A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị nghiên cứu học, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

Thực hiện Kế hoạch 216-KH/TU, ngày 28/11/2023 của Tỉnh ủy Thái Bình và Kế hoạch số 102-KH/ĐUK, ngày 29/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Ngày 04/12/2023, Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết trực tuyến do Trung ương tổ chức. Tại điểm cầu Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình có đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; các đồng chí lãnh đạo trường và 106 đảng viên đăng kí học tập nghị quyết đợt 1 tham dự hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc (Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới (Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023); Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang truyền đạt chuyên đề Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết 44-NQ/TW ngày 24/11/2023); Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới (Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023).

Các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII là những Nghị quyết hết sức quan trọng, mang tầm chiến lược. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương Tám khóa XIII. Ngay sau hội nghị toàn quốc, Đảng ủy tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo đảng viên viết thu hoạch cụ thể, thiết thực và hiệu quả gắn với vai trò, chức năng nhiệm vụ của từng cá nhân.

          Một số hình ảnh trong hội nghị:

Hội nghị buổi sáng học tập Nghị quyết 42, Nghị quyết 43

Hội nghị buổi chiều học tập Nghị quyết 44, Nghị quyết 45


Tác giả: Phan Thị Thuận, Văn phòng Đảng ủy

Danh mục

Tin tức nổi bật