Hướng dẫn Thí sinh xác nhận nhập học
Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng là các Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT hiểu và sử dụng được chức năng Tra cứu kết quả xét tuyển sinh để xem kết quả xét tuyển của các trường đại học, cao đẳng mà mình đăng ký nguyện vọng ...
Thông báo số 304/TB-CĐSP, ngày 24/7/2023 về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy, trình độ Cao đẳng, sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Thông báo số 304/TB-CĐSP, ngày 24/7/2023 về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy, trình độ Cao đẳng, sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Danh mục

Tin tức nổi bật