1. Sứ mệnh: Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình là cơ sở giáo dục có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non; cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học và đào tạo nguồn nhân lực trình độ trung cấp, cao đẳng ở một số ngành học của giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chương trình giáo dục ở các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; giáo dục hòa nhập; liên kết đào tạo trình độ đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế về đào tạo nhằm phục vụ cho sự phát triển giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình và cả nước.

2. Tầm nhìn đến năm 2030: trở thành cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chất lượng cao, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế; là một trong những trung tâm nghiên cứu chuyển giao khoa học, công nghệ phục vụ nhu cầu học tập, đáp ứng yêu cầu xã hội.