Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chủ đề "Kỹ năng sử dụng mạng xã hội và an toàn trên không gian mạng" dành cho học sinh trình độ trung cấp, năm học 2023-2024
           Thực hiện Kế hoạch số 544/KH-CĐSP ngày 06/12/2023 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh hệ đào tạo chính quy, trình độ trung cấp khóa 2023-2026, năm học 2023-2024, chiều ngày ...

Danh mục

Tin tức nổi bật