1. Tên trường

- Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

- Tên tiếng Anh: Thaibinh College of Education and Training.

2. Trụ sở: Phố Chu Văn An, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

3. Trang Thông tin điện tử của Trường: www.cdsptb.edu.vn

4. Vị trí, chức năng

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý nhà nước về các lĩnh vực chuyên môn của các sở, ngành liên quan. Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non và nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, trung cấp ở một số ngành học trong khối đào tạo nghề của giáo dục nghề nghiệp; tổ chức hoạt động giáo dục ở các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; giáo dục hòa nhập; liên kết đào tạo trình độ đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế về đào tạo nhằm phục vụ cho sự phát triển giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình và cả nước.