Thông báo

-14h00: Họp xây dựng Kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường CĐSP Thái Bình. Thành phần: Lãnh đạo Trường (mời đ/c Hằng-Trưởng phòng Đào tạo, đ/c Dũng-Phó trưởng phòng TC-HC, đ/c Tuyết phòng TC-HC tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1
- 16h30: Họp Hội đồng Tuyển sinh. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Khoa Giáo dục Tiểu học hoạt động hướng tới chương trình, sách giáo khoa lớp 1 mới

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) đã thông qua Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Mục tiêu đổi mới được Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội quy định: “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.”

Sách giáo khoa giáo dục phổ thông cụ thể hóa mục tiêu giáo dục phổ thông, hướng tới đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, trong đó có chú trọng đổi mới phương pháp dạy học. Với mục đích định hướng, gợi ý cho giảng viên trong đơn vị cập nhật nội dung giảng dạy và nghiên cứu khoa học về chương trình, sách giáo khoa mới, được sự đồng ý của Lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, sáng ngày 19/02/2020, tại phòng Công nghệ thông tin khoa Giáo dục Tiểu học đã tổ chức báo cáo, chia sẻ về phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực. Đến dự buổi báo cáo có đồng chí Trần Thị Nụ - Phó hiệu trưởng và các thầy cô là giảng viên các khoa trong trường, các giảng viên của Khoa Giáo dục Tiểu học. Người trực tiếp báo cáo, chia sẻ là TS. Trần Hồng Hoa, Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học.

TS. Trần Hồng Hoa chia sẻ về phương pháp dạy học tích cực

Việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy nhằm phát triển năng lực học sinh cũng là cách để giáo viên thực hiện tốt chương trình, sách giáo khoa mới, được thực hiện bắt đầu từ lớp 1, năm học 2020-2021. Nằm trong hoạt động tìm hiểu sách giáo khoa theo chương trình GDPT mới 2018 của khoa Giáo dục Tiểu học, chia sẻ về phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực là hoạt động trọng tâm, bởi định hướng về phương pháp giáo dục trong chương trình mới là “áp dụng các phương pháp tích cực hoá hoạt động của học sinh, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kĩ năng đã tích luỹ được để phát triển”.

Nhận thức sâu sắc điều này, từ việc chỉ ra bản chất của phương pháp dạy học tích cực và việc tổ chức cho các giảng viên trải nghiệm một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, TS. Trần Hồng Hoa mong muốn các giảng viên tích cực nghiên cứu để có thể vận dụng tốt hơn nữa vào trong quá trình giảng dạy và tạo ra những công trình khoa học có tính ứng dụng cao, nâng cao hiệu quả giáo dục của trường CĐSP Thái Bình đồng thời góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của tỉnh Thái Bình trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Báo cáo đã nhận được sự phản hồi tích cực từ các giảng viên trong khoa và trong trường. Đa số các ý kiến cho rằng áo cáo, chia sẻ thực sự bổ ích, thú vị và cần được nhân rộng về số lượng và quy mô. Dưới đây là một vài hình ảnh từ các giảng viên tham gia.

Các nhóm trao đổi thảo luận

Niềm vui khi hoàn thành nhiệm vụ

Phản hồi tích cực từ giảng viên tham dự.

Tiếp theo hoạt động báo cáo về phương pháp, kĩ thuật dạy học, sáng ngày 21/02/2020, khoa Giáo dục Tiểu học trưng bày sách giáo khoa lớp 1 (chương trình giáo dục phổ thông mới 2018). Ba bộ sách được trưng bày là: Cùng học để phát triển năng lực, Kết nối tri thức với cuộc sống, Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục. Nhiều giảng viên trong trường và trong khoa đã đến tham dự và xem sách giáo khoa mới. Các bộ sách mới có hình thức đẹp, bắt mắt, hấp dẫn với giáo viên và học sinh. Các bộ sách đều bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới, mỗi bộ mang theo một triết lí riêng thể hiện qua tên của bộ sách.

Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực được biên soạn với mục tiêu trang bị những kiến thức nền tảng có thể phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Những nhiệm vụ học tập trong từng bài học góp phần phát triển năng lực chung, đồng thời phát triển năng lực chuyên môn. Ở mỗi bài học, nội dung kiến thức được đa dạng hóa, trong đó, nhiều hoạt động khuyến khích học sinh độc lập suy nghĩ, đánh thức tiềm năng sáng tạo. Sách đảm bảo yêu cầu tích hợp nội môn (tích hợp nội dung môn học theo các chủ đề) và liên môn (lồng ghép một số nội dung học tập của các môn học khác và nội dung các hoạt động luyện tập, thực hành, vận dụng). Bộ sách được biên soạn ở lớp 1 có mức độ tiếp cận kiến thức hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu của Chương trình, vừa phù hợp với sức học của đại đa số học sinh ở tất cả các vùng miền, đảm bảo sự thân thiện, gần gũi với mọi học sinh, giáo viên.

Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực được thiết kế theo mô hình hoạt động. Trong đó, mỗi bài trong sách học sinh được thể hiện qua các hoạt động, sách giáo viên là tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động đó. Bộ sách cũng góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, giúp học sinh thực hiện nhiệm vụ học hiệu quả, giúp giáo viên tổ chức tốt các hoạt động học tập cũng như các hoạt động kiểm tra, đánh giá học tập của học sinh.

Bộ sách Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục được biên soạn với triết lí là “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”. Sự Bình đẳng được thể hiện bởi việc tạo cơ hội tiếp cận tri thức và phát triển năng lực cho mọi học sinh, phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh. Sự Dân chủ trong việc tạo dựng môi trường giáo dục mà ở đó học sinh và giáo viên được Tự do trong học tập, Tự do trong sáng tạo và Chủ động trong giải quyết vấn đề.

Bộ sách Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục

Các chủ đề, bài học của bộ sách thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách mở, linh hoạt để các địa phương có thể xây dựng kế hoạch giáo dục riêng, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực học sinh… theo thực tế địa phương. Nội dung, hình thức của bộ sách không chỉ thể hiện đặc trưng của môn học và hoạt động giáo dục mà còn tập trung thể hiện sự phù hợp với văn hoá, lịch sử, địa lí của địa phương và cộng đồng dân cư. Các vùng dân cư trên đất nước đều có thể tìm thấy hình ảnh của mình rất gần gũi, thân thiết qua bộ sách này. Bộ sách tạo điều kiện tối đa cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá bằng cách xây dựng không gian mở trong mỗi bài học, giúp giáo viên có thể thoả sức lựa chọn các phương pháp dạy học tích cực như trò chơi, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề...

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực cần có đối với người công dân Việt Nam trong thế kỉ XXI. Với thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống”, bộ SGK này được biên soạn theo mô hình hiện đại, chú trọng vai trò của kiến thức, nhưng kiến thức cần được “kết nối với cuộc sống”, bảo đảm: 1) phù hợp với người học; 2) cập nhật những thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa và thực tiễn Việt Nam; 3) giúp người học vận dụng để giải quyết những vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần (đạo đức, giá trị nhân văn) và vật chất (kĩ năng, nghề nghiệp).

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 Có thể nhận thấy, tìm hiểu cách thức vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực và sách giáo khoa theo chương trình GDPT mới 2018 là những hoạt động tích cực ban đầu của tập thể giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học nhằm thể hiện việc chú trọng nội dung trọng tâm trong công tác chuyên môn từ năm 2020, năm bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục mở rộng quy mô các hoạt động này, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng vào công tác dạy học và nghiên cứu khoa học của khoa. Các giảng viên trong khoa luôn luôn sẵn sàng để nghiên cứu, giảng dạy theo chương trình GDPT mới 2018./.

NCS. ThS. Nguyễn Thị Hương Giang
Khoa Giáo dục Tiểu học

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn