Thông báo

- 14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2021 (mời đ/c Vân Anh PGĐ TT TVTS, DH và GTVL tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Họp triển khai công tác quản lí, giảng dạy văn hóa phổ thông các lớp chính quy trình độ TC nghề. Thành phần: Lãnh đạo trường; Trưởng các phòng: Đào tạo, Công tác HSSV, Thanh tra; Trưởng, Phụ trách các khoa: Tự nhiên, Xã hội và Nhân văn, Ngoại ngữ; Bí thư Đoàn trường; Trưởng Bộ phận KH-CT đào tạo; Trưởng Bộ phận Công tác HSSV; GVCN và GV dạy các môn văn hóa PT. Địa điểm: Giảng đường 1.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn