A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  NĂM HỌC 2022-2023

        Năm học 2022-2023, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo trường, sự phối hợp chặt chẽ của các Phòng chức năng và các đơn vị, sự nỗ lực của mỗi cán bộ giảng viên (CBGV) và học sinh, sinh viên (HSSV), hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và công nghệ của nhà trường được thực hiện nền nếp, đạt hiệu quả. Hoạt động NCKH và công nghệ năm nay được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, khích lệ được tinh thần nghiên cứu, khả năng sáng tạo cho giảng viên và học sinh, sinh viên, tạo ra không khí sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Hầu hết giảng viên đã hoàn thành đủ và vượt định mức NCKH được giao, đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

1. Hoạt động NCKH và công nghệ của CBGV

1.1. Thực hiện sáng kiến/đề tài NCKH

  • Cấp tỉnh: 01 đề tài NCKH được nghiệm thu, xếp loại Xuất sắc
  • Cấp trường: 04 đề tài NCKH được nghiệm thu, trong đó có 01 đề tài xếp loại Xuất sắc và 03 đề tài xếp loại Giỏi.
  • Cấp đơn vị: 76 sáng kiến/đề tài NCKH được nghiệm thu, trong đó có 43 sáng kiến đề tài NCKH xếp loại Xuất sắc, 32 Giỏi  và 01 Khá.

Nhìn chung, đề tài NCKH năm nay giảm về số lượng do có nhiều CBGV được bảo lưu giờ NCKH từ năm trước. Đa số các đề tài tập trung hướng nghiên cứu vào các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, các phương pháp dạy học tích cực, phát triển các năng lực cho học sinh theo Chương trình giáo dục 2018 và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động của nhà trường. Một số đề tài đã được đánh giá có hiệu quả áp dụng trong thực tiễn tại một số đơn vị, cơ sở.

1.2. Hội thảo khoa học chuyên môn

Trong năm học đã có một số khoa tổ chức Hội thảo khoa học chuyên môn: Khoa GDPT&BDGV tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng quản lý học sinh hệ chính quy trình độ trung cấp tại Khoa GDPT&BDGV trường CĐSP Thái Bình”. Khoa CBMC&GDHN tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển Khoa Các bộ môn chung và Giáo dục hòa nhập giai đoạn 2022-2030”. Trường TH, THCS&THPT Quách Đình Bảo tổ chức Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở cấp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Các báo cáo hội thảo của các đơn vị đều xuất phát từ những vấn đề đặt ra trong thực tế, những khó khăn mà các đơn vị đang gặp và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý học sinh, định hướng phát triển của khoa, các vấn đề thực tiễn giáo dục nói chung và thực tiễn nhà trường nói riêng đang quan tâm, chỉ đạo.

1.3. Viết bài cho Tập san Thông tin khoa học số 15 và các báo, tạp chí ngoài trường

Tập san thông tin khoa học số 15 của nhà trường là diễn đàn CBGV, học sinh sinh viên trao đổi và chia sẻ các nội dung về hoạt đông khoa học giáo dục với tổng số 22 bài viết. Các bài viết xoay quanh vấn đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý đào tạo, quản lý người học ở các bậc học từ mầm non đến cao đẳng. Bên cạnh đó, CBGV còn tích cực tham gia viết bải đăng trên các báo, tạp chí có chỉ số, kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia với tổng số 45 bài viết và tham gia viết tài liệu giáo dục địa phương…

2. Hoạt động NCKH và công nghệ của HSSV

Thực hiện Kế hoạch số 382/KH-CĐSP ngày 28 tháng 10 năm 2022 về kế hoạch tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên sáng tạo và nghiên cứu khoa học, năm học 2022-2023” của Trường CĐSP Thái Bình, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được triển khai tới CBGV và học sinh, sinh viên của Trường. Sau vòng thi cấp đơn vị, khoa Giáo dục phổ thông và Bồi dưỡng giáo viên và khoa Giáo dục Mầm non đã đề cử tổng cộng 12 đề tài/sản phẩm sáng tạo tham dự hội thi cấp trường, kết quả đạt được là: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và 06 Giải Khuyến Khích.

Hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ X, năm 2022– 2023, các CBGV và HSSV của nhà trường đăng kí tham gia với 06 giải pháp trong đó có 04 giải pháp của CBGV và 02 giải pháp của HSSV.

 

 

Bảng tổng hợp các hoạt đông NCKH và công nghệ của CBGV và HSSV

năm học 2022 - 2023

TT

Đơn vị

Đề tài/sáng kiên

Bài viết KH

Hội thảo KHCM

Viết sách GT, TLGD

SP đạt giải      Hội thi HSSV

 

Cấp đơn vị

Cấp trường

Cấp tỉnh

Tập san số 15

Ngoài trường

 

Cấp đơn vị

Cấp trường

 

1

Khoa

GD Mầm non

10

 

 

7

19

 

 

10

6

 

2

Khoa GDPT&BDGV

24

 

1

6

10

7

 

9

6

 

3

Khoa CBMC&GDHN

15

2

 

2

3

6

 

 

 

 

4

Phòng QLĐT&NCKH

2

 

 

4

1

 

 

 

 

 

5

Phòng

TT & ĐBCL

3

1

 

2

3

1

 

 

 

 

6

Trường TH, THCS&THPT Quách Đình Bảo

22

1

 

 

9

9

1

 

 

 

Tổng

 

76

4

1

21

45

23

1

19

12

 

3. Đề xuất, kiến nghị

Trong năm học 2023-2024 tới đây, các CBGV và HSSV tiếp tục tăng cường các hoạt động khoa học và công nghệ, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, khuyến khích nghiên cứu các giải pháp thiết thực, ứng dụng hiệu quả trong hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường. Cụ thể, các giải pháp nghiên cứu hoặc sáng kiến cần tập trung vào việc đổi mới phương pháp dạy và học; phương pháp dạy học tích hợp liên môn, liên ngành; rèn các kỹ năng, phát triển năng lực cho học sinh, sinh viên; quản lý hoạt động giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức hoạt động khoa học và công nghệ các cấp, đặc biệt đầu tư những đề tài cấp trường có chất lượng tốt hơn, phát huy hơn nữa các Hội thảo với các bài viết có hàm lượng khoa học cao đáp ứng được yêu cầu của bài báo cáo hội thảo khoa học chuyên môn.

Ngoài ra, giảng viên cần chủ động đăng kí đề tài nghiên cứu theo định mức của năm học, đặc biệt chú ý đến đăng kí thi đua có gắn với NCKH. CBGV chủ động, tích cực nhân rộng các kết quả nghiên cứu, đề xuất chuyển giao công nghệ với những giải pháp được đánh giá có hiệu quả. Các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc chặt chẽ các quy trình tổ chức thực hiện công tác NCKH của giảng viên và học sinh, sinh viên để đảm bảo các bước thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ theo các cấp quản lý được thông suốt, góp phần nâng cao chất lượng của các đề tài nghiên cứu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.

 


Tác giả: Thạc sĩ NGUYỄN THỊ HẰNG Phòng quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

Danh mục

Tin tức nổi bật