A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đội ngũ nhà giáo tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

KHỐI NGÀNH ĐÀO TẠO NGHỀ

 

1. NGÀNH: THƯ VIỆN-THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

Stt

Họ và tên

Trình độ CM được đào tạo

Môn học được phân công GD

1

Nguyễn Thị Kim Hồng

Thạc sĩ

MH01

Phạm Thị Tuyết

Thạc sĩ

MH02

3

Bùi Văn Chung

Thạc sĩ

MH03

4

Ngô Hồng Quân

Đại học

MH04

Đào Thị Minh

Thạc sĩ

MH05, 21, 22

Nguyễn Thị Vân Anh

Thạc sĩ

MH06

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thạc sĩ

MH07

Nguyễn Thị Khánh Xuân

Thạc sĩ

MH08

Vũ Thị Huyền

Thạc sĩ

MH09,11

10 

Đoàn Thị Hiệp

Thạc sĩ

MH10

11 

Nguyễn Thị Nhuần

Thạc sĩ

MH12,14,23

12 

Đoàn Thị Hiệp

Thạc sĩ

MH13

13  

Vũ Thị Dịu

Thạc sĩ

MH15

14  

Vũ Thị Dịu

Phạm Cao Phong

Bùi Thị Hoàng Yến

Thạc sĩ

MH16

15

Hoàng Thị Miền

Ngô Lan Hương

Thạc sĩ

MH17

16

Cao Hồng Hạnh

Trần Thị Hiển

Thạc sĩ

Cử nhân

MH18

17

Hoàng Thị Miền

Ngô Lan Hương

Thạc sĩ

MH19

18

Vũ Thị Hạnh

Đặng Tiến Thủy

Đặng Hữu Tình

Thạc sĩ

MH20

19

Dương Thị Minh Thu

Nguyễn Thị Nhuần

Thạc sĩ

MH24

 2. NGÀNH: TIN HỌC ỨNG DỤNG, TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

Stt

Họ và tên

Trình độ CM được đào tạo

Môn học được phân công GD

 1

Nguyễn Thị Kim Hồng

Thạc sĩ

MH01

Phạm Thị Tuyết

Thạc sĩ

MH02

Bùi Văn Chung

Thạc sĩ

MH03

Ngô Hồng Quân

Đại học

MH04

Đào Thị Minh

Thạc sĩ

MH05

6

Nguyễn Thị Vân Anh

Thạc sĩ

MH06

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Thạc sĩ

MĐ 15

Nghiêm Xuân Hoàng

Kỹ sư

MĐ 16

Nguyễn Thị Thu Hương

Thạc sĩ

MĐ 8

10 

Vũ Thị Lan

Thạc sĩ

MĐ 10

MH 20

11 

Vũ Đình Thuấn

Thạc sĩ

MH 12

12 

Nguyễn Văn Hào

Thạc sĩ

MĐ 13

MH 21

13

Đào Trọng Biên

Thạc sĩ

MĐ 18

MH 22

14

Hoàng Thị Lê Dung

Cử nhân

MĐ 17

15

Trần Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

MĐ 10

16

Vũ Quang Hưng

Cử nhân

MĐ 7

17

Phạm Xuân Tùng

Cử nhân

MH 5

18

Đào Thị Minh

Thạc sĩ

MĐ 23

MĐ 24

19

Phạm Duy Đường

Cử nhân

MĐ 7

20

Nguyễn Thắng Đường

Cử nhân

MĐ 9

21

Phạm Anh Dũng

Cử nhân

MĐ 14

22

Nguyễn Thị Oanh

Cử nhân

MH 5

3. NGÀNH: KHOA HỌC THƯ VIỆN, TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

Stt

Họ và tên

Trình độ CM được đào tạo

Môn học được phân công GD

1

Vũ Thị Huyền

Thạc sĩ

MH 10

MH 15

MH 16

MH 18

2

Đoàn Thị Hiệp

Thạc sĩ

MH 11

MH 13

MH 17

MH 27

3

Nguyễn Thị Nhuần

Thạc sĩ

MH 07

MH 08

MH 12

MH 14

MH 19

MH 20

MH 21

MH 26

4

Nguyễn Thị Thúy

Thạc sĩ

MH 25

5

Bùi Thị Liễu

Thạc sĩ

MH 09

MH 27

6

Đào Thị Minh

Thạc sĩ

MH 22

7

Trần Thu Huyền

Thạc sĩ

MH 24

  4. NGÀNH: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG, TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

Stt

Họ và tên

Trình độ CM được đào tạo

Môn học được phân công GD

1

Vũ Thị Huyền

Thạc sĩ

MH 21

MH 22

2

Đoàn Thị Hiệp

Thạc sĩ

MH 14

MH 18

MH 19

MH 28

3

Nguyễn Thị Nhuần

Thạc sĩ

MH 08

MH 13

MH 16

MH 26

MH 27

MH 29

4

Nguyễn Thị Thúy

Thạc sĩ

MH 07

MH 10

MH 11

MH 12

5

Bùi Thị Liễu

Thạc sĩ

MH 15

MH 17

MH 20

6

Nguyễn Thị Huệ

Thạc sĩ

MH 09

7

Đào Thị Minh

Thạc sĩ

MH 23

8

Phạm Thị Thảo

Thạc sĩ

MH 24

 5. NGÀNH: TIẾNG ANH, TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

Stt

Họ và tên

Trình độ CM được đào tạo

Môn học được phân công GD

 1

Nguyễn Thị Kim Hồng

Thạc sĩ

MH01

Phạm Thị Tuyết

Thạc sĩ

MH02

Bùi Văn Chung

Thạc sĩ

MH03

Ngô Hồng Quân

Đại học

MH04

Đào Thị Minh

Thạc sĩ

MH05

Nguyễn Thị Vân Anh

Thạc sĩ

MH06

Nguyễn Thị Thu Hà

Thạc sĩ

MH07

Hoàng Thị Miền

Thạc sĩ

MH08

Hà Thị Lan

Thạc sĩ

MH09,10

10 

Hà Thu Nguyệt

Thạc sĩ

MH11,24

11 

Đinh Thị Hạnh

Thạc sĩ

MH12,13

12 

Trần Thị Hiền

Đại học

MH14,15

13

Đặng Thu Hiền

Thạc sĩ

MH16,17

14

Đỗ Thị Minh Nguyệt

Thạc sĩ

MH18,19

15

Trần Thị Lý

Thạc sĩ

MH21

16

Phạm Thị Thảo

Thạc sĩ

MH22

17

Nguyễn Thị Hồng Yến

Thạc sĩ

MH23,25

18  

Phí Thị Khoa

Thạc sĩ

MH26

 6. NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI, TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

Stt

Họ và tên

Trình độ CM được đào tạo

Môn học được phân công GD

 1

Nguyễn Thị Kim Hồng

Thạc sĩ

MH01

Phạm Thị Tuyết

Thạc sĩ

MH02

Bùi Văn Chung

Thạc sĩ

MH03

Ngô Hồng Quân

Đại học

MH04

Đào Thị Minh

Thạc sĩ

MH05

Nguyễn Thị Nga

Thạc sĩ

MH06

Đặng Thị Nga

Thạc sĩ

MH07,08,15,21

Phan Thị Mai

Thạc sĩ

MH09,19,24,25

Nguyễn Thanh Tùng

Thạc sĩ

MH10,11,20

10 

Đỗ Cao Dũng

Thạc sĩ

MH12,13,22,23,28,29

11 

Trần Thị Hoa

Thạc sĩ

MH14,16,17,26

12 

Phạm Hồng Phương

Thạc sĩ

MH18,27

 7. NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

Stt

Họ và tên

Trình độ CM được đào tạo

Môn học được phân công GD

 1

Nguyễn Thị Kim Hồng

Thạc sĩ

MH01

Phạm Thị Tuyết

Thạc sĩ

MH02

Bùi Văn Chung

Thạc sĩ

MH03

Ngô Hồng Quân

Đại học

MH04

Đào Thị Minh

Thạc sĩ

MH05,11,16,29

Nguyễn Thị Vân Anh

Thạc sĩ

MH06

Nguyễn Thắng Đường

Thạc sĩ

MH07

Vũ Đình Thuấn

Thạc sĩ

MH08,23,26

Đào Trọng Biên

Thạc sĩ

MH09,16,25,27

10 

Trần Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

MH10

11 

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Thạc sĩ

MH12

12 

Phạm Xuân Tùng

Đại học

MH13

13

Vũ Thị Lan

Thạc sĩ

MH14,18,21

14

Nguyễn Thị Thu Hương

Thạc sĩ

MH17

15

Phạm Anh Dũng

Đại học

MH20

16

Nguyễn Văn Hào

Thạc sĩ

MH24

17

Hoàng Thị Lê Dung

Thạc sĩ

MH28

18 

Đỗ Thị Minh Nguyệt

Thạc sĩ

MH15

 


Danh mục

Tin tức nổi bật