A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA

 

Công tác thanh tra, kiểm tra là một khâu quan trọng trong quá trình quản lý, có vai trò không thể thiếu trong hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị. Trong môi trường giáo dục, công tác này càng được coi trọng nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình thực hiện việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên bao gồm các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra hành chính, trong đó công tác kiểm tra hành chính được thực hiện bởi các cán bộ quản lý các cấp và viên chức của Phòng Thanh tra & Đảm bảo chất lượng trong nhà trường.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, nhà trường đã thành lập Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính. Từ năm 2022 cho đến nay, công tác kiểm tra hành chính càng được chú trọng hơn, thực hiện thường xuyên, liên tục theo những nội dung hướng dẫn trong các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Đối tượng được kiểm tra bao gồm tất cả các cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Dựa trên các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, Đoàn kiểm tra cụ thể hóa các nội dung kiểm tra cho phù hợp và bám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong nhà trường,  cụ thể như: Việc phổ biến các văn bản của cấp trên tại nhà trường và các đơn vị thuộc và trực thuộc; Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, kỳ học, năm; Việc quản lý hành chính tại các đơn vị: phân công lịch trực lãnh đạo đơn vị, sổ nhật ký, sổ quản lý văn bản đi đến, sổ họp,…; Việc phân công và thực hiện nhiệm vụ hành ngày của các viên chức trong nhà trường theo lịch làm việc và các nhiệm vụ đột xuất khác được phân công; Việc thực hiện văn hóa trường học, quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ; Công tác vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà trường và một số nội dung khác.

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình là đơn vị sự nghiệp công lập, là môi trường mô phạm nên việc tuân thủ các quy định, quy chế của nhà trường rất được coi trọng. Lãnh đạo nhà trường luôn chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các đơn vị thuộc và trực thuộc nhà trường đã nghiêm túc triển khai và thực hiện tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Viên chức nhà trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, quy chế của ngành, của nhà trường: tuân thủ nghiêm túc giờ làm việc, thái độ giao tiếp chuẩn mực, tác phong sư phạm, trang phục lịch sự. Những hạn chế từ một số viên chức chưa tuân thủ nghiêm túc quy chế, quy định đã được lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo đoàn kiểm tra nhắc nhở chấn chỉnh kịp thời. Công tác vệ sinh môi trường cũng được cải thiện đáng kể. Việc bố trí phân khu trách nhiệm rõ ràng cũng làm tăng cường trách nhiệm trong công tác giữ gìn môi trường chung của toàn trường.

Việc tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính là rất cần thiết và có tác động không nhỏ đến việc nâng cao tính kỷ luật làm việc của mỗi viên chức trong nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của các đơn vị trong nhà trường. làm nên một tập thể nhà trường có tính kỷ luật cao. Văn hóa trường học được duy trì, thực hiện nghiêm túc. Mỗi viên chức nhà trường cần tiếp tục phát huy tính kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ để xây dựng tập thể nhà trường là một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.

Một số hình ảnh thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính trong quá trình kiểm tra tại các đơn vị thuộc, trực thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình:

 

 


Tác giả: Nguyễn Thị Nhuần- Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

Danh mục

Tin tức nổi bật