàn thành tốt các công việc. Viên chức tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lí luận chính trị. Bên cạnh công tác quản lí NCKH&HTQT, viên chức còn tham gia giảng dạy và NCKH, viết bài đăng các tạp chí khoa học, trang Thông tin điện tử của nhà trường. Hằng năm các thành viên của phòng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, NCKH đều đủ và vượt định mức.

      Phòng đã xây dựng Kế hoạch hoạt động NCKH & Công nghệ, Kế hoạch xuất bản Tập san Thông tin khoa học, Kế hoạch Hội thi “Học sinh, sinh viên sáng tạo và NCKH”, Kế hoạch thẩm định, nghiệm thu đề tài/sáng kiến kinh nghiệm… Các kế hoạch được xây dựng khoa học, chi tiết, cụ thể, đảm bảo về thời gian thực hiện, triển khai kịp thời tới các đơn vị và cá nhân trong trường.

       Hằng năm, phòng chủ động phối hợp với các khoa đã tổ chức thành công hội thi “Học sinh, sinh viên sáng tạo và NCKH” ở cấp khoa và cấp trường. Hội thi đã thu hút nhiều học sinh, sinh viên và học viên tích cực tham gia hoạt động sáng tạo và NCKH.

      Định kỳ xuất bản Tập san Thông tin khoa học (01 - 02 số/năm) với nội dung phong phú, thiết thực.

      Cung cấp văn bản và hướng dẫn làm hồ sơ NCKH, cấp giấy chứng nhận NCKH cho cán bộ, giảng viên tham gia NCKH trong năm học. Giải quyết nhanh chóng các xác nhận liên quan đến NCKH của cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên, học viên.

Với sự đóng góp của phòng NCKH, trong những năm qua, nhà trường đã có nhiều đề tài/sáng kiến/giải pháp các cấp được nghiệm thu/công nhận, cụ thể:

STT

Đề tài/Sáng kiến

Năm

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Cấp tỉnh

 

 

 

2

1

1

1

2

Cấp trường

33

19

31

39

20

21

24

3

Cấp đơn vị

 

75

81

120

103

130

146

Tổng cộng

33

94

112

161

124

152

171

       Trong đó, không ít sản phẩm NCKH thực sự có hàm lượng khoa học cao, trở thành tài liệu quý, giúp giảng viên và người học đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, nhất là phát huy tính tự học của người học.

      Bên cạnh đó, một số cán bộ, giảng viên trong trường còn tích cực phối hợp với một số đơn vị và cá nhân ngoài trường tham gia nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh; tham gia viết sách, tham gia hội thảo khoa học, viết bài đăng trên các báo và tạp chí khoa học, kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế.

      Phòng còn tích cực tuyên truyền và hướng dẫn cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên làm hồ sơ tham gia Hội thi Sáng tạo Khoa  học - Công nghệ và Kĩ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VI, VII, VIII. Kết quả các hội thi như sau:

      Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kĩ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VI (2014 - 2015),  trường có 08 đề tài/giải pháp dự thi, 03 đề tài/giải pháp đoạt giải (01 giải Nhất, 02 giải Ba); trong đó 01 giải pháp đoạt giải Ba trong Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kĩ thuật Việt Nam. 03 cán bộ, giảng viên được tặng thưởng Bằng Lao động sáng tạo của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình được nhận Cờ thi đua của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam "Có thành tích xuất sắc về nghiên cứu và ứng dụng Khoa học - Công nghệ vào cuộc sống".

      Hội thi sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kĩ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VII 2016 - 2017, Nhà trường có 08 đề tài/giải pháp dự thi, 07 đề tài/giải pháp đoạt giải (01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích); trong đó 01 giải pháp dự thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kĩ thuật Việt Nam đoạt giải Ba. 04 cán bộ giảng viên được tặng thưởng Bằng Lao động sáng tạo của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trường được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học – Kĩ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VII 2016 - 2017 ”.        

   Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kĩ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VIII (2018 - 2019), nhà trường có 19 đề tài/giải pháp/sản phẩm tham dự, có 07 đề tài/giải pháp đoạt giải (02 giải Ba và 05 giải Khuyến khích); 01 giải pháp được chọn dự thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kĩ thuật Việt Nam lần thứ 15. 02 cán bộ giảng viên được đề nghị tặng thưởng Bằng Lao động sáng tạo của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhà trường được Liên hiệp các hội Khoa học và Kĩ thuật Thái Bình tặng Giấy khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kĩ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VIII, năm 2018 – 2019”. Trong Hội thi lần thứ VIII, lãnh đạo và viên chức phòng NCKH&HTQT đã có nhiều giải pháp tham dự. Thạc sĩ Bùi Thị Thanh - Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng là chủ nhiệm của giải pháp đoạt giải Ba Hội thi cấp tỉnh, đoạt giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kĩ thuật Việt Nam lần thứ 15. 03 viên chức của phòng tham gia 03 giải pháp đã đoạt giải Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kĩ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VIII, năm 2018 - 2019 (01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích).

      Phòng NCKH&HTQT tham gia tổ chức nhiều hoạt động hợp tác quốc tế. Cụ thể là:

      Công tác kí kết các thỏa thuận quốc tế: Tổ chức kí kết hợp tác với 02 học viện của Đài Loan là Học viện Kĩ thuật Sáng Tân Đào Viên (nay là Học viện Nam Á) và Học viện Lan Dương. Tổ chức các hoạt động kí kết hợp tác với Chương trình Fulbright tại Việt Nam. Làm tờ trình với Phòng Văn hóa Thông tin, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam về việc tiếp nhận 01 giáo viên về lĩnh vực giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỉ đến làm việc tại trường trong thời gian 4 tuần. Lập kế hoạch tổ chức dự án nâng cao năng lực giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỉ theo Chương trình giáo viên xuất sắc Fulbright. Tiếp nhận 01 tình nguyện viên Cộng hòa Liên bang Đức đến làm việc tại trường 06 tháng (từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2018). Làm việc với đoàn công tác Hàn Quốc về chương trình đi lao động mùa vụ tại thành phố Yeongju, Hàn Quốc. Kí kết hợp tác du học dài hạn với Tập đoàn WBS Training AG của Cộng hòa Liên bang Đức từ tháng 02 năm 2018. Kí kết hợp tác du học với Trường Đại học Seojeong Hàn Quốc trong thời hạn 05 năm (từ tháng 7 năm 2018). Kí kết hợp tác du học 01 năm với Học viện Giao lưu Quốc tế Kurume Nhật Bản với nội dung giới thiệu chương trình du học, thực tập sinh, điều dưỡng viên và tìm hiểu cơ hội hợp tác về nhà dưỡng lão tại tỉnh. Làm việc với Trường Cao đẳng Khoa học Kĩ thuật Dongwon – Hàn Quốc. Hai bên kí biên bản ghi nhớ hợp tác (Mou) để đẩy mạnh các chương trình giao lưu quốc tế và trao đổi giáo dục giữa hai quốc gia. Đón Đoàn Đại sứ quán Hoa Kì tại Việt Nam tổ chức lớp học ngoại khóa về các chủ đề “Đa dạng Hoa Kì”, “Khắc hoạ chân dung kĩ sư kiến tạo tương lai”, “Định hướng nghề nghiệp”.

      Liên kết đào tạo liên thông: Nghiên cứu các chương trình đào tạo của Việt Nam và Đài Loan để đàm phán về việc sinh viên Việt Nam ở một số ngành học sẽ chuyển tiếp liên thông tại Đài Loan. Thông báo chương trình đào tạo ngắn hạn tiếng Trung dành cho CBGV và HSSV có nhu cầu giao lưu, học tập, nghiên cứu và trao đổi học thuật, kinh nghiệm ngắn hạn và tư vấn nghề nghiệp.

      Tuyển sinh du học: Thiết kế nội dung tuyên truyền và tư vấn tuyển sinh du học Đài Loan trên trang mạng, tập san Thông tin khoa học; tờ rơi, pano quảng cáo tuyển sinh, đài phát thanh... Phối hợp với các cơ sở giáo dục ở Việt Nam và các cộng tác viên tư vấn tuyên truyền tuyển sinh du học sinh cho các trường đại học, học viện, trường nghề, tập đoàn giáo dục đã kí kết hợp tác.

      Các hoạt động khác: Đào tạo 2 khóa tiếng Trung cho các đối tượng học viên VLVH. Mở lớp tiếng Đức tạo nguồn du học và đi làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Mở lớp dạy bồi dưỡng năng lực giao tiếp và kĩ năng thuyết trình tiếng Anh cho cán bộ, giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Nghiên cứu các chương trình đào tạo của Việt Nam và Đài Loan để đàm phán về việc sinh viên Việt Nam chuyển tiếp đào tạo liên thông tại Đài Loan. Mở Website https://nckhhtqtcdsptb.edu.vn/, trang tin tiếng Anh, thiết kế trang thông tin điện tửnhằm mục đích giới thiệu, quảng bá hình ảnh, hoạt động khoa học và đào tạo của nhà trường với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đảm bảo sự trao đổi, kết nối thông tin, xác lập mối quan hệ hợp tác của trường với các cơ sở giáo dục, tổ chức nước ngoài. Mở Website Trung tâm Tư vấn, Tuyển sinh, Du học và Giới thiệu việc làm (http://tuyensinhvieclamcdsptb.vn) để giới thiệu, quảng bá các hoạt động tuyển sinh, du học và giới thiệu việc làm của nhà trường. Tăng cường quảng bá hình ảnh và cập nhật những công trình NCKH, tài liệu dạy học, các sản phẩm khoa học công nghệ của nhà trường thông qua Tập san thông tin khoa học, Website của nhà trường, đài phát thanh và truyền hình Thái Bình. Kết nối với Đại sứ quán Mỹ và một số nước để tìm kiếm các hoạt động hợp tác quốc tế như tổ chức hội thảo, tư vấn tuyển sinh du học. Thực hiện chỉ đạo từ UBND Tỉnh, Sở Ngoại vụ, tìm kiếm các chương trình học bổng trong và ngoài nước cho giảng viên, sinh viên nhà trường có cơ hội học tập cao hơn. Tham gia các hội thảo trong và ngoài nước nhằm thu hút các tổ chức đến giao lưu, tìm hiểu và hợp tác.

      Với những đóng góp trong lĩnh vực NCKH và HTQT của trường, phòng đã 07 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 02 lần được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (năm 2015, năm 2018), năm 2020, phòng được nhà trường đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      5. Mục tiêu trong những năm tới

     Những năm tới, phòng NCKH&HTQT tích cực đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo trường về hoạt động NCKH và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng.        

     Xây dựng kế hoạch hoạt động, hệ thống văn bản hướng dẫn, định hướng NCKH và HTQT ngay từ đầu năm học sát với yêu cầu thực tiễn giáo dục và nhà trường; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lí; chủ động triển khai thực hiện, nâng cao giá trị, tính thiết thực của NCKH đối với hoạt động quản lí, giảng dạy, học tập.

    Triển khai hoạt động theo sự phân cấp quản lí về NCKH ngày càng rõ ràng, phù hợp; phát huy được vai trò của các đơn vị và nhiều cá nhân vào quá trình đánh giá, quản lí chất lượng sản phẩm nghiên cứu.

    Nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lí hoạt động xuất bản Tập san Thông tin khoa học; lưu trữ thông tin, tài liệu hồ sơ về kết quả nghiên cứu khoa học và tư vấn quản lý khoa học, đào tạo.

    Tạo điều kiện để cán bộ, viên chức của phòng được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận chính trị./.

Ths Bùi Thị Thanh – Phó trưởng phòng NCKH-HTQT

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn