Thông báo

- 9h30: Họp Ban xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc và các quy chế, quy định.
- 14h00: Họp Ban chuẩn bị cơ sở vật chất thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy.
* Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Họp Ban xây dựng Đề án đăng kí tham gia hoạt động giáo dục của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quách Đình Bảo. Đ/c Yến Q.HT chủ trì. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Danh sách trúng tuyển hệ chính quy, trình độ trung cấp - Đợt 1 năm 2021

  • Published: Monday, 05 July 2021 12:29
  • Written by Super User

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN  HỆ CHÍ QUY, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (ĐỢT 1 NĂM 2021)

  1. NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

STT

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Giới tính

ĐT

KV

Điểm xét tuyển

1

Bùi Tuấn

Anh

09/3/2006

Nam

 

2NT

8,30

2

Phạm Phương

Anh

11/08/2006

Nữ

 

2

8,20

3

Nguyễn Đức

Anh

20/11/2006

Nam

 

2NT

8,10

4

Hồ Đức

Anh

12/01/2006

Nam

 

2

7,70

5

Phạm Hải

Anh

22/05/2006

Nam

 

2NT

7,60

6

Bùi Thế

Anh

26/9/2006

Nam

 

2

7,50

7

Lê Quang

Anh

27/10/2006

Nam

 

2

7,50

8

Vũ Duy

Anh

16/6/2006

Nam

 

2

7,40

9

Phạm Bảo

Ánh

03/11/2006

Nữ

 

2

8,40

10

Đặng Thanh

Bình

12/11/2006

Nam

 

2

7,70

11

Vũ Thị Thúy

Chi

20/09/2006

Nữ

 

2

8,10

12

Mai Đức

Chính

06/10/2006

Nam

 

2

8,20

13

Nguyễn Minh

Chính

07/12/2006

Nam

 

2

7,20

14

Bùi Đức

Đạo

16/09/2006

Nam

 

2

8,60

15

Lương Thành

Đạt

25/12/2006

Nam

 

2

7,60

16

Nguyễn Quang

Điệp

08/02/2006

Nam

 

2

8,00

17

Bùi Trung

Đức

23/03/2006

Nam

 

2

7,90

18

Vũ Anh

Đức

13/10/2006

Nam

 

2

7,50

19

Vũ Xuân

Đức

23/03/2006

Nam

 

2

7,40

20

Đặng Hoàng

Dương

12/03/2006

Nam

 

2

7,20

21

Đồng Văn

Duy

05/12/2006

Nam

 

2

8,60

22

Phạm Tô Minh

Giang

23/05/2006

Nam

 

2NT

9,10

23

Trịnh Hương

Giang

04/03/2006

Nữ

 

2

7,80

24

Tăng Thanh

29/6/2006

Nam

 

2

7,90

25

Trần Ngọc

07/6/2006

Nữ

 

2

7,30

26

Phạm Minh

Hằng

10/'09/2006

Nữ

 

2

7,20

27

Trần Đức

Hiếu

24/7/2006

Nam

 

2

7,70

28

Hoàng Minh

Hiếu

24/09/2006

Nam

 

2

7,30

29

Tô Đình

Hòa

25/05/2006

Nam

 

2

8,60

30

Lê Việt

Hoàng

26/10/2006

Nam

 

2

8,20

31

Nhâm Thị

Huế

15/01/2006

Nữ

 

2NT

7,70

32

Phan Văn

Hưng

25/08/2006

Nam

 

2NT

7,70

33

Ngô Cao

Hưng

20/09/2006

Nam

 

2

7,30

34

Phạm Quỳnh

Hương

23/07/2006

Nữ

 

2

8,10

35

Trần Hoàng Quang

Huy

04/11/2006

Nam

 

2

8,30

36

Nguyễn Quang

Huy

25/08/2006

Nam

 

2NT

7,40

37

Đỗ Thị Thanh

Huyền

15/05/2006

Nữ

 

2

8,60

38

Vũ Thị Thu

Huyền

01/08/2006

Nữ

 

2

8,10

39

Nguyễn Thị Thu

Huyền

16/09/2006

Nữ

 

