A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu Tài liệu tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

     1- Lịch sử ra đời của Đảng bộ tỉnh Thái Bình

     Sau khi thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã phân công cán bộ về các tỉnh, thành trong cả nước thành lập cơ sở Đảng. Cuối tháng 6-1929, một đồng chí Xứ ủy viên về Thái Bình, đồng chí đã triệu tập hội nghị gồm các đồng chí ủy viên Ban Tỉnh bộ Thanh niên. Hội nghị đã quyết nghị thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng tỉnh Thái Bình. Ban Tỉnh bộ trước đây đã được cấp trên coi là một tổ cộng sản, được đổi thành Ban Tỉnh ủy của Đảng bộ. Đồng chí Tống Văn Phổ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên. Lúc đầu, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí, sau đó Xứ ủy chỉ định bổ sung cho Thái Bình 3 đồng chí. Tháng 7-1929, đã thành lập được 6 chi bộ Đảng: Chi bộ Thư Vũ (Thư Trì - Vũ Tiên), Chi bộ Thần Duyên (Tiên Hưng - Duyên Hà), Chi bộ thị xã Thái Bình, Chi bộ Trình Phố (Kiến Xương), Chi bộ vùng Đa Cao (Đa Cốc - Cao Mại, Kiến Xương) và Chi bộ Tiền Hải. Cho đến cuối năm 1929, đầu năm 1930, các chi bộ Đảng trên địa bàn các huyện trong tỉnh tiếp tục được thành lập.

     Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3-2-1930), cùng với Lời kêu gọi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc như một luồng gió mới thổi bùng ngọn lửa đấu tranh cách mạng trong cả nước. Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã kêu gọi quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh với chính quyền tay sai phong kiến ở các huyện trong tỉnh, tiêu biểu là hai cuộc biểu tình của nông dân Duyên Hà - Tiên Hưng ngày 01-5-1930 và nông dân Tiền Hải ngày 14-10-1930.

     Sau khủng bố trắng của địch thời kỳ 1930 - 1931, nhiều cơ sở cách mạng của Đảng bị phá vỡ, phong trào cách mạng Thái Bình gặp nhiều khó khăn. Từ năm 1931 đến năm 1933 có ba Ban Tỉnh ủy kế tiếp nhau hình thành, nhưng đều bị địch bắt. Mặc dù không còn cơ quan lãnh đạo của tỉnh nhưng một số chi bộ ở địa phương vẫn tiếp tục hoạt động để duy trì cơ sở dưới nhiều hình thức.

     Mùa thu năm 1936, khá đông tù chính trị là những cán bộ, đảng viên cộng sản bị địch bắt được “ân xá” trở về địa phương tiếp tục hoạt động cách mạng. Các đồng chí đã chắp mối lại cơ sở, đường dây liên lạc với cấp trên để nhận sự chỉ đạo và nắm được chủ trương mới. Cuối năm 1936, ở Thái Bình đã hình thành ba nhóm lãnh đạo hoạt động ba vùng: vùng Tiền Hải - Kiến Xương, vùng Vũ Tiên - Thư Trì, vùng Quỳnh Côi - Phụ Dực. Tháng 6-1937, cuộc họp liên tịch gồm ba nhóm lãnh đạo ở ba vùng đã thống nhất lãnh đạo về một mối và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Vực làm Bí thư Tỉnh ủy. Đây được coi như một đại hội đại biểu toàn tỉnh, một đại hội thống nhất lực lượng, thống nhất hành động và mở đầu cho một cao trào cách mạng mới, cao trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Tháng 6-1940, đồng chí Nguyễn Văn Vực - Bí thư Tỉnh ủy bị địch bắt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhất trí cử đồng chí Chu Thiện làm Bí thư.

     2- Đảng bộ tỉnh Thái Bình qua các kỳ Đại hội

     Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ I (tháng 12-1940):

     Đại hội đại biểu toàn tỉnh lần thứ I được tổ chức vào ngày 21-12-1940. Tham dự Đại hội có trên 30 đại biểu thay mặt cho khoảng 140 đảng viên thuộc 28 chi bộ (kể cả Chi bộ Trà Lũ, Xuân Trường, Nam Định và Chi bộ Thanh Nhang, Hà Cát - Giao Thủy, Nam Định được Xứ ủy giao cho Tỉnh ủy Thái Bình lãnh đạo). Đại hội họp trong 2 ngày, 3 đêm ở trại Son - thuộc làng Kênh Son, tổng Cao Mại, phủ Kiến Xương (nay thuộc xã Minh Quang, huyện Kiến Xương).

     Đại hội đã nghiên cứu và thảo luận các nghị quyết Trung ương về vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền; đồng thời đề ra nhiều biện pháp để xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng bán vũ trang; hưởng ứng, phối hợp với các cuộc khởi nghĩa Bắc Son, Nam Kỳ, sẵn sàng huy động quần chúng nổi dậy tổng khởi nghĩa.

     Đại hội đã bầu Ban Tỉnh ủy mới, đồng chí Đào Năng An được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh là sự kiện chính trị đặc biệt của Đảng bộ, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Đảng bộ và phong trào cách mạng Thái Bình.

     Tháng 5-1941, đồng chí Đào Năng An được Xứ ủy điều đi công tác ở địa phương khác, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Trung Khuyến làm Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 5-1942, đồng chí Nguyễn Trung Khuyến bị địch bắt và hy sinh trong tù, sau đó đồng chí Liên (tức Cường) được Xứ ủy điều từ Bắc Ninh về Thái Bình giữ chức quyền Bí thư Tỉnh ủy. Đến cuối năm 1942, một số đồng chí trong Tỉnh ủy sa vào tay giặc, số Tỉnh ủy viên còn lại đã lập ra Ban cán sự, do đồng chí Trần Văn Khiết (tức Lam Ngọc) làm Trưởng ban. Năm 1943, phong trào cứu quốc trong tỉnh đang trên đà phát triển với khí thế sôi nổi thì địch tiến hành khủng bố dữ dội, một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh bị bắt, nhiều cơ sở cách mạng lần lượt bị phá vỡ, Thái Bình mất liên lạc với Xứ ủy, Ban lãnh đạo không còn.

     Đầu năm 1945, Xứ ủy Bắc Kỳ cử đồng chí Nguyễn Chương về Thái Bình bắt mối, lúc này các đồng chí ở tù ra đã liên lạc được với nhau (gồm 7 đồng chí), đề nghị Xứ ủy công nhận là Ban Tỉnh ủy lâm thời. Thay mặt Xứ ủy, đồng chí Nguyễn Chương chỉ công nhận là Ban Chấn chỉnh phong trào, với lý do là phong trào chưa ổn định vào một mối. Đến tháng 4-1945, một cuộc họp được tổ chức đã thảo luận và thống nhất thành lập Ban Tỉnh ủy lâm thời, đồng chí Nguyễn Đức Tâm (tức Hậu) làm Bí thư. Tháng 10-1945, để kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng trong tỉnh, chuẩn bị lực lượng về mọi mặt, bảo vệ thành quả cách mạng, Ban Tỉnh ủy lâm thời đã quyết định triệu tập Hội nghị cán bộ toàn tỉnh. Các đại biểu đã nhất trí bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ chính thức gồm 8 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đức Tâm tiếp tục làm Bí thư[1].

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II (tháng 7-1947):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II được tổ chức vào cuối tháng 7-1947. Tham dự Đại hội có 102 đại biểu thay mặt cho trên 1.100 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội làm việc từ 23 đến 26 tháng 7-1947 tại xã Thần Huống, huyện Thái Ninh (nay thuộc các xã Thái Thọ, Thái Thịnh, Tân Học, huyện Thái Thụy).

     Đại hội đã thảo luận, kiểm điểm công tác nhiệm kỳ cũ và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, trong đó đi sâu thảo luận để rút ra những ưu, khuyết điểm của Ban Chấp hành trong việc lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong công cuộc chống ba loại giặc: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm; bước đầu thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: kháng chiến và kiến quốc. Đại hội đã thảo luận và nhất trí cần đẩy mạnh hơn nữa việc bồi dưỡng lực lượng cách mạng về mọi mặt để đủ sức kháng chiến lâu dài; trước hết cần tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, bằng việc: hô hào mọi người tích cực tăng gia sản xuất, thực hiện tốt khẩu hiệu “không để một tấc ruộng hoang”; vận động mọi người hăng hái làm phân bón; tích cực diệt trừ sâu bệnh, chuột, đẩy mạnh chăn nuôi trâu bò, lợn gà, tạo ra nguồn phân phục vụ sản xuất và tạo ra nguồn thực phẩm dồi dào đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân và kháng chiến; đẩy mạnh việc củng cố chính quyền các cấp, các đoàn thể quần chúng cách mạng làm cho khối đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc; xây dựng và củng cố lực lượng vũ trang địa phương; vận động mọi người, mọi lứa tuổi, mọi giới tích cực gia nhập dân quân du kích, thực hiện bằng được khẩu hiệu “mỗi người dân là một người lính”; tích cực luyện tập quân sự, xây dựng tinh thần sẵn sàng chiến đấu; đồng thời khuyến khích tập thể và cá nhân đứng ra đỡ đầu lực lượng dân quân du kích.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 13 đồng chí, đồng chí Lê Toàn Thư làm Bí thư.

    * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III (tháng 2-1948):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III được tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6-2-1948 tại thôn Chiếp Đoài, xã Hồng Lĩnh, huyện Duyên Hà (nay là thôn hợp Đoài, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà). Tham dự Đại hội có 115 đại biểu chính thức đại diện cho đảng viên trong toàn Đảng bộ.

     Đại hội đã thảo luận, kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ tháng 7-1947, đồng thời đi sâu thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 1948 và nhất trí thông qua những nội dung quan trọng: (1) Về kinh tế: cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển nông nghiệp bằng việc triệt để khai thác vùng đất hoang hóa ven biển, lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể quần chúng thực hiện nghiêm chỉnh sắc lệnh giảm tô 25% của Chính phủ; tăng cường củng cố đê điều; chú ý khôi phục và phát triển các tổ đổi công, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp; khôi phục và phát triển các nghề thủ công truyền thống trên cơ sở đẩy mạnh việc trồng các loại cây công nghiệp. (2) Về quân sự: tiếp tục củng cố và xây dựng các làng kháng chiến, phát động trong toàn tỉnh phong trào xây dựng “làng kháng chiến kiểu mẫu”; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương mạnh cả về số lượng và chất lượng; tổ chức huấn luyện dân quân du kích phải phù hợp với phương châm tác chiến của Đảng, phải phù hợp với địa hình cụ thể của từng địa phương; củng cố và xây dựng “Hội bảo trợ dân quân”, “Hội mẹ chiến sỹ”… đưa các tổ chức này vào hoạt động với chất lượng cao hơn. (3) Về công tác chính trị, giáo dục, bình dân học vụ: xây dựng các đoàn thể quần chúng trong mặt trận Liên - Việt và Việt Minh ngày càng vững mạnh, củng cố khối đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục đối với con em nhân dân lao động; noi gương các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong năm 1947 trên mặt trận diệt giặc dốt, quyết tâm thanh toán nạn mù chữ trên phạm vi toàn tỉnh vào cuối năm 1948 đầu 1949. (4) Về công tác xây dựng Đảng: đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu đến hết năm 1948 số đảng viên được kết nạp phải bằng 400% số đảng viên hiện có năm 1947; trong quá trình phát triển đảng viên mới cần chú ý đến thành tích, xuất thân của đảng viên làm sao để đạt được công nhân 3%, nông dân 77%, tiểu tư sản trí thức 20%.

      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ khóa mới gồm 14 đồng chí, trong đó có 12 đồng chí ủy viên chính thức và 2 đồng chí ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Toàn Thư tiếp tục được bầu làm Bí thư.

    * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV (tháng 7-1949):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV được tổ chức vào tháng 7-1949. Tham dự đại hội có trên 200 đại biểu. Đại hội họp trong 5 ngày tại đình làng Tuấn Nghĩa, xã Quang Khải, huyện Thái Ninh (nay là xã Tân Học, huyện Thái Thụy).

     Đại hội đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, tập trung cho công tác chuẩn bị kháng chiến, chiến đấu trực tiếp với thực dân Pháp và công tác xây dựng Đảng: đẩy mạnh hơn nữa công cuộc chuẩn bị cho kháng chiến: tiếp tục rào làng thành khu chiến đấu liên hoàn để có thể hỗ trợ cho nhau khi chiến sự xảy ra, thực hiện cho được phương châm “mỗi làng là một pháo đài”, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho bộ đội địa phương, dân quân du kích, thường xuyên tổ chức tập trận giả, báo động phòng không để kiểm tra các phương án tác chiến và cách sử dụng lực lượng của chỉ huy quân sự các cấp; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, đưa đảng viên có năng lực chỉ huy và tổ chức vào bộ đội và dân quân du kích; Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải trực tiếp lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh.

     Đại hội đã nhất trí bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 20 đồng chí, trong đó có 19 ủy viên chính thức, 1 ủy viên dự khuyết, đồng chí Nguyễn Văn Ngọ - Khu ủy viên được bầu làm Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh.

     Tháng 2-1950, thực dân Pháp đánh chiếm Thái Bình, địa bàn hoạt động của ta bị chia cắt, mọi liên lạc bị gián đoạn. Đầu năm 1951, để đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Tỉnh ủy Thái Bình đã quyết định triệu tập Hội nghị cán bộ toàn tỉnh vào ngày 11-4-1951 tại thôn Đồng Hàn, xã Hồng Lĩnh, huyện Duyên Hà (nay là huyện Hưng Hà). Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 23 đồng chí, đồng chí Trần Bình (tức Lê Tự) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh và Chính trị viên Tỉnh đội. Hội nghị cán bộ toàn tỉnh tháng 4-1951 đánh dấu bước trưởng thành về sự lãnh đạo của Đảng bộ Thái Bình. Hội nghị đã tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ, đề ra được những chủ trương, biện pháp đúng đắn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Hội nghị cán bộ Khu ủy, đưa phong trào kháng chiến ở Thái Bình tiến lên vững chắc.

     Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương (tháng 11-1958), Hội nghị Đảng bộ được triệu tập từ ngày 13 đến ngày 19-12-1959 tại Hội trường Nhà máy Xay, thị xã Thái Bình. Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành mới, gồm 36 đồng chí, trong đó có 29 ủy viên chính thức, 7 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Ngô Duy Đông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V (tháng 2-1961):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V vòng 2[2] được tiến hành từ ngày 01 đến ngày 09-02-1961, tại Hội trường Thương nghiệp thị xã Thái Bình. Dự Đại hội có 310 đại biểu.

     Đại hội đã tập trung nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III; thảo luận báo cáo tổng kết các mặt công tác của Đảng bộ từ Hội nghị toàn Đảng bộ tháng 2 năm 1959 đến tháng 12 năm 1960; đồng thời thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong năm tới: phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, mở rộng việc thống nhất các hợp tác xã; củng cố chính quyền dân chủ nhân dân để làm nhiệm vụ lịch sử của vô sản chuyên chính; củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất, xây dựng vững chắc các đoàn thể quần chúng; tăng cường tính chất giai cấp và tính chất tiên phong của Đảng; nâng cao trình độ văn hoá, chăm lo đời sống và sức khoẻ cho Nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, hưởng ứng kịp thời các cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam... Đại hội cũng thảo luận và nhất trí về những nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể với từng ngành, từng lĩnh vực.

     Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 35 đồng chí, trong đó có 28 đồng chí ủy viên chính thức, 7 đồng chí ủy viên dự khuyết. Đồng chí Ngô Duy Đông tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (tháng 7-1963):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI được tiến hành từ ngày 11 đến ngày 18-7-1963 tại Hội trường Thương nghiệp thị xã Thái Bình. Tham dự Đại hội có 277 đại biểu.

     Đại hội đã thảo luận báo cáo kiểm điểm công tác của nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời quyết định phương hướng, nhiệm vụ những năm tiếp theo, nhằm hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965). Đại hội cũng thảo luận và nhất trí đề ra phương hướng chung phát triển kinh tế - văn hóa 3 năm cuối của kế hoạch 5 năm (1961-1965) đó là: Tiến tới ổn định lương thực vững chắc đủ cung cấp cho người và cho chăn nuôi, vừa phục vụ đời sống nhân dân trong tỉnh, vừa bảo đảm nghĩa vụ đối với Nhà nước. Nỗ lực phấn đấu tăng thêm hàng hoá nông sản, lương thực, thực phẩm, nguyên liệu để cung cấp cho công nghiệp, thủ công nghiệp phát triển thêm khối lượng hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu cho Nhân dân và cho xuất khẩu, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tận dụng sức lao động, sử dụng tốt sức lao động với số lượng ngày công và giá trị ngày công tăng lên, đồng thời cung cấp thường xuyên sức lao động cho công nghiệp. Nâng cao thêm một bước có trọng điểm đời sống vật chất, văn hoá và phúc lợi cho Nhân dân.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 25 đồng chí ủy viên chính thức và 2 đồng chí ủy viên dự khuyết. Đồng chí Ngô Duy Đông tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII (tháng 3-1969):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII được tiến hành từ ngày 25-3 đến ngày 04-4-1969 tại Hội trường Ủy ban hành chính huyện Đông Quan (nay thuộc xã Đông Quan, huyện Đông Hưng). Tham dự Đại hội có 310 đại biểu.

     Đại hội đã tập trung thảo luận kiểm điểm đánh giá đúng đắn những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 năm (1969 - 1971) nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, tạo nên sức sống mới cho Nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của cả nước. Đại hội đã xác định nhiệm vụ chủ yếu nhất, bao trùm nhất là: tập trung xây dựng kinh tế địa phương vững mạnh và tiếp tục chi viện cho tiền tuyến với mức cao nhất, nhằm “tất cả để đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược”. Phấn đấu thực hiện ba mục tiêu: từ 5,5 tấn đến 6 tấn thóc một hécta cấy lúa hai vụ; từ 1,5 đến 1,3 lao động và tiến tới thực hiện một lao động làm một hécta gieo trồng và đạt từ 2 đến 2,2 con lợn trên một hécta gieo trồng.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 31 đồng chí, trong đó có 27 ủy viên chính thức, 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Ngô Duy Đông tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (tháng 5-1971):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII được tiến hành từ ngày 28-5 đến ngày 01-6-1971 tại Hội trường Ủy ban hành chính tỉnh. Tham dự Đại hội có 250 đại biểu.

     Đại hội đã thảo luận báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội tháng 3-1969; đồng thời đề ra phương hướng và nhiệm vụ chung của Đảng bộ trong thời gian tới. Đại hội xác định trong ba năm tới tiếp tục đẩy mạnh ba cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hoá, lấy cách mạng kỹ thuật làm then chốt, ra sức phấn đấu tạo ra cho được một chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc, đưa mọi mặt hoạt động trong tỉnh tiến lên một bước phát triển mới… Trọng tâm là phấn đấu giải quyết tốt vấn đề lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng, đưa nhanh chăn nuôi trở thành một ngành sản xuất chính, trên cơ sở đó đẩy mạnh toàn bộ các hoạt động khác cũng phát triển mạnh mẽ, nhằm đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu chi viện cho tiền tuyến và xây dựng chủ nghĩa xã hội, tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật cho nền kinh tế trong tỉnh, nâng cao một bước đời sống vật chất và văn hoá của Nhân dân.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 27 đồng chí, trong đó 25 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lương Quang Chất được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (tháng 7-1975):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX được tiến hành từ ngày 03 đến ngày 08-07-1975 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự Đại hội có 250 đại biểu.

     Đại hội đã kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII; quyết định phương hướng nhiệm vụ trong những năm tiếp theo với phương hướng hành động là “từ đất và sức lao động đi ra, từ lúa và lợn đi lên” và tập trung giải quyết thắng lợi 4 hướng cơ bản: (1) tiếp tục đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất cây trồng và gia súc lên một bước mới, trọng tâm là lúa (2) ra sức mở rộng diện tích canh tác và diện tích gieo trồng, tăng cường quản lý và bồi dưỡng đất (3) tích cực thực hiện một bước việc phân công lại lao động xã hội, đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thủ công nghiệp, phấn đấu tăng năng suất lao động, đẩy mạnh cuộc vận động chuyển dân đi xây dựng vùng kinh tế mới (4) tích cực thực hiện cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, phấn đấu hạ thấp tỷ lệ tăng dân số. Đại hội cũng đã vạch ra phương hướng hành động của Đảng bộ trong kế hoạch 5 năm lần thứ 2 (1976 - 1980) - kế hoạch dài hạn đầu tiên của thời kỳ mới. Nghị quyết Đại hội phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh quyết tâm từng bước thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng Thái Bình thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt”.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 30 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 9 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (tháng 4-1977):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X vòng 2[3] được tiến hành từ ngày 11 đến ngày 20-4-1977 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự Đại hội có 389 đại biểu.

     Đại hội đã khẳng định nhiệm vụ của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh giai đoạn mới là phải nắm vững đường lối chung và đường lối kinh tế của Đảng, nắm chắc hai mục tiêu cơ bản và cấp bách của kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) là xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của Nhân dân; tiếp tục quán triệt và thực hiện phương châm hành động "từ đất và sức lao động đi ra, từ lúa và lợn đi lên" và bốn hướng cơ bản mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã đề ra.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 35 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự khuyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 ủy viên. Đồng chí Phạm Bái được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (tháng 11-1979):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được tiến hành từ ngày 26 đến ngày 30-11-1979 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự Đại hội có 319 đại biểu.

     Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; đồng thời xác định nhiệm vụ chính trị cơ bản của tỉnh là tiếp tục nắm vững phương châm hành động "từ đất và sức lao động đi ra, từ lúa và lợn đi lên" và chỉ rõ trong hai năm 1980 - 1981 phải tập trung sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện tốt 5 nhiệm vụ lớn: (1) tổ chức và sử dụng tốt lực lượng lao động, khai thác mọi tiềm năng đất đai, tài nguyên vùng biển, cơ sở vật chất - kỹ thuật và những kinh nghiệm sẵn có tạo ra một chuyển biến mới và mạnh mẽ về phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về lương thực, thực phẩm cho đời sống, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản chế biến cho xuất khẩu. Phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu của các ngành sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, tăng nhanh nguồn hàng tiêu dùng, xuất khẩu và phục vụ chiến đấu. Gắn chặt phát triển sản xuất với đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất, tổ chức và sử dụng tốt lao động, cải tiến công tác quản lý kinh tế, củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ kịp thời cho 2 năm trước mắt, đồng thời chuẩn bị điều kiện phát triển cho các năm sau. (2) trên cơ sở sản xuất phát triển mà tổ chức tốt đời sống vật chất và văn hoá của Nhân dân, nhất là vấn đề ăn, mặc, ở, cải tiến một phần cơ cấu bữa ăn; xây dựng nếp sống mới văn minh, lành mạnh, xây dựng con người mới có phong thái và tình cảm tốt đẹp; đẩy mạnh cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch. (3) tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động đập tan mọi âm mưu và hành động phá hoại, xâm lược của bọn phản động bên trong và kẻ địch từ bên ngoài vào; thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước và sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến khi cần. (4) kiên quyết đấu tranh khắc phục những mặt tiêu cực trong hoạt động kinh tế và xã hội, nhất là tệ ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng. Tích cực xây dựng chế độ làm chủ tập thể và phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của Nhân dân lao động trong mọi lĩnh vực, trước hết là trong lao động và phân phối; cổ vũ và động viên mọi người ra sức thi đua lao động, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng chủ nghĩa xã hội và sẵn sàng thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. (5) tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 38 ủy viên chính thức và 01 ủy viên dự khuyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Phạm Bái tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

    * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (tháng 01-1983):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII vòng 2[4] được tiến hành từ ngày 18 đến ngày 22-01-1983 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự Đại hội có 320 đại biểu.

     Đại hội đã thảo luận, đánh giá những thắng lợi và thành tích mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đã đạt được trong ba năm qua trên các lĩnh vực và chỉ ra những khó khăn, khuyết điểm và thiếu sót cần phải khắc phục; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu trong 3 năm tới (1983 - 1985). Đại hội xác định: tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm hành động “từ đất và sức lao động đi ra, từ lúa, lợn và cây công nghiệp đi lên”; đồng thời, xác định 6 nhiệm vụ cơ bản: (1) ra sức khai thác tiềm năng lao động, đất đai, phát huy thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất cây trồng và gia súc, bảo đảm năng suất và sản lượng ổn định hơn; trọng tâm là lúa, lợn, các cây đay, cói, đậu tương; đồng thời coi trọng cây màu lương thực; mở rộng diện tích gieo trồng, chủ yếu bằng sản xuất vụ đông, xen canh vụ xuân và đất tận dụng; tăng cường công tác quản lý, sử dụng và bồi dưỡng, cải tạo ruộng đất để đạt hiệu quả kinh tế cao. (2) phát triển công nghiệp, tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp, nhằm phục vụ tốt nhất cho sản xuất nông nghiệp, cho đời sống và xuất khẩu; coi trọng sản xuất thủ công nghiệp, tiểu công nghiệp trong nông nghiệp và thủ công trong gia đình. (3) tăng cường thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và quản lý thị trường; mở rộng việc liên kết kinh tế với các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất và hoàn thành nghĩa vụ giao nộp sản phẩm với Nhà nước. Phải thông qua xuất khẩu để nhập khẩu phân bón, vật tư, thiết bị lẻ và một số hàng hoá tiêu dùng thiết yếu phục vụ tốt nhất cho sản xuất và đời sống. Đáp ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu nhất của đời sống nhân dân để tiến lên cải thiện từng bước đời sống vật chất và văn hoá của cán bộ, công nhân viên, bộ đội, công an và nhân dân trong tỉnh. (4) đẩy mạnh cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, phấn đấu hạ thấp tỷ lệ phát triển dân số; đồng thời tích cực tổ chức sản xuất, phân công và sử dụng tốt lực lượng lao động. Ra sức khai thác và phát triển kinh tế miền biển. Tích cực chuyển dân đi xây dựng các vùng kinh tế mới. (5) tăng cường công tác quản lý kinh tế, thực hiện chế độ kế hoạch hoá đúng đắn, coi trọng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, gắn kế hoạch với hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa; xoá bỏ chế độ quản lý hành chính quan liêu, bao cấp. Làm thật tốt việc phân công sản xuất và phân cấp quản lý giữa tỉnh với huyện và cơ sở, đồng thời chấn chỉnh tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu của cơ chế quản lý mới. Khuyến khích áp dụng các thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, quản lý và đời sống, coi việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất là bộ phận quan trọng của kế hoạch kinh tế - xã hội. Tiếp tục củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong nghề cá, nghề muối.... (6) tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng và an ninh. Đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đánh thắng chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, sẵn sàng chiến đấu đánh thắng kẻ địch nếu chúng liều lĩnh gây ra chiến tranh xâm lược; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; kết hợp tốt mối quan hệ kinh tế với quốc phòng, kiên quyết đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 38 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Phạm Bái tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (tháng 10-1986):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII được tiến hành từ ngày 21 đến ngày 27-10-1986 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự Đại hội có 320 đại biểu.

     Đại hội đã thảo luận, khẳng định những thành tựu đã đạt được nhiệm kỳ qua và chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém trên từng lĩnh vực công tác của tỉnh; đồng thời đề ra những mục tiêu chủ yếu cần phấn đấu đến năm 1990 là: (1) tập trung khai thác tốt nhất các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ra sức phát triển nông nghiệp, thực sự coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, kết hợp với mở rộng kinh tế đối ngoại, tăng cường xuất, nhập khẩu; mở rộng liên doanh, liên kết kinh tế, tạo ra sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy sản xuất phát triển. (2) tổ chức và sắp xếp lại nền kinh tế trong tỉnh phải đi đôi với đổi mới cơ chế quản lý kinh tế; bố trí cơ cấu đầu tư xây dựng cơ bản hợp lý, trước hết ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp là mặt trận hàng đầu; đồng thời đầu tư cho sản xuất hàng xuất khẩu và cho các ngành công nghiệp mũi nhọn (chế biến nông sản thực phẩm). Kiên quyết xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu hành chính bao cấp, chuyển hẳn sang cơ chế hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy kế hoạch hoá làm trung tâm. (3) đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cách mạng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cả công nghiệp và nông nghiệp; trước hết, chú trọng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về sinh học trong nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. (4) tiếp tục thực hiện cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch; cuộc vận động chuyển dân đi xây dựng các vùng kinh tế mới, tiến hành phân bố lại lao động và dân cư, giải quyết việc làm cho người lao động. (5) cải tiến công tác phân phối, lưu thông và các hoạt động dịch vụ. Giải quyết đúng đắn các vấn đề về giá, lương, tiền; cải tiến dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ sinh hoạt, bảo đảm yêu cầu của sản xuất và đời sống. Thực hiện nghiêm ngặt chế độ tiết kiệm. (6) nâng cao chất lượng các hoạt động xã hội, nhất là các hoạt động văn hoá, giáo dục và xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 41 ủy viên chính thức và 6 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Cao Sĩ Kiêm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

    * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (tháng 04-1991):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV vòng 1 được tiến hành từ ngày 18 đến ngày 20-04-1991. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV vòng 2 được tiến hành từ ngày 27 đến ngày 31-8-1991 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, có 305 đại biểu dự.

     Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 1991-1995.  Đại hội xác định: Phát huy thành tựu đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót, vượt qua khó khăn, thử thách, giữ vững sự ổn định chính trị, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung sức phát triển nhanh nền kinh tế hàng hóa, trọng tâm là sản xuất nông nghiệp; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đảm bảo ổn định nhu cầu về lương thực của Nhân dân trong tỉnh; tạo thêm việc làm cho người lao động, giảm mạnh nhịp độ tăng dân số; phấn đấu từng bước làm biến đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp trong tổng giá trị sản lượng công - nông nghiệp; tăng mức tích lũy từ nội bộ nền kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật[5], chuẩn bị tiền đề cho những năm 1996 - 2000; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đổi mới phương thức hoạt động của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, đổi mới tổ chức và cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tiêu cực, củng cố vững chắc an ninh và quốc phòng phù hợp với tình hình mới.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 45 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 12 đồng chí. Đồng chí Chu Văn Rỵ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (tháng 04-1996):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV được tiến hành từ ngày 25 đến ngày 29-4-1996 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Dự Đại hội có 338 đại biểu.

     Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đồng thời chỉ rõ những thiếu sót tồn tại cần phải khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, các giải pháp lớn 5 năm 1996 - 2000 theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa để chuẩn bị bước vào thế kỷ XXI. Đại hội chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ chung của tỉnh từ năm 1996 đến năm 2000: Giữ vững ổn định chính trị. Tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới; tập trung cao độ mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức; khai thác có hiệu quả tiềm năng, đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tăng cường nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng sự nghiệp văn hóa - xã hội; tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền các đoàn thể nhân dân vững mạnh. Phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996 - 2000, từng bước nâng cao mức sống của Nhân dân, tăng tích lũy từ nội bộ, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 47 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Vũ Mạnh Rinh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (tháng 01-2001):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được tiến hành từ ngày 03 đến 05-01-2001 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Tham dự Đại hội có 297 đại biểu.

     Đại hội đã thảo luận, đánh giá khái quát chặng đường 15 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; đồng thời thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005) và định hướng phát triển cho những năm tiếp theo, tạo ra động lực mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu tổng quát: Phát huy nội lực, tăng cường hợp tác đầu tư, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao và bền vững; phát triển lực lượng sản xuất gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn với thị trường. Phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, coi trọng và phát huy nhân tố con người; chăm lo giải quyết các vấn đề bức xúc về xã hội, giải quyết việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị; xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh; thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đại hội cũng xác định 5 trọng tâm để tạo bước đột phá tăng trưởng kinh tế, đó là: (1) chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa, phù hợp với nền kinh tế thị trường. (2) ưu tiên phát triển mạnh mẽ và toàn diện kinh tế biển. (3) phát triển mạnh mẽ nghề và làng nghề. (4) triển khai xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung. (5) xây dựng, đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát huy mọi nguồn lực, giải phóng sức sản xuất, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 47 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 12 đồng chí. Đồng chí Bùi Sỹ Tiếu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

    * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (tháng 12-2005):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được tiến hành từ ngày 05 đến ngày 09-12-2005 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tham dự Đại hội có 299 đại biểu.

     Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 5 năm 2006 - 2010. Đại hội nhất trí nhận định về những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu tổng quát: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác mọi nguồn lực, đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; tăng cường tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, sớm đưa Thái Bình thoát khỏi tỉnh nghèo và chậm phát triển. Đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực văn hoá - xã hội; quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đại hội đã xác định trong nhiệm kỳ 2005 - 2010 cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 trọng tâm do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định với nội dung và yêu cầu cao hơn: (1) khai thác có hiệu quả cao các khu, cụm công nghiệp hiện có; tiếp tục quy hoạch, xây dựng các khu công nghiệp, điểm công nghiệp gắn với phát triển làng nghề và công nghiệp nông thôn; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư vào các khu, cụm, điểm công nghiệp. (2) đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và chuyển nông nghiệp sang sản xuất hàng hoá. Xây dựng các vùng sản xuất tập trung với kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển mạnh chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất; tiếp tục chuyển đất cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng các cây, con có giá trị kinh tế cao. (3) đẩy mạnh phát triển nghề, làng nghề; mở rộng nghề, làng nghề hiện có, du nhập nghề và phát triển làng nghề mới, đồng thời tăng cường đầu tư chiều sâu để tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. (4) phát triển kinh tế biển, tập trung vào nuôi trồng, đánh bắt và chế biến hải sản, chú trọng phát triển dịch vụ, du lịch và vận tải biển. (5) rà soát, bổ sung và thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, quy hoạch ngành và lĩnh vực bảo đảm tính chiến lược, đồng bộ.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 49 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Bùi Tiến Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

    * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (tháng 10-2010):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII được tiến hành từ ngày 18 đến ngày 21-10-2010 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tham dự Đại hội có 349 đại biểu.

    Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 5 năm 2010 - 2015. Đại hội nhất trí nhận định về những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ chung của Đảng bộ trong những năm tới là: “Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; khai thác mọi nguồn lực; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tạo nền tảng để đến năm 2020 Thái Bình trở thành tỉnh nông thôn mới, có nền nông nghiệp và công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đại hội cũng đã đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: (1) phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. (2) đổi mới và phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ. (3) phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế. (4) tăng cường quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. (5) nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. (6) tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của các đảng viên.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 52 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

     Tháng 9-2011, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và điều động, phân công đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương - tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

     Tháng 2-2015, đồng chí Trần Cẩm Tú được điều động chuyển công tác về Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XI).  Tháng 3-2015, đồng chí Phạm Văn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (tháng 09-2015):

     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được tiến hành từ ngày 22 đến ngày 25-9-2015, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu.

     Đại hội đã thảo luận các báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ; đồng thời cũng nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn nêu lên những hạn chế, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn. Đại hội đã thông qua mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là: “Phát huy những thành quả và kinh nghiệm của 30 năm đổi mới, tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tạo nền tảng để xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đại hội đã xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: (1) Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. (2) Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Thực hiện quyết liệt và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; xây dựng cơ chế đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. (3) Thực hiện cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thu hút, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung xây dựng khu vực ven biển thành trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh. (4) Thường xuyên củng cố, xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc mới nảy sinh ngay tại cơ sở; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, từng bước kiềm chế và làm giảm tội phạm hình sự; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng thẩm quyền của từng cấp. (5) Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng con người phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; chú trọng đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tăng cường quản lý phát triển xã hội; giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; thực hiện tốt chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đại hội cũng đã xác định ba đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế là: (1) Tập trung cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. (2) Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối giữa các trục giao thông đầu mối trong tỉnh và kết nối với các trung tâm kinh tế vùng của quốc gia. Xây dựng khu vực ven biển thành trọng điểm phát triển kinh tế. (3) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 54 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Sinh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

     Tháng 3-2018, đồng chí Phạm Văn Sinh nghỉ hưu theo chế độ. Tháng 5-2018, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

     Tháng 4-2020, Ban Chấp hành Trung ương đã điều động, phân công đồng chí Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 6-2020, đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

     * Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 10-2020. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Bình. Công tác chuẩn bị Đại hội đang được tích cực triển khai chu đáo, theo đúng kế hoạch. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức và nhân dân. Với phương châm Đại hội Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, chúng ta tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ thành công rực rỡ, thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

 

TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN, KHÁNH TIẾT 

PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX

 

[1] Ghi chú: Đồng chí Nguyễn Đức Tâm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy từ tháng 10-1945 đến tháng 9-1946. Đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy từ tháng 9-1946 đến tháng 4-1947. Đồng chí Nguyễn Kha giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy từ tháng 5 đến tháng 6-1947.

[2] Trước khi tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vòng 2, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vòng 1 đã họp từ ngày 19 đến ngày 26-6-1960.

[3] Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X vòng 1 tiến hành từ ngày 10 đến ngày 20-11-1976.

[4] Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII vòng 1 tiến hành từ ngày 08 đến ngày 15-01-1982.

[5] Nghị quyết Đại hội đã xác định xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật là: tập trung ưu tiên  xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu; có kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình “xây dựng đô thị và nông thôn mới”, ở nông thôn chủ yếu tập trung thực hiện “bốn hoá” theo định hướng chiến lược của tỉnh “điện, đường, trường, trạm”.

 


Tác giả: Written by Nguyễn Thùy Sông

Danh mục

Tin tức nổi bật