Chương trình đào tạo cao đẳng Khoa học Thư viện
 Khoa học thư viện Mã ngành, nghề: 6320202 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương Thời gian đào tạo: 2 năm 1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: ...
Chương trình đào tạo cao đẳng Quản trị văn phòng
Quản trị văn phòng Mã ngành, nghề: 6340403 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương Thời gian đào tạo: 2 năm 1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: ...
Chương trình đào tạo cao đẳng Tiếng Anh
Tên ngành, nghề: Tiếng Anh Mã ngành, nghề: 6220206 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Hình thức đào tạo: Chính quy thường xuyên Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương Thời gian đào tạo: 2 năm I. MỤC TIÊU ĐÀO ...
Chương trình đào tạo cao đẳng Công tác xã hội
            Tên ngành, nghề: Công tác xã hội             Mã ngành, nghề: 6760101             Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề             Hình thức đào tạo: (Chính quy/thường xuyên)             Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông ...
Chương trình đào tạo cao đẳng Công nghệ thông tin
Tên ngành, nghề: Công nghệ thông tin Mã ngành, nghề: 6480201 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương Thời gian đào tạo: 02 năm 1. Mục tiêu đào tạo 1.1. ...
Chương trình đào tạo trung cấp nghề Tin học ứng dụng
 Tên ngành, nghề: Tin học ứng dụng Mã ngành, nghề: 5480205 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở; Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; Tốt nghiệp trung cấp trở ...
Cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ đào tạo
1) Cơ sở vật chất - Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 25 (Dùng chung cho các ngành) - Số phòng/xưởng thực hành: 14 (Phòng Tin học, Phòng Âm nhạc, Phòng Lab ngoại ngữ, Phòng Thiết bị dạy học, Phòng thực hành thư viện…);  Nhà đa năng : 01 (Dùng ...

Danh mục

Tin tức nổi bật