Thông báo

- 14h00: Họp Giao ban Tháng 03/2021. Thành phần: Lãnh đạo trường; Trưởng, Phụ trách các đơn vị thuộc trường; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn trường; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; đ/c Tuyết (phòng TC-HC). Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Họp Hội đồng Tuyển sinh năm 2021. Thành phần: Theo QĐ. Địa điểm: Phòng họp số 1.
jQuery Modules Joomla Tabs

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, tiến tới đào tạo giáo viên Mầm non chất lượng cao (Tham luận trình bày tại Hội nghị Viên chức Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tháng 01 năm 2021)

TS. Trần Hồng Hoa

Trưởng khoa Giáo dục Mầm non

     1. Bối cảnh, thời cơ và thách thức

     Theo Luật Giáo dục mới, năm 2020, các trường cao đẳng sư phạm (CĐSP) trong cả nước chỉ được đào tạo một mã ngành cao đẳng sư phạm chính quy là Giáo dục Mầm non. Trong hoàn cảnh đó, Trường CĐSP Thái Bình gặp nhiều khó khăn về vị trí việc làm của cán bộ, viên chức. Trên thực tế, Nhà trường có thế mạnh về đội ngũ giảng viên có năng lực, trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, đáp ứng các yêu cầu giáo dục, đào tạo nhiều cấp học, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Để ứng phó với tình hình mới, Nhà trường đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phương án sắp xếp lại bộ máy tổ chức, trong đó, hợp nhất một số đơn vị, mở trường phổ thông nhiều cấp học… Trong phương án trình, Khoa Giáo dục Mầm non vẫn là một đơn vị độc lập trực thuộc trường, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non.

     Hiện nay, giáo dục Việt Nam đã bước đầu hội nhập với giáo dục quốc tế, tiếp cận  nhiều chương trình giáo dục hiện đại, trong đó có chương trình giáo dục mầm non. Việc cập nhật các thành tựu đào tạo giáo viên mầm non của thế giới đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non của Việt Nam. Một số trường đào tạo giáo viên mầm non trong nước đã có các chương trình tiên tiến đào tạo giáo viên mầm non chất lượng cao, bắt kịp với yêu cầu thời đại.

     Những năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở các trường mầm non công lập, ngoài công lập khá lớn, hầu hết sinh viên ra trường đều có việc làm. Tuy nhiên, nhiều người học không tha thiết với nghề vì: chế độ, chính sách đãi ngộ đối với giáo viên mầm non thấp; công việc vất vả, áp lực,…. Bên cạnh đó, không ngoại trừ cả lí do cơ sở đào tạo giáo viên mầm non chưa thực sự có sức hút với người học.

     Có thể thấy rằng, trong bối cảnh hiện nay của Nhà trường, Khoa Giáo dục Mầm non vẫn là một đơn vị có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, với những thời cơ và thách thức nêu trên, chúng ta buộc phải đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non để thu hút người học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

     2. Đề xuất một số giải pháp

    Thứ nhất: Sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức Khoa Giáo dụcMầm non đảm bảo  đội ngũ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên mầm non.

     Hiện nay, Khoa Giáo dục Mầm non gồm hai bộ môn trực thuộc: Bộ môn Nghiệp vụ và Bộ môn Tổng hợp. Trong đó, Bộ môn Nghiệp vụ tập trung các giảng viên được đào tạo ngành Giáo dục Mầm non đạt chuẩn, chủ yếu giảng dạy thực hành, thực tập, nghiệp vụ sư phạm. Bộ môn này thể hiện màu sắc chuyên môn giáo dục mầm non rõ nhất của Khoa, hoạt động khá hiệu quả các nhiệm vụ được phân công. Bộ môn Tổng hợp gồm nhiều giảng viên giảng dạy các lĩnh vực khác nhau (nhận thức - làm quen với Toán, thể chất - phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ; ngôn ngữ,…) dẫn đến nhiều khó khăn trong trao đổi chuyên môn sâu.

     Bên cạnh hai bộ môn trên, có một bộ phận giảng viên là thành viên của đơn vị khác nhưng tham gia giảng dạy ở Khoa Giáo dục Mầm non. Điều đó khiến những giảng viên này gặp khó khăn trong việc hiểu biết về chương trình giáo dục mầm non, hiểu biết về người học... Nếu họ là thành viên thuộc Khoa Giáo dục Mầm non, chắc chắn chất lượng giảng dạy của họ sẽ sát thực tiễn, hiệu quả hơn.

     Từ thực tế trên, với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non, chúng tôi đề nghị Nhà trường sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Khoa Giáo dục Mầm non theo hướng hình thành các bộ môn chuyên trách thuộc khoa thay vì chỉ có hai bộ môn. Nghĩa là, hình thành thêm các bộ môn bằng cách sử dụng nguồn nhân lực có sẵn của khoa và điều động một số giảng viên ở đơn vị khác có chuyên môn phù hợp sang Khoa Giáo dục Mầm non công tác. Chúng tôi cho rằng, trước khi hình thành bộ máy mới, trước khi sắp xếp lại nhân sự cho các công việc của bộ máy mới, Nhà trường nên củng cố vững chắc đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non - ngành sư phạm duy nhất mà chúng ta được đào tạo theo Luật Giáo dục mới.

     Vì vậy, việc sắp xếp lại bộ máy Khoa Giáo dục Mầm non cũng là một bài toán cần phải được tính toán kĩ lưỡng, thận trọng từ phía Nhà trường. Cần có nhiều hội nghị lớn, nhỏ về vấn đề này, trong đó nên xác định lộ trình thực hiện trong vòng 1 đến 2 năm tới.

     Chúng tôi đề xuất một phương án và quan niệm đây là đề xuất ban đầu, là một ý kiến bên cạnh nhiều ý kiến tiếp tục đóng góp cho Nhà trường về sắp xếp cơ cấu lại bộ máy Khoa Giáo dục Mầm non. Theo chúng tôi, có thể hình thành các bộ môn thuộc khoa, gồm: 1) Bộ môn Nghiệp vụ sư phạm Mầm non; 2) Bộ môn Tâm lí - Giáo dục Mầm non; 3) Bộ môn Nghệ thuật (Mĩ thuật,Âm nhạc); 4) Bộ môn Giáo dục Thể chất; 5) Bộ môn Ngôn ngữ; 6) Bộ môn Giáo dục Nhận thức; 7) Bộ môn Dinh dưỡng… Hoặc, cấu trúc các bộ môn trực thuộc khoa bao gồm các thành phần trên.

     Chúng tôi hi vọng, từ ý kiến của chúng tôi, sẽ gợi ra cho các đồng chí tâm huyết, quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non những phản biện, giúp nhà trường có giải pháp tối ưu cho vấn đề này.

     Thứ hai: Tăng cường hơn nữa việc thực hành, thực tập sư phạm cho sinh viên mầm non.

     Cần cho sinh viên thực tập ở đa dạng các trường học để được tiếp cận các kế hoạch dạy học, chương trình giáo dục khác nhau, không nên bó hẹp ở một vài trường công lập; tạo điều kiện cho sinh viên có khả năng thích ứng cao khi ra trường, có thể dạy học ở nhiều trường với các chương trình giáo dục khác nhau, đặc biệt là chương trình tiên tiến, chẳng hạn: giáo dục Montessori, giáo dục STEM,… Tay nghề của sinh viên sau khi ra trường chính là bằng chứng sống động để đánh giá khách quan chất lượng đào tạo giáo viên mầm non của trường.

     Thứ ba: Tạo điều kiện, khuyến khích cho sinh viên được học tập nhiều khoá học ngắn hạn, các chuyên đề, lớp tập huấn… nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non

     - Hiệu chỉnh chương trình đào tạo, bổ sung các chuyên đề nâng cao - tạo điều kiện cho người học lựa chọn, đăng kí;tham gia phải đóng học phí,…

     - Tổ chức các khoá học cấp chứng chỉ giáo dục đặc biệt, giáo dục sớm; chứng chỉ tiếng Anh để tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ bằng ngôn ngữ thứ 2; chứng chỉ công nghệ thông tin để đáp ứng dạy học thời công nghệ; chứng chỉ dinh dưỡng cho trẻ mầm non và nhiều chứng chỉ, kể cả văn bằng 2, bằng trung cấp, như: Organ, Mĩ thuật, Hát -  múa; Đạo diễn kịch bản sân khấu cho trẻ mầm non,…

     Sinh viên càng học tập, tích luỹ được nhiều kiến thức, kĩ năng,… trong quá trình học tập tại trường, năng lực nghề nghiệp của em sẽ càng trở nên vững vàng, từ đó có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm ở các cơ sở giáo dục mầm non khác nhau.

     Thứ tư: Đổi mới cách thức quan tâm đến đời sống tinh thần, sức khoẻ của sinh viên, chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức giáo viên Mầm non, giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng mềm,…

     Xây dựng các câu lạc bộ sinh viên trong trường, liên trường, trong tỉnh, liên tỉnh nhằm tạo điều kiện cho tuổi trẻ sinh viên có cơ hội được giao lưu học hỏi; phát triển kĩ năng nghề nghiệp, giao tiếp, hợp tác,…;

     Tổ chức sinh hoạt tập thể theo chuyên đề dành cho sinh viên; cập nhật xu hướng, hoạt động văn hoá, thể thao lành mạnh, tích cực - giúp các em có đời sống tinh thần phong phú, tích cực,…

     Thứ năm: Thực hiện kí kết, hợp tác, giao ước với Sở Giáo dục& Đào tạo, các phòng Giáo dục, các trường Mầm non

     Việc kí kết các chương trình làm việc, tập huấn,… nhằm gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với cơ sở sử dụng nhân lực đào tạo, gắn kết sâu sắc lí thuyết với thực tiễn.

     Hiện nay, việc gắn kết của Nhà trường đối với Sở và Phòng, các trường Mầm non mới dừng lại ở các kì thực hành, thực tập thường niên; chưa thường xuyên, liên tục và sát cánh trong thực hiện nhiều chương trình, hoạt động chuyên môn; vẫn còn có khoảng cách khá lớn giữa cơ sở đào tạo và cơ sở giáo dục trong việc cập nhật thực tiễn và những đổi mới giáo dục mầm non.

     Thứ sáu: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy ngành Giáo dục Mầm non

     Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuyên môn; chú trọng, tìm giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở giảng viên.

     Tạo điều kiện cho giảng viên tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, các khoá học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật xu hướng đào tạo giáo dục mầm non mới,…; học tập kinh nghiệm từ các cơ sở đào tạo giáo dục mầm non có uy tín,..

     Đề ra chỉ tiêu, thời hạn để giảng viên phấn đấu đủ điều kiện trở thành giảng viên chính và giảng viên cao cấp.

     Có kế hoạch phát triển đội ngũ đáp ứng chương trình đào tạo giáo dục mầm non chất lượng cao cho tỉnh Thái Bình và các cơ sở giáo dục mầm non ngoài tỉnh…

     Thứ bảy: Tăng cương cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo giáo viên mầm non.

     Xây dựng môi trường học tập của sinh viên mầm non gắn với không gian trường lớp mầm non ngay tại trường sư phạm. Trang bị các phòng họp đầy đủ loa máy, máy chiếu, kết nối mạng,… có thể học tập trực tuyến hoặc đăng kí học trực tuyến theo các chương trình nâng cao. Đầu tư, sử dụng hiệu quả hơn nữa các khu thể thao, câu lạc bộ, căng tin,… trong khuôn viên trường học, kí túc xá của trường,…

     Thứ tám: Xây dựng lộ trình đào tạo giáo viên mầm non chất lượng cao

     - Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên mầm non chất lượng cao, tham khảo các trường bạn, các chương trình tiên tiến của một số quốc gia;  Phấn đấu từ 2 đến 5 năm tới có lớp giáo dục mầm non chất lượng cao.

     - Đầu tư phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người học,…

     Thứ chín: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyển sinh ngành Giáo dụcMầm non đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các cơ sở giáo dục trong tỉnh, ngoài tỉnh, bởi việc nâng cao chất lượng đào tạo cũng phụ thuộc không ít vào số lượng người học.

     3. Kết luận và kiến nghị

     Trên đây là những đề xuất từ phía Khoa Giáo dục Mầm non nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non ở trường CĐSP Thái Bình trong bối cảnh hiện nay. Có một số đồng chí trong trường tâm huyết với đào tạo ngành Giáo dục Mầm non đã từng nói, sắp tới, nhà trường có thể có những thay đổi, có những thay đổi chúng ta không thể tự quyết định được, nhưng có thay đổi chúng ta tự quyết định được, trong quyền hạn, chức năng, năng lực của chúng ta. Một trong những thay đổi chúng ta tự quyết định được chính là nâng cao chất lượng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non. Việc này, chỉ một mình khoa Giáo dục Mầm non không làm được, cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo mạnh dạn, quyết liệt, mang tính chiến lược, bứt phá từ phía Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và sự đồng thuận của cán bộ, viên chức trong toàn trường.

     Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ, quyết tâm thực hiện của các đồng chí. Khoa Giáo dục Mầm non xin sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao dù có khó khăn, vất vả đến mấy để góp phần nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định uy tín, thương hiệu đào tạo giáo viên mầm non của trường CĐSP Thái Bình trong giai đoạn hiện nay.

Tổng hợp video

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn