Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tổ chức Hội thảo khoa học về công tác phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Thái Bình
Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2024, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học chuyên môn “Nâng cao chất lượng công tác phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Thái Bình”. Thực hiện Quyết định ...
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tổ chức các Hội đồng đánh giá Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Chính quy, trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non, khóa 2021-2014
Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-CĐSP ngày 27/9/2022 ban hành quy định về việc làm khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, hệ Chính quy, trình độ Cao đẳng; Quyết định số 342/QĐ-CĐSP ngày 08/5/2024 về việc thành lập Hội đồng đánh ...

Danh mục

Tin tức nổi bật