Thông báo

- 8h00: Họp quán triệt Nghị quyết ĐH ĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thành phần: Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 14h00: Họp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Thành phần: Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Địa điểm: Giảng đường 1.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Thông báo điểm trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy trình độ cao đẳng năm 2020 (bổ sung đợt 2)

  • Published: Wednesday, 18 November 2020 08:59
  • Written by Nguyễn Thùy Sông

     Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình thông báo điểm trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy trình độ cao đẳng năm 2020 (bổ sung đợt 2) như sau:

     I. XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT NĂM 2020

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành 

Tên/Mã tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

1

Giáo dục Mầm non

51140201

Toán, Ngữ văn, Đọc diễn cảm-Hát (M00)

16.5

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí  (C00)

Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20)

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  (D01)

     Điểm trúng tuyển trên không nhân hệ số và áp dụng đối với thí sinh khu vực 3 (KV3).

     II. XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành 

Tên/Mã tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

1

Giáo dục Mầm non

51140201

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí  (C00)

16.5

Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20)

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  (D01)

      Điểm trúng tuyển trên không bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Yến

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn