Thông báo

- 14h00: Họp Giao ban Tháng 01/2022. Thành phần: Lãnh đạo trường; Trưởng, Phụ trách các đơn vị thuộc, trực thuộc trường; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn trường; Trưởng ban TTND. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 01/2022.

BÀI VIẾT NỔI BẬT