2

8,10

40

Vũ Công

Khiêm

06/09/2006

Nam

 

2

8,10

41

Hà Anh

Khoa

01/10/2006

Nam

 

2

7,70

42

Nguyễn Trung

Kiên

19/02/2006

Nam

 

2

7,30

43

Phạm Khánh

Linh

17/09/2006

Nữ

 

2

7,60

44

Phạm Ngọc

Ly

18/01/2006

Nữ

 

2

7,50

45

Trần Đức

Mạnh

09/04/2006

Nam

 

2

7,70

46

Lê Quang

Minh

14/04/2006

Nam

 

2

8,60

47

Nguyễn Hữu

Minh

21/03/2006

Nam

 

2NT

8,60

48

Trần Văn

Nam

18/05/2006

Nam

 

2NT

8,00

49

Phạm Ngọc

Nam

30/10/2006

Nam

 

2

7,50

50

Phạm Tiến

Nghĩa

18/'02/2006

Nam

 

2NT

7,50

51

Vũ Công

Nguyên

04/12/2006

Nam

 

2

7,20

52

Tống Hoàng

Nhật

08/05/2006

Nam

 

1

7,90

53

Lê Trần Vân

Nhi

10/05/2006

Nữ

 

2

8,00

54

Dương Nam

Phong

02/10/2006

Nam

 

2

7,90

55

Hoàng Hải

Phong

30/07/2006

Nam

 

2

7,60

56

Phạm Minh

Phúc

22/02/2006

Nam

 

2

7,60

57

Trần Thị Mai

Phương

24/9/2006

Nữ

 

2NT

8,70

58

Nguyễn Minh

Quân

03/12/2006

Nam

 

2

8,10

59

Phạm Đức

Quân

25/06/2006

Nam

 

2

8,00

60

Chu Minh

Quân

25/08/2006

Nam

 

2

7,30

61

Hoàng Đức Anh

Tài

17/03/2006

Nam

 

2

8,00

62

Bùi Duy

Thái

24/9/2006

Nam

 

2NT

8,30

63

Phạm Việt

Thắng

26/09/2006

Nam

 

2NT

8,20

64

Bùi Thị

Thảo

17/05/2006

Nữ

 

2

7,40

65

Nguyễn Đức

Thịnh

11/08/2006

Nam

 

2

7,50

66

Đỗ Minh

Tiến

20/05/2006

Nam

 

2

7,60

67

Nguyễn Đức

Toàn

24/07/2006

Nam

 

2

7,60

68

Đỗ Thu

Trang

20/09/2006

Nữ

 

2NT

9,00

69

Dương Thị Thu

Trang

17/11/2006

Nữ

 

2

7,90

70

Hà Thị Mỹ

Trinh

14/01/2006

Nữ

 

2

7,90

71

Trương Thị Cẩm

07/03/2006

Nữ

 

2

8,30

72

Đào Anh

Tuấn

28/7/2006

Nam

 

2NT

7,60

73

Nguyễn Thanh

Tùng

28/06/2006

Nam

 

2

7,20

74

Nguyễn Trí

Vinh

14/10/2006

Nam

 

2

8,20

75

Đặng Xuân

Vinh

20/06/2006

Nam

 

2NT

7,70

  1. THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE

1

Nguyễn Công

An

09/11/2006

Nam

 

2

6,90

2

Trần Thị Phương

Anh

31/12/2006

Nữ

 

2

8,00

3

Ngô Phương

Anh

15/04/2006

Nữ

 

2

7,80

4

Nguyễn Tuấn

Anh

25/01/2006

Nam

 

2

7,40

5

Vũ Đức

Anh

10/12/2005

Nam

 

2

7,20

6

Bùi Hoàng

Anh

27/01/2006

Nam

 

2

6,70

7

Trần Phương

Anh

28/11/2006

Nữ

 

2

6,30

8

Phan Quang

Anh

17/06/2006

Nam

 

2

6,10

9

Phạm Văn

Bằng

16/05/2006

Nam

 

2

6,80

10

Phạm Thành

Chung

27/10/2006

Nam

 

2

7,10

11

Trần Mạnh

Cường

11/05/2006

Nam

 

2

6,90

12

Phạm Mạnh

Cường

11/10/2006

Nam

 

2

6,60

13

Hồ Thành

Đạt

28/12/2006

Nam

 

2

7,00

14

Phạm Minh

Đức

08/04/2006

Nam

 

2

7,00

15

Nguyễn Trọng

Đức

11/06/2006

Nam

 

2

6,90

16

Nguyễn Trung

Đức

20/09/2006

Nam

 

2

6,30

17

Bùi Anh

Đức

25/08/2006

Nam

 

2

6,10

18

Bùi Tiến

Dũng

20/4/2006

Nam

 

2

7,80

19

Lâm Thị Ánh

Dương

13/08/2006

Nữ

 

2

8,80

20

Đỗ Tùng

Dương

01/12/2006

Nam

 

2NT

7,10

21

Phạm Đức

Duy

18/10/2006

Nam

 

2

7,10

22

Mai Huy

Duy

03/02/2006

Nam

 

2NT

7,00

23

Nguyễn Trường

Giang

04/06/2006

Nam

 

2

5,70

24

Bùi Thanh

Hải

22/11/2006

Nam

 

2NT

8,00

25

Ngô Hoàng

Hải

03/03/2006

Nam

 

2

7,50

26

Lương Duy

Hiền

23/6/2006

Nam

 

2

6,20

27

Hoàng Thế

Hiển

30/08/2006

Nam

 

2NT

7,40

28

Trần Minh

Hiếu

16/03/2006

Nam

 

2NT

7,80

29

Vũ Đức

Hóa

31/07/2005

Nam

 

2

6,80

30

Nguyễn Thế

Hòa

10/12/2006

Nam

 

2

6,80

31

Nguyễn Văn

Hoàng

04/02/2006

Nam

 

2NT

7,80

32

Đặng Công

Hoàng

06/06/2006

Nam

 

2NT

6,90

33

Phạm Văn

Huân

16/11/2006

Nam

 

2

6,60

34

Cao Việt

Hùng

18/07/2006

Nam

 

2

7,00

35

Trần Minh

Hưng

21/12/2006

Nam

 

2NT

6,70

36

Đào Quang

Huy

02/05/2006

Nam

 

2

7,50

37

Bùi Xuân

Huy

07/05/2006

Nam

 

2

7,10

38

Phạm Ngọc

Huyền

14/05/2006

Nữ

 

2

7,40

39

Phạm Nguyễn Quốc

Khánh

02/09/2006

Nam

 

2

6,60

40

Đào Duy

Khánh

02/08/2006

Nam

 

2

5,80

41

Phạm Đức

Khiêm

19/05/2006

Nam

 

2

6,80

42

Đặng Vũ Phúc

Lâm

22/11/2006

Nam

 

2

7,10

43

Nguyễn Thị Thùy

Linh

07/12/2006

Nữ

 

2

7,20

44

Bùi Thị Trang

Linh

16/02/2006

Nữ

 

2

6,90

45

Lã Quý

Luân

18/12/2005

Nam

 

2

6,60

46

Trần Vũ Văn

Minh

04/12/2006

Nam

 

2

8,30

47

Đoàn Văn

Minh

27/6/2006

Nam

 

2NT

6,90

48

Ngô Hoàng

Minh

15/02/2006

Nam

 

2

6,70

49

Ngô Đức

Minh

25/08/2006

Nam

 

2

6,60

50

Nguyễn Nhật

Minh

10/10/2006

Nam

 

2

6,40

51

Trần Xuân

Mỹ

29/10/2006

Nam

 

2NT

6,60

52

Nguyễn Võ Hoài

Nam

22/12/2006

Nam

 

2

6,30

53

Vũ Minh

Phong

13/8/2006

Nam

 

2NT

7,30

54

Bùi Hoàng

Phúc

24/08/2006

Nam

 

2

8,40

55

Phạm Hà

Phương

04/12/2006

Nữ

 

2

7,10

56

Bùi Anh

Sơn

20/10/2006

Nam

 

2

6,60

57

Phạm Văn

Sử

13/09/2006

Nam

 

2

6,60

58

Trần Vũ Anh

Tài

01/9/2006

Nam

 

