LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 2 (Ngày 23/5/2022)

- 8h00: Hội đồng tự đánh giá đề tài cấp Tỉnh thực hiện năm 2021. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Làm việc với Tỉnh đoàn Thái Bình về việc duyệt công tác tổ chức Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Thành phần: Đ/c Tâm PHT - Đại diện Lãnh đạo trường; Đoàn làm việc của Tỉnh đoàn Thái Bình; BCH Đoàn trường. Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 3 (Ngày 24/05/2022)

- 7h30: Họp Lãnh đạo trường (mời đ/c Hằng TP Quản lý ĐT&NCKH, đ/c Hà Phó TP Quản lý ĐT&NCKH tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 4 (Ngày 25/5/2022)

- 8h45: Đ/c Yến Q.HT dự Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Thái Bình. Địa điểm: Hội trường D, Trường Đại học Thái Bình.

Thứ 5 (Ngày 26/5/2022)

- 8h00: Họp Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thành phần: Theo QĐ số 100/QĐ-CĐSP ngày 22/4/2022. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Hội nghị chuyên môn. Đ/c Tâm PHT chủ trì. Thành phần: Đại diện LĐT; Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc trường (trừ Trường MN Hoa Hồng); Tổ trưởng các tổ chuyên môn, đ/c Đường, Tú Anh (Phòng Quản lý ĐT&NCKH). Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.
- 16h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy, trình độ CĐ, Khóa 2019-2022. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.

Thứ 6 (Ngày 27/5/2022)

- 7h00: Tổng duyệt Chương trình Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 8h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 13h00: Đại hội Đoàn trường (Phiên thứ Nhất). Thành phần: Theo Giấy mời. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 14h00: Họp BCH Công đoàn và Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT MỚI

Sẽ chuyển đổi mô hình hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

     Sáng ngày 10/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận về một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, một số sở, ngành, địa phương liên quan.
Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

     Cùng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

     Theo đó sẽ điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình; tiếp nhận Trường Mầm non Hoa Hồng về Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình; thành lập Trường Tiểu học, THCS và THPT Quách Đình Bảo trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

     Sau khi các đại biểu thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình là yêu cầu quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay nhất là nhu cầu về đào tạo các cấp học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Bình; phát huy và tận dụng nguồn lực về cơ sở vật chất và nhân lực đã được đầu tư bài bản trong thời gian dài, nhất là nguồn lực về con người của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình là những cán bộ có chuyên môn sâu, có quá trình đào tạo bài bản và có kinh nghiệm. Đây cũng là điều kiện quan trọng và thuận lợi để tỉnh tính toán nâng cấp mô hình đào tạo này theo hướng chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân trong tỉnh. Việc chuyển đổi mô hình này cũng là một hướng đi phù hợp nhằm giúp cho Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình chuyển sang cơ chế tự chủ, phát huy được các nguồn lực đang có, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tuy nhiên thách thức và yêu cầu đặt ra đối với việc chuyển đổi là rất lớn về: cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, việc phân bổ, quản lý nguồn nhân lực, yêu cầu chuyên môn và việc tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện đề án thực hiện giúp Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình có cơ chế pháp lý nhanh chóng chuyển đổi mô hình hoạt động, tổ chức bộ máy phù hợp nhất, đáp ứng với yêu cầu từng giai đoạn phát triển và thực hiện việc chiêu sinh trong năm học tới đây; đồng thời có định hướng và lộ trình rõ ràng sớm chuyển đổi thành đơn vị sự nghiệp tự chủ và có các cơ sở đào tạo chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

 (trích nguồn Báo Thái Bình) 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn