Hội nghị chuyên môn khoa Giáo dục Mầm non, năm học 2023-2024
           Ngày 06/10/2023, khoa Giáo dục Mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tổ chức Hội nghị chuyên môn, kì 1, năm học 2023-2024 với chủ đề nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần Phương pháp dạy học gắn với Thực hành sư phạm cho sinh ...

Danh mục

Tin tức nổi bật