2

7,00

59

Dương Quang

Thái

09/9/2006

Nam

 

2

7,10

60

Phạm Thị Phương

Thảo

20/4/2006

Nữ

 

2

8,30

61

Phạm Khánh

Thi

24/09/2004

Nữ

 

2

7,80

62

Trần Đức

Thiện

17/09/2006

Nam

 

2

6,40

63

Vũ Đức

Toàn

25/9/2006

Nam

 

2

7,00

64

Giang Thùy

Trang

01/07/2006

Nữ

 

2

7,90

65

Nguyễn Hoa

Trúc

05/12/2006

Nam

 

2

6,70

66

Ngô Thành

Trung

15/11/2006

Nam

 

2NT

7,90

67

Hồ Văn

Trường

10/10/2006

Nam

 

2NT

6,40

68

Trần Ngọc

24/10/2006

Nam

 

2

8,40

69

Nguyễn Quang

05/11/2006

Nam

 

2

6,80

70

Phạm Anh

Tuấn

27/9/2006

Nam

 

2

7,20

71

Phan Thị Hải

Yến

08/10/2006

Nữ

 

2

6,70

  1. TIẾNG ANH

1

Phạm Quang

An

25/9/2006

Nam

 

2

7,90

2

Hoàng

Anh

07/02/2006

Nam

 

2

8,20

3

Vũ Tuấn

Anh

01/10/2006

Nam

 

2NT

8,20

4

Trần Mai

Anh

14/12/2006

Nữ

 

2

8,10

5

Nguyễn Ngọc

Anh

06/'02/2006

Nữ

 

2

7,90

6

Nguyễn Phương

Anh

02/03/2006

Nữ

 

2

7,70

7

Trần Quang

Anh

12/11/2006

Nam

 

2

7,60

8

Phạm Phương

Anh

08/03/2006

Nữ

 

2

7,30

9

Vũ Kim

Anh

26/9/2006

Nữ

 

2

7,20

10

Vũ Tiến

Bảo

04/11/2006

Nam

 

2

7,50

11

Vũ Thị Mai

Chi

26/03/2006

Nữ

 

2

7,80

12

Nguyễn Thành

Công

12/02/2006

Nam

 

2NT

8,00

13

Nguyễn Thị Hồng

Diễm

06/01/2006

Nữ

 

2NT

7,50

14

Phạm Anh

Đức

04/11/2006

Nam

 

2

8,20

15

Bùi Trung

Dũng

06/10/2006

Nam

 

2

8,70

16

Hà Thị Thùy

Dương

22/11/2006

Nữ

 

2

8,10

17

Phạm Bá

Duy

04/9/2006

Nam

 

2

7,50

18

Hoàng Thị Mỹ

Duyên

07/09/2006

Nữ

 

2

8,60

19

Bùi Linh

Giang

14/11/2006

Nữ

 

2

8,40

20

Nguyễn Lê Hương

Giang

03/10/2006

Nữ

 

2

8,30

21

Thái Doãn Hoàng

Giang

28/12/2006

Nam

 

2

8,20

22

Bùi Hương

Giang

24/07/2006

Nữ

 

2

8,10

23

Hoàng Ngọc

05/10/2006

Nữ

 

2NT

7,90

24

Lê Văn Thanh

Hải

26/11/2006

Nam

06

2

8,40

25

Hoàng Hồng

Hải

31/08/2006

Nam

 

2

7,20

26

Nguyễn Thị Nhi

Hảo

13/12/2006

Nữ

 

2

7,60

27

Lê Thị

Hiền

08/10/2006

Nữ

 

2

7,90

28

Nguyễn Minh

Hiếu

28/10/2006

Nam

 

2

7,90

29

Đào Duy

Hoan

03/06/2006

Nam

 

2

7,50

30

Phạm Thị

Huế

05/9/2006

Nữ

 

2

8,80

31

Hoàng Mai

Huế

04/08/2006

Nữ

 

2

8,50

32

Nguyễn Tuấn

Hùng

15/05/2006

Nam

 

2NT

7,40

33

Vũ Thị Thanh

Huyền

25/08/2006

Nữ

 

2

8,30

34

Đỗ Đan

Khanh

18/10/2006

Nữ

 

2

8,10

35

Nguyễn Thùy

Linh

02/12/2006

Nữ

 

2

8,80

36

Vũ Phương

Linh

05/11/2006

Nữ

 

2

8,70

37

Bùi Hương

Linh

18/05/2006

Nữ

 

2

8,50

38

Phạm Diệu

Linh

23/'01/2006

Nữ

 

2

8,20

39

Nguyễn Thị Thùy

Linh

28/12/2006

Nữ

 

2

8,20

40

Trần Phương

Linh

02/11/2006

Nữ

 

2

8,10

41

Vũ Ngọc

Linh

21/03/2006

Nữ

 

2

8,10

42

Phạm Thị Diệu

Linh

26/01/2006

Nữ

 

2

7,80

43

Bùi Khánh

Ly

17/11/2006

Nữ

 

2

7,40

44

Phan Đào

Mạnh

23/6/2006

Nam

 

2

7,50

45

Vũ Phạm Quang

Minh

17/08/2006

Nam

 

2

8,90

46

Đào Hải

Nam

20/05/2006

Nữ

 

2

7,80

47

Lê Thị Ánh

Ngọc

06/06/2006

Nữ

 

2

8,90

48

Tô Yến

Ngọc

19/12/2006

Nữ

 

2

7,90

49

Nguyễn Xuân

Nguyên

05/10/2006

Nam

 

2

8,70

50

Trần Yến

Nhi

01/4/2006

Nữ

 

2

8,20

51

Nguyễn Phạm Yến

Nhi

28/'09/2006

Nữ

 

2

8,20

52

Hoàng Yến

Nhi

06/11/2006

Nữ

 

2

8,00

53

Nguyễn Lê Yến

Nhi

22/10/2006

Nữ

 

2

7,80

54

Nguyễn Yến

Nhi

02/6/2006

Nữ

 

2

7,80

55

Vương Thảo

Nhi

17/10/2006

Nữ

 

2

7,50

56

Nguyễn Quỳnh

Như

05/6/2006

Nữ

 

2

8,60

57

Phạm Thị Hồng

Nhung

17/10/2006

Nữ

 

2

8,20

58

Dương Đan

Phong

06/11/2006

Nam

 

2

7,50

59

Lê Thị Hà

Phương

12/08/2006

Nữ

 

2

7,40

60

Trương Minh

Quân

29/10/2006

Nam

 

2NT

7,80

61

Trần Hữu

Quang

03/08/2006

Nam

 

2

7,80

62

Hà Việt

Quang

02/06/2006

Nam

 

2

7,40

63

Trần Như

Quỳnh

04/08/2006

Nữ

 

2

7,70

64

Vũ Thị

Quỳnh

07/01/2006

Nữ

 

2

7,40

65

Nguyễn Chiến

Thắng

09/12/2006

Nam

 

2NT

8,20

66

Trương Thị Thanh

Thảo

14/05/2006

Nữ

 

2

8,10

67

Phan Vũ Phương

Thảo

23/05/2006

Nữ

 

2

7,40

68

Đặng Thị

Thúy

09/11/2006

Nữ

 

2NT

8,40

69

Khiếu Đức

Tiến

30/08/2006

Nam

 

2

7,70

70

Nguyễn Mai

Trang

11/10/2006

Nữ

 

2

8,90

71

Trần Huyền

Trang

02/'01/2006

Nữ

 

2NT

8,80

72

Quách Thị Huyền

Trang

01/04/2006

Nữ

 

2

8,30

73

Trần Huyền

Trang

16/04/2006

Nữ

 

2NT

7,70

74

Phạm Mai

Trang

17/01/2006

Nữ

 

2

7,20

75

Nguyễn Thắng

Tuấn

03/10/2006

Nam

 

2NT

8,20

76

Trần Văn

Tuyên

18/10/2006

Nam

 

2

8,00

77

Nguyễn Thục

Uyên

09/05/2006

Nữ

 

2

7,50

78

Dương Hoàn Mỹ

Vân

04/05/2006

Nữ

 

2

8,30

79

Hoàng Nguyễn Thảo

Vy

04/06/2006

Nữ

 

2

8,70

80

Bùi Thị Hải

Yến

08/12/2006

Nữ

 

2

7,80

  1. CÔNG TÁC XÃ HỘI

1

Nguyễn Hồng

Anh

11/12/2006

Nữ

 

2

8,50

2

Trịnh Bảo Ngọc

Anh

09/06/2006

Nữ

 

2

8,10

3

Đỗ Ngọc

Anh

08/03/2006

Nữ

 

2

7,20

4

Phạm Tuấn

Anh

17/9/2006

Nam

 

2NT

6,60

5

Phan Thị Minh

Ánh

16/04/2006

Nữ

 

2

8,20

6

Nguyễn Thái

Bình

12/12/2006

Nữ

 

2

7,00

7

Phạm Xuân

Đạt

21/10/2006

Nam

 

2

7,00

8

Đỗ Đức

Hiển

18/08/2006

Nam

 

2

7,70

9

Bùi Xuân

Huy

03/03/2006

Nam

 

2NT

7,30

10

Đào Thị Xuân

Mai

13/12/2006

Nữ

 

2NT

7,10

11

Đặng Anh

Minh

08/10/2006

Nam

 

2

6,90

12

Nguyễn Duy Phương

Nam

13/09/2006

Nam

 

2

7,50

13

Phạm Quỳnh

Nga

28/12/2006

Nữ

 

2

6,80

14

Phạm Vũ Minh

Ngọc

17/08/2006

Nữ

 

2

9,20

15

Trần Thị Bích

Ngọc

05/06/2006

Nữ

 

2

7,30

16

Phạm Thị Minh

Ngọc

25/02/2006

Nữ

 

2

5,60

17

Bùi Thị Yến

Nhi

24/01/2006

Nữ

 

2NT

8,90

18

Nguyễn Hồng

Nhung

03/04/2006

Nữ

 

2

7,60

19

Vũ Thị

Phượng

10/02/2006

Nữ

 

2

7,80

20

Phạm Duy

Thái

12/06/2006

Nam

 

2NT

7,60

21

Vũ Thị Anh

Thư

29/10/2006

Nữ

 

2

9,50

22

Phạm Thanh

Thúy

03/10/2006

Nữ

 

2

7,00

  1. ORGAN

1

Nguyễn Thị Minh

Anh

13/9/2006

Nữ

 

2

6,00

2

Vũ Thị Minh

Ánh

27/10/2006

Nữ

 

2

6,90

3

Trần Thị Ngọc

01/11/2006

Nữ

 

2NT

7,90

4

Nguyễn Thị Thùy

Linh

03/03/2006

Nữ

 

2NT

7,90

5

Đỗ Vũ Thanh

Nga

27/03/2006

Nữ

 

2

7,90

6

Trịnh Thị Thúy

Nga

16/11/2006

Nữ

 

2

7,60

7

Phạm Thị Hồng

Nhung

26/05/2006

Nữ

 

2

6,80

8

Lê Thị

Trang

10/08/2006

Nữ

 

2

7,80

9

Bùi Thế

Vỹ

31/8/2006

Nam

 

2

7,10

  1. THƯ VIỆN - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

1

Phạm Minh

Anh

27/05/2006

Nữ

 

2

6,80

2

Đỗ Tiến

Đạt

25/03/2006

Nam

 

2

7,80

3

Trần Tấn

Định

12/07/2006

Nam

 

2

6,20

4

Vũ Thu

Hiền

08/01/2006

Nữ

 

2

8,00

5

Đậu Hồng

Phúc

26/11/2006

Nam

 

2

8,30

6

Hồ Đức

Thuận

13/06/2006

Nam

 

2

7,70

7

Tô Quang

Trung

11/12/2006

Nam

 

2

6,70

8

Nguyễn Thị Phương

Uyên

02/06/2006

Nữ

 

2

8,70

Ghi chú:

- Điểm trúng tuyển trên đã bao gồm điểm đối tượng, khu vực.

- Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh trúng tuyển đợt 1 vào Chủ Nhật, ngày 18/7/2021; bắt đầu từ 7h00.

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn