Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tổ chức các Hội đồng đánh giá Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Chính quy, trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non, khóa 2021-2014
Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-CĐSP ngày 27/9/2022 ban hành quy định về việc làm khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, hệ Chính quy, trình độ Cao đẳng; Quyết định số 342/QĐ-CĐSP ngày 08/5/2024 về việc thành lập Hội đồng đánh ...
Hội nghị chuyên môn khoa Giáo dục Mầm non, năm học 2023-2024
           Ngày 06/10/2023, khoa Giáo dục Mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tổ chức Hội nghị chuyên môn, kì 1, năm học 2023-2024 với chủ đề nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần Phương pháp dạy học gắn với Thực hành sư phạm cho sinh ...

Danh mục

Tin tức nổi bật