DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

  1.  

Nguyễn Thị Yến

Bí thư Đảng ủy

  1.  

Nguyễn Thị Thu Hằng

Ủy viên Ban Thường vụ

  1.  

Nguyễn Thị Thu Hà

Ủy viên Ban Thường vụ

  1.  

Nguyễn Hữu Tâm

Ủy viên Ban Chấp hành

  1.  

Phạm Đăng Quân

Ủy viên Ban Chấp hành

  1.  

Nguyễn Thị Kim Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành

  1.  

Nguyễn Thế Phương

Ủy viên Ban Chấp hành

  1.  

Hà Thu Nguyệt

Ủy viên Ban Chấp hành