Thông báo

- 9h00: Họp triển khai kế hoạch tập huấn chương trình GD phổ thông 2018. Thành phần: Đại diện LĐ Trường; LĐ phòng Đào tạo; cán bộ giảng viên tham gia tập huấn. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 8h00: Họp Lãnh đạo trường (mời đ/c Dũng PTP, phụ trách phòng TC-HC, đ/c Tuyết phòng TC-HC tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn