Thông báo

-14h00: Họp xây dựng Kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường CĐSP Thái Bình. Thành phần: Lãnh đạo Trường (mời đ/c Hằng-Trưởng phòng Đào tạo, đ/c Dũng-Phó trưởng phòng TC-HC, đ/c Tuyết phòng TC-HC tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1
- 16h30: Họp Hội đồng Tuyển sinh. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cần, kiệm, liêm, chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  • Published: Monday, 18 May 2020 09:58
  • Written by Super User

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo đức của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó còn là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại. Nhân dịp kỉ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), chúng ta lại cùng suy ngẫm về những nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng mà Bác để lại cho các thế hệ sau.

Lúc sinh thời, đạo đức cách mạng là một nội dung được Người đề cập trong nhiều bài viết, bài nói chuyện. Đối với vấn đề đạo đức cách mạng, Người vừa là nhà lý luận, vừa là một biểu hiện mẫu mực của một nhân cách lớn.

Đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng “Đạo đức đó không phải là đạo đức thủ cực. Nó là đạo đức mới”.

Nói về vị trí, vai trò của đạo đức, Người chỉ ra: Đạo đức như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối, sức mạnh của con người, sức có mạnh mới gánh được nặng, và đi được xa.

Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Người quan niệm Cần, Kiệm, Liêm, Chính là những  phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng. Đồng thời, Người khẳng  định đạo đức là gốc, là nền tảng của xã hội. Người đã coi “tứ đức” là nền tảng của đạo đức mới. Người giải thích:

Cần là lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm; phải thấy rõ lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta.

Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời giờ, tiết kiệm tiền của dân, của nước, của bản thân mình. Tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ; “không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, không phô trương, hình thức…”.

Cần, kiệm là phẩm chất của mọi người lao động trong đời sống, trong công tác.

Liêm là trong sạch, là “luôn tôn trọng, giữ gìn của công và của dân”, “không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của nhà nước, của nhân dân”, “không tham địa vị, không tham tiền tài… không tham tâng bốc mình…”.

Chính  là ngay thẳng, không tà, là đúng đắn, chính trực. Đối với mình không tự cao, tự đại; đối với người không nịnh trên, khinh dưới, không dối trá, lừa lọc, luôn giữ thái độ trung thành, khiêm tốn, đoàn kết. Đối với việc thì để việc công lên trên trước việc tư, việc nhà; được giao nhiệm vụ gì quyết làm cho kỳ được, “Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm; việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh”.

Liêm, chính là phẩm chất của người cán bộ khi thi hành nhiệm vụ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luận giải “tứ đức” trong tổng thể các mối quan hệ của trời, đất, con người và mối quan hệ của mùa - trời; của phương - đất; của đức - người. Nhấn mạnh vị trí, vai trò của các phẩm chất đạo đức trung tâm, Người khẳng định:

Trời có bốn mùa

Xuân, Hạ,Thu, Đông

Đất có bốn phương

Đông, Tây, Nam, Bắc

Người có bốn đức

Cần, Kiệm, Liêm, Chính

Thiếu một mùa, thì không thành trời

Thiếu một phương, thì không thành đất

Thiếu một đức, thì không thành người.

 

Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn lại: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Từ tư tưởng Cần, Kiệm, Liêm, Chính của Bác chúng ta thấy hơn lúc nào cần học tập,tu dưỡng các phẩm chất đạo đức cách mạng.

Tu dưỡng, rèn luyện các phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, đó chính là tích cực lao động, có năng suất, có chất lượng, hiệu quả cao; thường xuyên trau dồi chuyên môn, chú trọng vấn đề tự học, biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể; không xa hoa lãng phí, không phô trương, hình thức; biết sử dụng lao động, vật tư,  tiền vốn của Nhà nước, của tập thể, của chính mình một cách có hiệu quả. Thực hiện nghiêm kỉ luật lao động, thực hiện nội quy, quy định của Nhà trường một cách nghiêm túc. Đánh giá công tâm, khách quan, nghiêm túc, không thiên vị đối với người học.

Thực hiện Cần, Kiệm, Liêm, Chính phải kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỉ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói một đằng làm một nẻo. Phê phán những kẻ việc gì có lợi cho bản thân thì hăng hái, tranh thủ kiếm lợi, việc gì không có lợi cho bản thân thì thờ ơ, hờ hững. Làm việc gì cũng chỉ chú ý đến lợi ích của cá nhân.

Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, chạy theo danh vọng, địa vị, lạm dụng quyền hạn, chức vụ để chiếm đoạt của công, thu vén cho gia đình, cá nhân, cục bộ địa phương chủ nghĩa.

Trong giai đoạn hiện nay, khi Người đã đi xa nhưng những quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng vẫn là một tài sản vô giá của dân tộc. Học tập và tu dưỡng, rèn luyện các phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính là một nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nguyễn Thị Kim Hồng

Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn