1. Tên trường

- Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

- Tên tiếng Anh: Thaibinh College of Education and Training.

2. Trụ sở: Phố Chu Văn An, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

3. Trang Thông tin điện tử của Trường: www.cdsptb.edu.vn

4. Thông tin chung

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý nhà nước về các lĩnh vực chuyên môn của các sở, ngành liên quan. Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình thành lập từ năm 1959. Trong suốt quá trình lịch sử xây dựng và phát triển, Trường luôn giữ vững được truyền thống, uy tín về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục, nhân viên trường học từ mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở. Nhà trường cũng có những đóng góp không nhỏ ở các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo,… Những kết quả mà Nhà trường đạt được đã góp phần vào thắng lợi trong công tác giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình và của đất nước trải dài 2 thế kỉ XX, XXI.

Hiện tại, để thích ứng với những yêu cầu của xã hội, địa phương, Nhà trường chuyển hoạt động theo ba trục chính. Thứ nhất là đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng. Thứ hai là đào tạo nghề trình độ trung cấp và cao đẳng (tập trung ở các ngành về: Tiếng Anh, Tin học, Thiết kế và quản lí website, Organ, Công tác xã hội, Thư viện – Thiết bị trường học, Quản trị văn phòng). Thứ ba là tham gia hoạt động giáo dục cấp mầm non và phổ thông theo mô hình trường trong trường, trường liên cấp, trong đó Trường Mầm non Hoa Hồng, Trường liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quách Đình Bảo là 2 trường trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Mục tiêu của Nhà trường là phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục, đào tạo chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực của tỉnh và khu vực.