Thông báo

- 14h00: Sơ duyệt lần 1 Cuộc thi Cuốn sách từ trái tim. TP: Ban tổ chức, các đội thi và ban Kĩ thuật; 02 đ/c MC. Địa điểm: Giảng đường 1
- 15h00: Hội nghị Tổng kết Thực tập sư phạm. Tp: theo Quyết định, Phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung. Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn