A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng dành cho người khuyết tật

     Nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng nói chung và học sinh, sinh viên của nhà trường nói riêng trong việc thúc đẩy hòa nhập giáo dục nghề nghiệp đối với người khuyết tật đặc biệt là HS sinh viên khuyết tật. Nhà trường phát động toàn thể HSSV tham gia chương trình Nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng dành cho người khuyết tật.


Danh mục

Tin tức nổi bật