Lịch công tác tuần

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hoàng Văn Thiệp.
- 8h00: Kiểm tra TTSP2 tại Trường MN Hoa Hồng. Thành phần: ĐD Lãnh đạo trường; ĐD các đơn vị: Phòng QLĐT&NCKH, Khoa GD Mầm Non.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Thị Yến.
- Các tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra nền nếp dạy học và phục vụ dạy học (đợt 3) theo lịch.
- 7h00: Tham gia “Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với đoàn viên, thanh niên tỉnh Thái Bình”. Thành phần: Đ/c Nguyễn Hữu Tâm PHT; Đoàn TN trường. Địa điểm: Nhà Văn hóa lao động tỉnh.
- 8h00: Họp Ban soạn thảo Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghề Công tác xã hội. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1. .
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Hữu Tâm.
- Các tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra nền nếp dạy học và phục vụ dạy học (đợt 3) theo lịch.
- 7h00: Lễ dâng hương, báo công và Lễ kết nạp đoàn viên mới năm học 2022-2023. Thành phần: Đảng ủy; Lãnh đạo trường; Đoàn TN trường. Địa điểm: Đền thờ Bác Hồ (Phường Hoàng Diệu).
- Lãnh đạo trực: Đ/c Trần Thị Nụ.
- Dự Tọa đàm, hội thảo “Mục tiêu, sứ mạng của các trường cao đẳng sư phạm” do Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức. Thời gian: 02 ngày (23, 24/3/2023). Thành phần: Lãnh đạo trường; Trưởng, Phụ trách các đơn vị: TC -HC, KH-TC, QLĐT&NCKH. Địa điểm: Trường CĐSP Lạng Sơn.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Hoàng Văn Thiệp.
- 9h00: Lãnh đạo trường đi chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- 14h00: Họp Ban xây dựng Chương trình chất lượng cao cấp Mầm non. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Thị Yến.
- 13h00: Chương trình thi đấu thể thao Chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Địa điểm: Sân Nhà Hiệu bộ.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Thị Yến.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng, chính sách ưu đãi đối với sinh viên hệ chính quy

  • Published: Sunday, 10 May 2020 01:21
  • Written by Super User

Căn cứ vào Điều lệ Tr­ường cao đẳng (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định trách nhiệm, quyền hạn của Hiệu trư­­ởng Tr­­ường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập của HSSV các trường ĐH, CĐ, TCCN thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/08/2013 về Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ vào Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Tín dụng đối với HSSV;

Căn cứ vào Công văn số 1852/NHCS-TDSV ngày 17/6/2015 về việc sửa đổi nghiệp vụ cho vay vốn HSSV mồ côi theo Công văn số 2162/NHCS-TD.

Căn cứ Hướng dẫn số 620/HDLN-SDGĐ-STC-SLĐTBXH ngày 06/9/2014 về việc thực hiện cấp bù, chi trả tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Thái Bình, năm học 2014-2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét, cấp học bổng học sinh, sinh viên (HSSV) hệ chính quy hàng kỳ.

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với HSSV như sau:

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

  1. Đối tượng và phạm vi áp dụng chế độ học bổng khuyến khích học tập

Đối tượng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập là HSSV hệ chính quy đang học tập tại trường, được ngân sách Nhà nước cấp bù học phí.

  1. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

- Học bổng dựa trên điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện của học kỳ; được xét, cấp từ học kỳ II đến học kỳ VI.

- Tiêu chuẩn để xét cấp học bổng:

+ Trong học kỳ xét, cấp học bổng HSSV phải có kết quả học tập, rèn luyện từ khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

+ Lấy điểm thi, kiểm tra hết môn lần thứ nhất, trong đó có điểm thi từ 5,0 trở lên (tương đương với điểm D+ trở lên) và điểm chung bình chung học tập đạt từ 2,5 trở lên.

- Số lượng HSSV đạt học bổng:

+ Số lượng HSSV đạt học bổng là 10% số HSSV trong một ngành, tính theo điểm học bổng từ cao xuống thấp.

+ Trường hợp số HSSV trong một ngành có điểm học bổng bằng nhau, nhiều hơn số lượng suất học bổng, thì xét:

Trường hợp 1: HSSV có điểm trung bình học tập của học kỳ cao hơn.

Trường hợp 2: HSSV có điểm trung bình học tập của học kỳ và điểm rèn luyện của học kỳ như nhau thì lớp/khoa bình xét.

- Công thức tính điểm học bổng: ĐHB = ĐTBHTHK + ĐRLHK : 100

Trong đó: ĐHB: Học bổng; ĐTBHTHK: Điểm trung bình học tập của học kỳ; ĐRLHK: Điểm rèn luyện học kỳ.

Học bổng này được cấp từng tháng và cấp 10 tháng trong năm.

- Mức học bổng:

Mức/loại học bổng

Điểm rèn luyện

Điểm trung bình học tập

Xuất sắc

200.000đ/HSSV/tháng

Xuất sắc

Xuất sắc

Giỏi

180.000đ/HSSV/tháng

Xuất sắc

Giỏi, khá

Tốt, khá

Xuất sắc

Tốt

Giỏi

Khá

150.000đ/HSSV/tháng

Khá

Khá

Tốt

Khá

Khá

Giỏi

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

  1. Đối tượng và phạm vi áp dụng chính sách ưu đãi

- Các đối tượng được hưởng cụ thể như sau:

+ Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

+ HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- HSSV có sổ ưu đãi giáo dục nộp về phòng Công tác HSSV vào các ngày thứ ba, thứ năm của tháng 9, 10 và tháng 3, 4 các học kỳ để nhà trường xác nhận.

  1. Miễn, giảm học phí

Đối tượng áp dụng: HSSV, học viên học chính quy, học liên thông theo hình thức đào tạo chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

2.1. Đối tượng không phải đóng học phí

- HSSV ngành sư phạm hệ chính quy đang theo học tại trường, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước, được Ngân sách nhà nước cấp bù học phí.

- Người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm để đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Đối tượng không miễm giảm học phí

HSSV thuộc diện đối tượng chính sách học ở hệ không được cấp hỗ trợ kinh phí đào tạo của Nhà nước.

TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

Đối tượng được vay vốn là:

- HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động;

- HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng sau:

Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật;

Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật;

HSSV có gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú; không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp hoặc có hành vi vi phạm pháp luật; không ở trong trường hợp đang bị nhà trường kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Để được vay vốn HSSV phải có giấy xác nhận của nhà trường là HSSV đang theo học tại trường.                                   

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

  ThS. Nguyễn Đức Huy

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn