A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Thái Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐU  ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình; được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 28/5/2020 Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức trọng thể tại Giảng đường I. 

     Chủ đề của Đại hội: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo; Xây dựng nhà trường vững mạnh và phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; Thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Toàn cảnh Đại hội

     Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Văn Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cùng các đồng chí là lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và sự tham dự của 192 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

     Đại hội đã nghe và đánh giá Báo cáo chính trị, tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo chỉ ra những thành tựu, ưu điểm đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, trong công tác xây dựng và phát triển Đảng... Trong quá trình lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XX để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác toàn nhiệm kỳ; kịp thời ban hành các nghị quyết, chương trình hành động định kỳ và chuyên đề, gắn kết nghị quyết của Đảng bộ với kế hoạch phát triển Nhà trường giai đoạn 2015-2020. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trên các mặt hoạt động; thảo luận đưa ra ý kiến, đề ra giải pháp khắc phục. Nhiều báo cáo tham luận trước Đại hội thể hiện tâm huyết và ý chí của các chi bộ và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu và đảng viên tham dự Đại hội

     Nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; việc đổi mới phương pháp, tư duy trong giáo dục đại học; việc triển khai Luật Giáo dục 2019 và chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 tác động rất lớn đến Nhà trường. Vì vậy, trên cơ sở nhận thức được sứ mệnh, trọng trách trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà và đất nước, Đại hội xác định tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm xây dựng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, của đất nước. Đồng thời tìm những hướng đi mới để Trường ổn định và phát triển.

     Đại hội nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu tổng quát xây dựng và phát triển Nhà trường giai đoạn 2020 - 2025 với định hướng “Phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh… xây dựng nhà trường “kỉ cương, đổi mới, hội nhập, phát triển”. Tích cực chuẩn bị hệ điều kiện để phát triển Trường theo định hướng mở rộng đào tạo, bồi dưỡng đa trình độ, đa ngành, đa hệ đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh Thái Bình và đất nước.

     Về dự và chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Vũ Văn Phóng phát biểu nhất trí cao với các báo cáo. Chúc mừng Đảng bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong nhiệm kỳ qua, Đồng chí cũng có ý kiến với Đảng bộ trong việc nắm bắt thời cơ, phát huy trí tuệ, thực hiện các mục tiêu quan trọng, tiếp tục giữ vững và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng nhà trường vững mạnh và phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đồng thời, chú trọng hơn về quy mô đào tạo, về công tác cán bộ và hướng phát triển của Trường trong nhiệm kỳ tới.

     Thay mặt Đảng bộ Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình, đồng chí Nguyễn Thị Yến – đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội cảm ơn đồng chí Vũ Văn Phóng và các đồng chí lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; hứa quyết tâm đoàn kết Đảng bộ, nỗ lực phấn đấu, cùng nhau cống hiến vì mục tiêu xây dựng và phát triển Nhà trường.

     Đại hội thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI.

     Nhiệm kỳ cũ đã khép lại với nhiều thành công đáng trân trọng. Một nhiệm kỳ mới bắt đầu với tinh thần phấn khởi, hứa hẹn sự nỗ lực, quyết tâm mới để xây dựng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình: “Kỷ cương - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”.

 

Ban chấp hành Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2020-2025

Phạm Đăng Quân

Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa BDCBQLGD&GV


Danh mục

Tin tức nổi bật