Ứng dụng phần mềm VietBiblio tại thư viện trường CĐSP Thái Bình
        VietBiblio là hệ thống quản trị thư viện dùng chung dành cho các thư viện có quy mô nhỏ thư viện cấp huyện – xã và thư viện trường học. Hạ tầng kỹ thuật, trang thông tin điện tử, ứng dụng quản lý thư viện được thiết lập sẵn và cung cấp miễn ...

Danh mục

Tin tức nổi bật