A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TỔ CHỨC THỰC TẬP SƯ PHẠM 1 CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, KHÓA 2022-2025

            Thực tập sư phạm là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo giáo viên nói chung và ngành Giáo dục Mầm non nói riêng. Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học tham mưu Lãnh đạo nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch thực tập sư phạm 1 cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, khóa 2022-2025, thời gian thực tập từ ngày 18/12/2023 đến ngày 06/01/2024 tại Trường Mầm non Hoa Hồng.

Ngay sau Hội nghị triển khai thực tập sư phạm 1, sinh viên được nghe các báo cáo: Báo cáo về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và giáo dục của địa phương, sự quan tâm của địa phương với việc phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non; Báo cáo của lãnh đạo Trường Mầm non Hoa Hồng về lịch sử nhà trường, cơ cấu tổ chức, nội dung công tác, nhiệm vụ năm học 2023-2024; Báo cáo của giáo viên giỏi về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Đoàn sinh viên thực tập được chia thành 16 nhóm, các nhóm sinh viên được dự giờ và luân phiên thực tập làm công tác quản lí, chăm sóc và giáo dục trẻ ở cả hai lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp. Trong quá trình thực tập, sinh viên được dự giờ 08 hoạt động thuộc 05 lĩnh vực giáo dục do giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng thực hiện, gồm 07 hoạt động học, 01 hoạt động chơi và hoạt động ở các góc, mỗi sinh viên thực tập thiết kế 02 hoạt động (tự chọn 01 hoạt động ở nhà trẻ và 01 hoạt động ở mẫu giáo), tập tổ chức và rút kinh nghiệm, tổ chức 01 hoạt động để giáo viên hướng dẫn đánh giá.

Kết thúc đợt thực tập sư phạm, 100% sinh viên được xếp loại Giỏi và Xuất sắc, trong đó có 03 sinh viên tiêu biểu toàn diện; 03 sinh viên tiêu biểu trong tổ chức hoạt động; 03 sinh viên tiêu biểu về công tác phụ trách lớp. Đây là những kết quả thực tế mà các sinh viên đạt được. Những kết quả này có phần đóng góp không nhỏ của Ban chỉ đạo thực tập các cấp, của các cô giáo, nhân viên dinh dưỡng trường Mầm non Hoa Hồng và lòng nhiệt tình, tinh thần ham học hỏi của 81 sinh viên thực tập. Kết quả thể hiện sự đánh giá chính xác, công bằng và có tính khích lệ sinh viên trong quá trình rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp.

Qua đợt thực tập sư phạm 1, sinh viên được trực tiếp tìm hiểu thực tế giáo dục, được tiếp xúc với giáo viên và trẻ của trường mầm non, tập tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong ngày từ đón trẻ đến trả trẻ. Qua đó giúp sinh viên hình thành tình cảm yêu nghề, yêu trẻ, thúc đẩy quá trình tự rèn luyện theo yêu cầu nghề nghiệp, đồng thời củng cố, hệ thống hoá kiến thức, kĩ năng đã học, học hỏi kỹ năng tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, kinh nghiệm xử lý tình huống từ chính các giáo viên giàu kinh nghiệm đi trước, góp phần hình thành nhân cách của người giáo viên tương lai và hình thành năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.

Một số hình ảnh sinh viên thực tập tổ chức hoạt động dưới sự hướng dẫn của giáo viên mầm non:

Sinh viên tổ chức Hoạt động học cho trẻ ở lớp 5B

Sinh viên tổ chức Hoạt động học cho trẻ ở lớp 4B

Sinh viên tổ chức Hoạt động học ở nhóm trẻ

Sinh viên tổ chức Hoạt động ở các góc cho trẻ

 


Tác giả: ThS. Lương Thị Thu Hà  (Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học)

Danh mục

Tin tức nổi bật